HOÀNG MAI KIỀU VĂN DIỂU

NGẮM CẢNH CHIỀU TÀN TRÊN CẦU HOÀNG MAI

Nắng chiều nhuộm đỏ cầu Mai
Dưới cầu dòng nước miệt mài trôi xuôi
Mù sương theo sóng nhấp nhô
Xa xa màu biển mờ mờ xanh xanh
Giòng trong cuồn cuộn mông mênh
Cuốn lôi hơi núi bồng bềnh xa đưa
Ông câu nằm gối áo tơi
Thuyền con lẻ bạn trôi hoài trong trăng
Thẩn thơ đôi bóng mục đồng
Tiếng tiêu thổi gió lối mòn quạnh hiu
Thương ai bóng nhỏ đường chiều
Tìm thơ trong cõi tiêu điều nhân sinh

Phạm Vũ Thịnh phỏng dịch
Sydney 10/01/97