Bài thơ Chí Thành Thông Thánh

của Cụ Phan Chu Trinh

Cụ Phan Chu Trinh là nhà cách mệnh đă đề xướng phương sách “tam dân” Việt Nam: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” để đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ cường quyền ngơ hầu tiến theo kịp đà văn minh của thế giới. Thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam, mà lại vĩ đại không kém ǵ “tam dân chủ nghĩa” của Tôn Văn (tự Dật Tiên, hiệu Trung Sơn) của Tàu: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” đưa đến Cách mạng Tân Hợi chấm dứt nhà Thanh, và là phương châm chỉ nam của Quốc Dân Đảng - Tưởng Giới Thạch.

Tôi là cựu học sinh trung học Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, đă hàng tuần làm lễ chào cờ ở sân trường, hát Hiệu đoàn ca có câu: “Là học sinh Phan Chu Trinh, ta cứ tiến bước theo chân Người giữ vững dân quyền...”. Tiếc thay, cụ Phan mất quá sớm, chúng tôi lạc lơng v́ không c̣n bước chân Người để bước theo. Dân quyền biết đâu mà giữ! Chỉ c̣n biết đọc đi đọc lại bài thơ của Cụ Phan Chu Trinh đă nhiều năm đến thuộc ḷng, nay mới tẩn mẩn dịch ra, xin ghi lại đây để tưởng nhớ Cụ Phan:

  至誠通聖  

世事迴頭已一空,

江山無淚泣英雄。

萬民奴隸強權下,

八股文章醉夢中。

長此百年甘唾罵,

不知何日出牢籠。

諸君未必無心血,

請把斯文看一通。

潘周楨

 

Âm Hán Việt:

Chí thành thông thánh

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không,

Giang sơn vô lệ khấp anh hùng.

Vạn dân nô lệ cường quyền hạ,

Bát cổ văn chương túy mộng trung.

Trường thử bách niên cam thoá mạ,

Bất tri hà nhật xuất lao lung.

Chư quân vị tất vô tâm huyết,

Thỉnh bả tư văn khán nhất thông.

Phan Chu Trinh

 

 

Dịch nghĩa:

Ḷng thành thấu đến Thánh Thần

Việc đời ngoảnh lại xem chẳng ra ǵ cả,

Núi sông cạn nước mắt khóc các bậc anh hùng.

Muôn dân c̣n nô lệ dưới ách cường quyền,

Mà vẫn cứ say mê đắm đuối trong thơ ca tám vế.

Đă trăm năm nay cam chịu mắng chửi,

Biết đến ngày nào mới thoát khỏi ngục tù.

Các anh đâu phải là người không tâm huyết,

Xin cầm lấy thơ này mà xem một lần cho đến cuối.

 

Dịch thơ:

Ḷng thành thấu đến Thánh Thần

Việc đời ngoảnh lại chỉ là không,

Núi sông cạn lệ khóc anh hùng.

Muôn dân nô lệ quân cường bạo,

Tám vế thơ ca vẫn sướng ngông.

Trăm năm cam chịu lời mắng chửi,

Bao giờ mới thoát kiếp cùm gông.

Ai ơi đâu phải không tâm huyết,

Đọc mấy câu đây chẳng động ḷng.

Phan Chu Trinh

 

Mời đọc thêm để hiểu về lai lịch bài thơ:

https://www.thivien.net/Phan-Chu-Trinh/Ch%C3%AD-th%C3%A0nh-th%C3%B4ng-th%C3%A1nh/poem-eWTJDqICLQ6yieQLy8hhhA

“Phan Chu Trinh (Phan Châu Trinh) tự Tử Can, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mă, quê quán Quảng Nam sinh tháng 8 năm 1872 . Đậu Phó Bảng năm 1901, Cụ được bổ làm quan ở Huế, nhưng đă từ quan theo đuổi cuộc cách mạng cải tiến dân sinh và dân trí với chủ trương “bất bạo động”. Cụ đă vận động và cổ súy phong trào Duy Tân, mở trường dạy học, truyền bá Quốc Ngữ, mở mang công thương nghiệp, theo nếp sống văn minh Âu Tây. Năm 1906, Cụ trốn qua Nhật theo phong trào Đông Du, nhưng bất đồng chính kiến với chủ trương bạo động của nhà Cách Mạng Phan Bội Châu, Cụ về nước tiếp tục hoạt động, bị Pháp bắt, bị triều đ́nh Huế kết án tử h́nh, nhưng sau đó được giảm án đày ra Côn Đảo. Năm 1911, sau khi được tha, Cụ Phan Chu Trinh sang Pháp. Cụ Phan bị bệnh mất ngày 24 tháng 3 năm 1926 tại Sài G̣n. 

Năm 1905, Phan Châu Trinh cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quư Cáp đến B́nh Định khi trên đường vào Nam để hoạt động cách mạng. Ở đó đang diễn ra một kỳ thi khảo hạch do quan tỉnh tổ chức với đề thi Chí thành thông thánh, đề phú Danh sơn lương ngọc lấy vận “Cầm hương ngọc tất sinh sơn”. Ba ông làm bài thơ Chí thành thông thánh và bài phú Danh sơn lương ngọc để nộp quyển dự thi với mục đích lợi dụng cuộc khảo hạch để đánh một tiếng chuông cảnh tỉnh đám sĩ phu mê muội chỉ lo miệt mài trong giấc mộng từ chương, không biết ǵ đến cái nhục mất nước phải đem thân làm nô lệ cho người. Hai bài đều kư chung tên là Đào Mộng Giác. Bài thi và bài phú gây chấn động trong giới nho sinh và không bao lâu khắp tỉnh B́nh Định đều biết chuyện. Quan tỉnh cho do thám t́m tác giả nhưng tuyệt nhiên không ai biết ai, v́ khi hai bài văn lọt vào kẻ cầm quyền th́ ba ông đă rời khỏi B́nh Định.
Bài thơ Chí thành thông thánh này được Phan Châu Trinh sao lại đủ trong di cảo Trung Kỳ dân biến tụng oan thuỷ mạt kư thuộc TL.18 nhưng không nhận ḿnh làm tác giả. Trong Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Huỳnh Thúc Kháng lại bảo Phan Châu Trinh làm cả bài thơ và bài phú Danh sơn lương ngọc. Theo ư kiến thông thường th́ Phan Châu Trinh là tác giả bài thơ nhưng v́ bài thơ bị kết tội trong bản án Huỳnh Thúc Kháng nên ông không nhận. Trong di cảo chữ Hán của tác giả, bài thơ có mấy chữ khác với những bản đă lưu hành.
Theo lời kể của Quách Tấn trong Hương vườn cũ th́ bài thơ là của Phan Chu Trinh, c̣n bài phú là do Trần Quư Cáp và Huỳnh Thúc Kháng làm.

Nguồn:
1. Phan Chu Trinh, Trung Kỳ dân biến thỉ mạt kư, Lê Ấm, Nguyễn Q. Thắng dịch, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, 1973
2. Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
3. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 1, NXB Văn hoá Thông tin, 2004
4. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007”

Phạm Vũ Thịnh
01 Jan. 2021

 


® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, ư kiến xin gởi về  t4phamvu@hotmail.com