MI MI BN EM

Lời Việt : 

Phạm Vũ Thịnh & Aline

 


 

 

 

 MI MI BN EM

Lời Việt : 
Phạm Vũ Thịnh & Aline

 

Hong hn xuống dần, bầu trời đm u tối
Phủ ln em v ti pht giy m đềm
V ngy mai nầy tnh yu say đắm
Tuyệt vời hạnh phc cn đến cho đi mnh

(1) Nhn đi mắt lng lnh trong suốt
cng tinh t chiếu sng long lanh
Lng ti xao xuyến đắm đuối cơn yu dấu
Bng ln hưng phấn chy sng như ngọn lửa

Bầu trời cao rộng, mặt trời phai sắc thắm
Gi mơn man, chiều bung bng đm nhạt nho
M lng đi mnh, tnh ta u yếm
Ngn năm sau nữa, khng bao giờ đổi thay

(2) Em xoả tc cho gi cuốn phơi phới
Nhn suối tc phất phới tung bay
Lng ti mơ ước, thả xc thn trần thế
nằm ln thảm tc ng ả m đềm ấy

Rồi đm cũng tn, ngy tri qua đi mất
Bng my bay, thời gian lướt đi m thầm
M lng đi mnh, tnh yu son sắt
Ngn năm sau nữa, khng bao giờ đổi thay

 

                                                    Sydney, 02-2006

 

 


 

 

 

Dịch nghĩa :

MI MI BN EM

 Lời : Iwatani Tokiko
Nhạc: Dan Ksaku
Ca sĩ : Kayama Yưz

Bn song cửa nầy, hong hn
bao phủ em v ti
Ngy mai nầy, hạnh phc tuyệt vời
cũng sẽ đến cho đi mnh

i mắt em chiếu sng long lanh
cng tinh t
Lng ti đắm đuối yu dấu
chy sng cng ngọn lửa
 

Bầu trời cao rộng nhuộm dần mu đm
trời chiều phai sắc nhạt nho
Nhưng lng đi ta
Mi mi khng bao giờ đổi thay

Em xoả tc cho gi mt
chải suối tc em
Hy dịu dng
trải thảm tc ấy cho ti 

Rồi đm nay cũng tn
thời gian lướt qua mất
Nhưng tnh đi ta
Mi mi khng bao giờ đổi thay

 

Phạm Vũ Thịnh dịch 

         

 


"Khi pht hnh lại thng tin từ trang ny cần phải c sự đồng của dịch giả 
v ghi r nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, kiến xin gởi về pvthinh@erct.com  or  exryucuoituan@Gmail.com