H Nội cuối thng 3

Kỳ Nam

 

              

Buổi sng bn hồ Gươm

Nhiếp ảnh gia trước đền Ngọc Sơn

Thế giới trẻ H Nội

 

        

 

B thui H Nội

 

 

       

Đủ loại nghề

 

 

 

         

Khch du lịch

 

 

       

 

 

 

Bt Trng

        

 

Hng qu vặt

 

 

 

"Đường cn di mai đi tiếp"   
(Ở H Nội những xe loại ny l của thương phế binh !)

 

         

 

C ph bn Hồ Trc Bạch v đường Cổ Ngư

 

 

 

      

 

 

Coi chừng t xe !

 

Mất tr

Xm lao động dưới chn cầu Long Bin