Tết Đinh Hợi tại Việt Nam (5)

Hnh Kỳ Nam
Phu qun Exryu  Kim Yến (67, Chiba)

DSC_4482-Lamtuthien.jpg

Cng chu lm từ thiện

Si Gn 16/2/2007
(click hnh thumb để xem)

DSC_4498-DamcuoidauXuan.jpg DSC_4483-Khongbietluaconheonao.jpg DSC_4474-Aomoi.jpg DSC_4464-Haichiem.jpg DSC_4470-Dixemchohoa.jpg
Đm cưới đầu năm Lấy con heo no đy ? o mới Hai chị em Đi chợ hoa
       
       

 


Cảm tưởng xin gởi về : KyNam@erct.com