Cu Chuyện Thầy Lang

Sự Đời Bỏ ci Ta vo ti o

Bc sĩ Nguyễn Đức

Lục Sc Tranh Cng l một truyện cổ Việt Nam mang nhiều nghĩa đng suy gẫm.

C su con vật được chủ nui l tru, ch, ngựa, d, g, lợn. Nếp sống đang hi ha th khng hiểu tại sao một hm lục sc lại c một cuộc bn trn kiểm thảo kể cng, đả kch lẫn nhau.

Chủ nh dựa cột lắng nghe.

Tru khai hội rằng mnh c ch, rằng đồng giống c những Phật ngưu m ai c phc được uống một cht huyết l sống lu như ng Bnh tổ, Tề Tuyn Vương cũng thương khng nỡ hạ thịt. Vậy m chủ nhn lai nỡ đng hậu xử bạc. Rồi quay ra ch Ch, rằng chưa rt đ ph rằng rt, Xo ro đui qut vo trn, Ti ăn vụng thi th hơn chng. Vậy m lại được cơm ngon, ổ ấm, chẳng b với tru chỉ nhai cỏ kh, nằm chuồng đất lạnh.

Ch tự vệ ta đy Đm năm canh, con mắt như chong, Đứa đạo tặc np oai khủng động. Đứa gian tham thấy bng cũng kinh rồi than phiền chủ chỉ cho cơm thừa canh cặn

V ch mm ch ngựa Dại khng ra dại Khn chẳng ra khn. Ngất ngơ như ốc mượn hồn, Nui giống ấy lm chi cho rối.

Trạm tự i, ngựa bn khoe giống mnh danh gi từng gip Hn Cao Tổ lập nghiệp Đế, gip Quan Cng su ải thot thn, được gần kề vương tn cng tử. Rồi tiện thể, quay sang rũa d l c đầu m chẳng c đui, mnh nhỏ bụng lớn, sớn cc như con chng kẻ cướp, chỉ chạy nhảy chơi đa.

D tự tn l vật tế Thần phất cờ xuất trận, tế Thổ thần động thổ lm đnh, tế thi miếu vo ngy mồng một v từng được ban biệt hiệu chủ bộ ru di, rồi tố khổ g l phường v dụng, bới mc luống cải luống ng nh chủ, trời chưa tối, đ lo việc ngủ.

G biện bạch l mnh đầu đội mũ quan văn, nhn, dũng tn v văn đều đủ, coi cựa g l biết thịnh suy. Chứ đu như heo chỉ ăn rồi ngy, giả ngy dại, tảng lờ việc chủ

Nghe xong, chủ bn vỗ về lục sc rằng: Mọi vật lớn vật nhỏ đều c ti giỏi ring, chẳng nn ganh tị nhau. Lục sc hiểu ra, m nhau giảng ha hể hả.

Coi vậy th b con thấy sc vật cũng c ci ta, c ci tự cao tự đại, c dm pha ghen tị. Huống chi l con người th chắc l ci ta cũng nhớn lắm b con nhỉ. Chẳng vậy m ng triết gia Pascal người Ph Lng Sa đ phn le moi est haissable. Cc ti thật đng ght. M đng ght thật b con ạ, nhất l ci ti tiu cực, ci ti tự tn, coi mnh như ci rn của vũ trụ.

Cho nn c người đ khuyn l nn bc một lớp vỏ trong ci ego của mnh để lng yu thương lộ diện v đừng bao giờ để ci Ta qu gắn b với quyền uy của mnh v khi chức vụ ra đi th ci Ta cũng vỗ cnh bay theo.

Khi mng tay di th ta cắt mng chứ đu lại cắt ngn tay. Cũng như khi c sự bất ha th cắt bỏ ci Ta chứ ai m cắt bỏ giao hảo.

Kể cũng kh, nhưng khi bỏ ci ta vo ti o, th chắc l c thể thực hiện được, phải khng b con c bc?!

Bc sĩ Nguyễn -Đức
Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com
http://www.youtube.com/user/Drnguyenyduc/videos