Y Học Dinh Dưỡng

Bác sĩ Hippocrates

Bác sĩ Nguyễn Ư Đức

Vị bác sĩ nổi danh nhất của thời cổ Hy Lạp là Hippocrates (400BC). Một y sĩ và giải phẫu gia (mặc dù chỉ thực hiện các tiểu giải phẫu như mổ trĩ và cắt thịt dư), ông trở thành hiệu trưởng của trường y và lănh đạo ở đảo Aegean tại Cos. Công tŕnh của ông và của học tṛ đều được ghi trong bộ sách Hippocratic Corpus gồm trên 70 cuốn với các mục như chi tiết về lịch sử bệnh tới các suy luận về y khoa, cách hành nghề y, vai tṛ của điều kiện liên quan đến sức khỏe, kinh phong thường được biết là “bệnh thiêng liêng” và các điều tiên đoán bệnh.

Chính việc nhấn mạnh vào điểm cuối đă khiến trường y của Hippocrates không giống với các trường y khác vào thời đó.Trong khi các bác sĩ không thuộc trường phái Hippocrates chỉ nêu ra các triệu chứng và cách đoán bệnh th́ các bác sĩ theo Hippocrates lại đi một bước xa hơn là tiên đoán bệnh –một kỹ thuật khá can đảm và an ủi cho những người mà ḿnh chăm sóc.

Đền Y Học

Các bác sĩ Hy Lạp đều công nhận khía cạnh tinh thần của lành bệnh: khi mọi phương tiện đều thất bại th́ họ rất sung sướng khi bệnh nhân của ḿnh tham dự vào một trong những ngôi đền asklepieia- nơi hỗ trợ cho các bác sĩ, Asklepios, và các con gái Hygeia (sức khỏe) và Panacea (lành bệnh). Asklepios thường có một con rắn đi theo và đó cũng là dấu hiệu tượng trưng cho y học .

Khách hành hương tới đền đều thư dăn giữa khung cảnh xinh đẹp và đọc những điều ghi trên cột đá kể lại thành công kỳ diệu của Thượng đế. Rồi ban đêm họ sẽ nằm trong hành lang đă được thánh hóa, nơi này thần Asklepios sẽ xuất hiện trong khi họ ngủ để ban cho họ những liều thuốc hoặc giải phẫu họ.

Bác sĩ Nguyễn Ư-Đức
Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com
http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/videos