Lời Cầu xin của một người già

Bác sĩ Nguyễn Ư-Đức

Ông Trời ơi.

Chắc Người biết là con đang trên con đường đi vào t́nh trạng lăo hóa và chẳng bao lâu nữa sẽ thành người một người già.

Xin hăy giúp con khỏi trở thành người nói quá nhiều, đặc biệt là về thói quen không thích hợp là phải nói một điều ǵ đó vào bất cứ đề tài nào và hoàn cảnh nào.

Hăy giúp con thoát khỏi ư nghĩ là con có bổn phận giải quyết công việc của người khác. Với kinh nghiệm và sự khôn ngoan phong phú của con, con cứ nghĩ là điều đáng tiếc nếu không chia xẻ kinh nghiệm của ḿnh với người khác. Nhưng, như Ông Trời biết đấy, cuối cùng th́ con cũng cần duy tŕ một số bằng hữu.

Hăy giúp con chớ có kể lể dài ḍng mà nói thẳng vào vấn đề.

Ban cho con sự kiên nhẫn lắng nghe những than phiền của người khác; giúp con chịu đựng họ trong t́nh bác ái. Nhưng giúp con bớt kể lể về những đau đớn mỗi ngày một tăng của con, tăng theo với khuynh hướng là muốn kể ra.

Con sẽ không cầu xin cải tiến trí nhớ nhưng chỉ cầu xin một chút khiêm nhường và bớt tự tin khi trí nhớ của con không phù hợp với trí nhớ của người khác. Hăy chỉ dạy cho con bài học lư thú là đôi khi con cũng có thể lầm lẫm.

Hăy giúp con ôn ḥa hợp lư. Con không có cao vọng trở thành một vị thánh- đôi khi sống với vài thánh cũng khá vất vả- nhưng một người già khó tính là một trong những kiệt tác của loài quỷ.

Giúp con trở nên đồng cảm nhưng không đa cảm, có ích nhưng không huênh hoang.

Giúp con t́m ra những xuất sắc ở nơi mà con không mong đợi, những tài năng nơi những người mà con nghĩ là không có. Và xin Ông Trời hăy ban cho con sự nhẹ nhàng nói với họ là họ có tài.

Amen.

Bác sĩ Nguyễn Ư Đức.