Câu Chuyện Thầy Lang

Bảo Tồn Và Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Ư Đức

Đă có nhiều bằng chứng cho thấy là nền văn học Việt nam với nguồn gốc xa gần đang bị chế độ chính trị làm cho biến dạng hoặc mai một. Những tác phẩm văn học giá trị một thời đều bị coi là có tính cách phong kiến hoặc tư bản đồi trụy, cấm phổ biến. Nhưng lại nẩy sinh những loạt văn chương một chiều để nhất thời tuyên truyền tôn xưng chủ thuyết độc đoán, phục vụ chế độ.

Với hơn ba triệu người Việt sống tự do ở nước ngoài th́ vấn để bảo tồn, phát huy văn học nhân bản Việt Nam cũng như giới thiệu với dân chúng bản sứ là điều quan trọng. Công việc này đang được nhiều người có thiện tâm thiện chí thực hiện. Một trong những người đó là cựu Trung Tá Binh Chủng Thiết Giáp quân đội Việt Nam Cộng Ḥa Nguyễn Hữu Lư.

Năm nay cụ Lư được 86 tuổi trời. Xuất thân Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt năm 1955, cụ Lư phục vụ trong quân đội cho tới tháng 4 năm 1975, bị tù đầy cô lập 10 năm và tỵ nạn tại Hoa Kỳ cuối năm 1990.

Tới Hoa Kỳ vào tuổi 63, thay v́ sửa soạn làm quen với nếp sống khác biệt để an hưởng tuổi già với con cháu th́ cụ Lư lại ghi danh đi học. Trước hết là Anh ngữ căn bản, rồi Cao Học Nhân Văn Mỹ tại Đại Học Texas-Dallas.

Tốt nghiệp sau mười năm đèn sách, cụ dành th́ giờ đọc lại thơ văn Việt Nam, lựa những tác phẩm có giá trị, chuyển sang Anh ngữ để cho thế hệ con cháu đọc hiểu đồng thời giới thiệu với dân chúng Hoa Kỳ. Cụ đă xuất bản ba tuyển tập song ngữ Việt-Anh: T́nh Mẹ Trong Thơ Việt Nam, Quê Hương Qua Thi Ca Việt Nam và mới đây, Xuân và Tuổi Trẻ Việt Nam. Và sẽ xuất bản song ngữ “Lịch sử Ḍng Họ và Sự Nghiệp”, “ Ức Trai Nguyễn Trăi” và “Tục Ngữ và Ca Dao Việt Nam”.

Theo cụ, “Các thi phẩm và các ca từ (được tuyển dịch) đều phản ảnh được những lề lối suy tư, hành động, giao tiếp và sinh sống của một dân tộc. Chúng là những thành phần quư giá và trọng yếu thuộc di sản văn hóa Việt Nam hiện nay và cần được bảo trọng, phát huy giữa các cộng đồng người Việt Nam sống tại hải ngoại”.

Người viết có cơ hội được tác giả gửi đọc cả ba tuyển tập và rất cảm phục phong cách chuyển ngữ rất linh động và chính xác của tác giả.

Xin ghi nhận nhiệt t́nh bảo vệ văn hóa Việt Nam của lăo niên Nguyễn Hữu Lư và trân trọng giới thiệu với bà con đồng hương khắp nơi.

Bác sĩ Nguyễn Ư-Đức
Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com
http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/videos