Jane Fonda tóm tắt về Green New Deal

Phạm Vũ Thịnh dịch

Trong cuốn sách “What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được ǵ? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động v́ Biến đổi Khí hậu”, Jane Fonda viết: “Green New Deal không phải là một chính sách hay một nhóm chính sách. Green New Deal là một khung-sườn hành động (framework), một giải pháp tổng hợp, có hệ thống, để đối phó với nhiều khủng hoảng cùng lúc về khí hậu, về dân chủ và b́nh đẳng.

Jane Fonda cùng với Sam WaterstonJoanna Zhu đă viết bài tóm tắt giải thích về Green New Deal để diễn giảng trong phong trào “Fire Drill Fridays – Diễn tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu” như sau:

GREEN NEW DEAL – THỎA THUẬN MỚI MÀU XANH

Green New Deal tŕnh bày chi tiết các bước tiến mà đất nước chúng ta cần thực hiện để ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Được Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Ed Markey đệ tŕnh Quốc hội vào tháng 2 năm 2019, Green New Deal cảnh báo rằng: để loài người có thể sống sót và tránh được những thảm họa khí hậu khủng khiếp trên toàn thế giới, chúng ta phải ngăn chặn đừng để nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C (2,7 độ F) trên mức nhiệt độ thời tiền-công-nghiệp. Điều này đ̣i hỏi phải giảm từ 40 đến 60% lượng khí thải carbon toàn cầu trước năm 2030 — nghĩa là trong ṿng một thập kỷ — và sau đó giảm tiếp xuống thực chất 0 trước năm 2050.

Là quốc gia đă sản xuất 20% lượng khí thải này cho đến năm 2014, Hoa Kỳ cần dẫn đầu thế giới về việc phải làm này. Chúng ta có vốn và kỹ thuật, công nghệ để thể hiện cho thế giới thấy cách biến đổi lối sống của chúng ta thành lối sống lành mạnh và bền vững cho tất cả mọi người. Green New Deal mô tả một cuộc vận động trong mười năm để cứu hành tinh này, trong đó chính phủ tài trợ cho hàng ngh́n công việc mới, được trả lương cao, sẽ mang lại nước sạch và không khí sạch, cũng như quyền có được thực phẩm lành mạnh và thiên nhiên, cho tất cả công dân của chúng ta, đồng thời thiết lập những nguồn năng lượng tái tạo không thải khí độc, để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế của chúng ta.

Đó là lư do tại sao có cụm từ "New Deal - Thỏa Thuận Mới" trong tiêu đề là có ư nghĩa. Để giải quyết những vấn đề lớn ảnh hưởng lên rất nhiều người đến mức ấy, nỗ lực này sẽ không khác ǵ Thỏa Thuận Mới - New Deal vào thời Thế chiến thứ 2, thời điểm cơ cực thảm khốc khi chính phủ liên bang đă đứng lên đối phó với thách thức của thời đại. Ngày nay, chúng ta cần đúng mức nỗ lực như vậy để thoát được thảm họa khí hậu lần này. Green New Deal soi đường cho chúng ta.

Cũng giống như Thỏa Thuận Mới - New Deal, Green New Deal - Thỏa Thuận Mới Màu Xanh  lần này bắt đầu với những việc làm mới với điều kiện tốt; trang bị thêm và nâng cấp các ṭa nhà để đạt hiệu quả năng lượng tối đa; cập nhật phẩm chất và cách bảo tồn nước dùng; trung ḥa rác thải độc hại; và nói chung là tăng hiệu suất, an toàn, khả năng chi trả, sự thoải mái cho người dùng và độ bền chắc của sản phẩm. Cũng giống như các việc làm đă được tạo ra từ New Deal vào những năm 1930, mọi người sẽ được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế mới, được tạo ra từ việc chuyển đổi khỏi các nhiên liệu hóa thạch. Những việc làm này là ở các địa phương, và những cộng đồng địa phương sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi này. Trong khi các ngành công nghiệp gây ô nhiễm bị loại bỏ dần, các ngành công nghiệp bền vững khác sẽ thay thế chúng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mà những thay đổi này sẽ không chỉ xảy ra ở các đô thị mà thôi. Green New Deal cũng sẽ hợp tác với nông dân và chủ trang trại để loại bỏ ô nhiễm và khí thải nhà kính khỏi ngành nông nghiệp, bằng cách đầu tư vào xe hơi, xe buưt và xe tải chạy bằng điện, máy móc nông trại, và đường sắt cao tốc. Green New Deal hỗ trợ canh tác gia đ́nh, đầu tư vào cách sử dụng đất đai một cách bền vững và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, thông qua các giải pháp công nghệ thấp đă được chứng minh, nhằm tăng lưu trữ carbon trong đất và tẩy sạch các khu vất bỏ chất thải độc hại.

Sự thần diệu của Green New Deal là tính cách bao gồm toàn diện, chứ không chỉ chú mục vào vấn đề thải khí nhà kính. Các cộng đồng dễ bị thiệt hại bao gồm người bản địa, cộng đồng da màu, người lao động nghèo thu nhập thấp, và những người sống trong các vùng nông thôn, là những nạn nhân chính của ô nhiễm và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; họ sẽ là người hưởng lợi nhờ Green New Deal. Chương tŕnh việc làm của Green New Deal sẽ tập trung chú mục vào các cơ hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi quá tŕnh chuyển đổi thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhắm đào tạo, và thúc tiến quyền của tất cả người lao động được tổ chức thành nghiệp đoàn, bảo đảm thương lượng tập thể, đồng thời chấm dứt việc chuyển việc làm và ô nhiễm ra nước ngoài.

Phạm Vũ Thịnh dịch
22 Jan 2021

 


® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, ư kiến xin gởi về  t4phamvu@hotmail.com