Chm ảnh "Ma lũ năm nay" - Chu Đốc 2006

 Hnh của anh Nguyễn Kỳ Nam & chị Kim Yến (67, Chiba - Việt Nam)

 

Nh đng con

 

Xe g đy ?

 

Cắm thuyền vui chơi

 

Bầy tru

 

Chị li thuyền bn gốc trm

 

Cầu khỉ

 

Qua cầu khỉ

 

Cng con qua cầu khỉ

 

Cuộc sống ven sng

 

Đi đ qua sng

 

Đi bạn

 

Xem thm hnh Nguyễn Kỳ Nam