Bác sĩ Nguyễn Ư Đức trên báo Star-Telegram- Fort-Worth tại Texas

Exryu Cuối Tuần xin giới thiệu đến các anh chị một bài báo của kư giả Patrick McGee trên báo Star-Telegram- Fort-Worth tại Texas về những sinh hoạt văn hóa và hoạt động xă hội giúp bà con người Việt của Bác Sĩ Nguyễn Ư Đức.

Bài này có thể chỉ là một thông tin nhỏ đối với BS Nguyễn Ư Đức nhưng là một niềm vui lớn của Exryu Cuồi Tuần v́ BS Nguyễn Ư Đức là bạn cùng học với sempai Đặng Lương Mô và đă chia sẻ nhiều bài viết hữu ích mới nhất cho gia đ́nh Exryu chúng ta.

 

Retired doctor helps Vietnamese

By PATRICK McGEE  - STAR-TELEGRAM STAFF WRITER

ARLINGTON -- For many Vietnamese, Y-Duc Nguyen is one of their most important sources of information.

The 70-year-old doctor defies restful retirement by writing books and newspaper columns about health issues, hosting a weekly radio program about health and sometimes traveling to his native Vietnam to promote health programs.

Nguyen has written eight books in Vietnamese about health and nutrition and is working on a new one about exercise. His columns run in Vietnamese newspapers across the country, and he coordinates with the Voice of America to broadcast a radio program about health in Vietnam. He does it all for free.

"I just want to help people, that's all," Nguyen said in an interview at his Arlington home.

Duc Van Mai, editor of the Dallas-based Vietnamese newspaper But Viet, said he contacted Nguyen about five years ago and asked whether he could run Nguyen's column after hearing him on a Vietnamese radio program.

"He's very popular," Mai said. "His articles help a lot of people to protect their health."

Nguoi Viet Dallas, a Vietnamese weekly paper, also publishes Nguyen's column, and editor Loc Thai, said it is very popular.

"He loves the Vietnamese language," Thai said. "And the Vietnamese people love him."

Nguyen said the language barrier is the biggest obstacle for many Vietnamese immigrants, especially the elderly, but he also works to bridge cultural gaps. His first book, published in 1978, is titled Using American Medicine to Treat Vietnamese Disease. Nguyen said his writings and radio advice are based on Western medical textbooks, but he sometimes mixes in some Eastern medicine.

"They have some good effects too, so you can use both of them," he said.

Most of the cultural specifics end there. Nguyen said he gives health advice about the same issues everyone cares about, everything from breast cancer to dry skin, from diabetes to how to keep your children away from drugs.

He works to improve health issues in Vietnam too. Nguyen said he's been to north Vietnam several times to assist leprosy and HIV programs there.

Nguyen was born in Hanoi, the major city in north Vietnam, and moved to Saigon in 1954 to "escape from the communists." Eight years later, he graduated from a medical school in Saigon.

He and his family came to the United States in 1975 at the end of the Vietnam War, escaping from Vietnam in a U.S. military plane.

Nguyen said he studied at the University of Oklahoma Health Science Center for three years to make his medical degree applicable in the United States. That was a difficult task because he spoke little English.

"If you go to school you don't have to talk much. You just study, study, study," he said.

Nguyen and his family settled in Baton Rouge, La., where he worked for the Baton Rouge Mental Health Center until retiring in 2001.

He and his wife, Loan, moved to Arlington in 2002 because all of their five grown children have relocated here.

Nguyen said there's a bigger Vietnamese community here and, "I like it very much."

 

IN THE KNOW

Y-Duc Nguyen

Age: 70

Occupation: Retired doctor

Education: Medical degree earned from the Faculty of Medicine and Pharmacy of Saigon, 1963. Studied at the University of Oklahoma Health Science Center.

Experience: Worked for the Baton Rouge Mental Health Center in Louisiana for 25 years

Báo Mỹ Viết Về 1 BS Việt: Nhà Báo, Tác Giả, Phát Thanh  Patrick McGee

< Việt Báo 15/11/2005 >

- Bác sĩ về hưu giúp người Việt. Ư-Đức Nguyễn là nguồn tin tức quan trọng về sức khỏe trong vai tṛ một nhà báo chuyên mục, một tác giả và người làm chương tŕnh phát thanh.

Arlington- Đối với nhiều người Việt Nam, Ư-Đức Nguyễn là một trong những nguồn tin tức quan trọng.

Người bác sĩ 70 tuổi đă bất chấp sự thảnh thơi về hưu bằng cách viết sách, viết chuyên mục trên báo chí, nói chuyện trên đài phát thanh về các vấn đề sức khỏe và đôi khi cũng về Việt Nam để đẩy mạnh các chương tŕnh y tế.

Nguyễn đă viết tám cuốn sách bằng tiếng Việt về sức khỏe và dinh dưỡng và đang viết một cuốn về sự vận động cơ thể. Các bài chuyên đề của ông được đăng tải trên nhiều báo chí khắp nước Mỹ và ông ta cũng phối hợp với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thực hiện một chương tŕnh phát thanh về sức khỏe cho Việt Nam. Ông ta làm các công việc đó miễn phí.

“Tôi chỉ muốn giúp đỡ dân chúng”, Nguyễn nói vậy trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng của ông ta ở Arlington.

Mai Văn Đức, Chủ nhiệm báo Bút Việt tại Dallas cho hay, ông ta tiếp xúc với Nguyễn cách đây năm năm sau khi nghe Nguyễn nói trên đài phát thanh và hỏi liệu ông ta có thể đăng các bài viết của Nguyễn trên báo Bút Việt. Mai văn Đức nói: “Ông ta rất được nhiều người biết tới. Các bài của ông ta giúp rất nhiều người để bảo vệ sức khỏe”.

Tuần báo Người Việt Dallas cũng đăng bài của Nguyễn và chủ nhiệm Lộc Thái cho hay bài viết được nhiều người theo dơi. Theo Lộc Thái: “Ông ta thích tiếng Việt và người Việt thích ông ta”.

Nguyễn cho hay hàng rào ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất của nhiều người tỵ nạn, đặc biệt là người lớn tuổi, nhưng ông ta cũng làm để rút ngắn khoảng cách biệt văn hóa đó. Tác phẩm đầu tiên của ông ta tên là “Thuốc Mỹ chữa Bệnh ta” được phát hành vào năm 1978. Nguyễn cho hay các bài viết và lời góp ư của ông ta dựa vào sách giáo khoa y học Tây phương nhưng đôi khi ông ta cũng pha lẫn y học Đông phương. Theo Nguyễn: “ Y học Đông phương có một số tác dụng tốt, do đó ta có thể dùng cả hai”.

Đa số các khác biệt văn hóa dừng lại ở đây. Nguyễn cho hay ông ta góp ư kiến sức khỏe về cùng các vấn đề mà mọi người quan tâm, mọi thứ từ ung thư vú tới khô da, từ bệnh tiểu đường tới làm sao cho con trẻ tránh xa thuốc cấm.

Ông ta cũng thực hiện việc cải thiện vấn đề sức khỏe ở Việt Nam. Ông ta đă về Bắc Việt Nam nhiều lần để tiếp tay trong các chương tŕnh về bệnh cùi và bệnh HIV ở đó.

Nguyễn sanh ra ở Hà Nội, thành phố lớn ở Việt Nam và di chuyển vào Sai Gon năm 1954 để chốn tránh cộng sản. Tám năm sau ông ta tốt nghiệp tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n.

Ông ta và gia đ́nh tới Hoa Kỳ vào năm 1975 khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, chạy thoát Việt Nam bằng phi cơ quân sự Hoa Kỳ.

Nguyễn cho hay ông ta theo học tại Đại Học Oklahoma trong ba năm để lấy bằng hành nghề y tại Mỹ. Đó là giai đoạn rất khó khăn v́ ông ta nói tiếng Anh ít lắm. “ Nhưng khi đi học, ta chỉ học và học, không phải nói nhiều”, ông ta nói.

Gia đ́nh Nguyễn lập nghiệp ở Baton Rouge, Louisiana và ông làm việc cho Trung Tâm Tâm Thần Baton Rouge cho tới năm 2001.

Ông ta và vợ là Loan di chuyển lên Arlington vào năm 2002 v́ các con ông ta đều lập nghiệp ở đây. Theo Nguyễn, Arlington có cộng đồng người Việt lớn hơn và ông ta rất thích cộng đồng này.

(Patrick McGee, 817-.548-5476

Pmcgee@star-telegram.com)