What Can I Do? Chương 15

Truy cập trách nhiệm giải tŕnh:
Tôi có thể làm được ǵ?

Jane Fonda
Phạm Vũ Thịnh dịch

 

Lời người dịch:

Jane FondaAnnie Leonard (Executive Director - Giám đốc Điều hành của Greenpeace USA) trong h́nh chụp một cuộc biểu t́nh “Fire Drill Fridays – Diễn tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu” đ̣i “Green New Deal Now!” và chấm dứt nhiên liệu hóa thạch “No New Fossil Fules!”

Dưới đây là bản dịch Phần cuối Chương 15 của cuốn sách “What Can I Do? My Path from Climate Despair to ActionTôi có thể làm được ǵ? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động v́ Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda đề cập đến những ǵ mỗi công dân có thể làm được ngay để kháng cự với kẻ địch khổng lồ hung hăn kiên cường nhất của giải pháp Green New Deal,  đó là liên minh các đại công ty nhiên liệu hóa thạch, các ngân hàng và công ty đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, và các chính trị gia hưởng lợi từ đám đó.

 

*

Để bắt các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch phải chịu trách nhiệm giải tŕnh về ô nhiễm và biến đổi khí hậu, tốt nhất là hăy bắt đầu bằng việc bảo đảm rằng tiền của chính chúng ta, cũng như của các tổ chức mà chúng ta có ảnh hưởng, sẽ không hỗ trợ các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó sẽ hỗ trợ các giải pháp thực sự cho hiểm họa khí hậu. Bằng cách rút tiền ra khỏi nhiên liệu hóa thạch, chúng ta hướng các khoản đầu tư của ḿnh theo đúng các giá trị chúng ta quư trọng, đồng thời làm suy yếu ngành công nghiệp bao lâu nay đă từ chối hành động về biến đổi khí hậu, nói dối công chúng và ĺ lợm ngăn chặn các biện pháp khắc phục hiểm họa khí hậu.

Thứ nhất, chúng ta có thể  “thoái vốn đầu tư”, nghĩa là chuyển tiền của ḿnh ra khỏi việc hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch, mà đưa vào các công ty hỗ trợ giải pháp khí hậu. Tài khoản tiết kiệm và hưu trí của rất nhiều cá nhân đang được đầu tư vào “index funds“ là các quỹ dựa trên chỉ số tổng quát của thị trường chứng khoán, được coi là loại quỹ đầu tư thụ động, có nghĩa là chúng được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận phù hợp với các chỉ số thị trường tổng quát. Các quỹ thụ động này nói chung không cân nhắc hành vi của các công ty và chắc chắn không sàng lọc các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Hăy kiểm điểm trên trang mạng Fossil Free Funds (www.FossilFreeFunds.org) để có được danh sách các quỹ hỗ tương (mutual funds) có hiệu suất cao để đầu tư vào, đồng thời loại trừ các công ty vi phạm công lư môi trường cơ bản, nhân quyền và các tiêu chuẩn quản trị công bằng.

Thứ hai là: nhiều tổ chức và định chế mà chúng ta là thành viên, đều có các khoản đầu tư. Hăy xác định xem họ có phải là mục tiêu của các chiến dịch thoái vốn hay không, để tham gia thoái vốn. Hoặc chúng ta và các thành viên cùng chí hướng khác có thể kêu gọi họ thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch và đầu tư ít nhất 5% trong toàn bộ danh mục đầu tư của họ vào các giải pháp khí hậu. Các tổ chức và định chế này phải phản ứng với áp lực liên tục từ các nhóm sinh viên, học giả, cựu thành viên, nhân viên hiện làm việc hoặc đă nghỉ hưu, giáo sĩ, giáo dân và những người khác nữa. Chúng ta cũng có thể vận động để buộc các cơ quan phát lương hưu của nghiệp đoàn lao động, chính quyền địa phương, thành phố hoặc tiểu bang phải thoái vốn đầu tư khỏi nhiên liệu hóa thạch. Để hiểu thêm về cách tham gia vào một chiến dịch tổ chức đầu tư và thoái vốn, hăy truy cập các trang mạng DivestInvest (divestinvest.org) và GreenFaith.

Thứ ba là: rút ​​tiền cho nhiên liệu hóa thạch ra khỏi hệ thống chính trị của chúng ta! Hăy buộc các chính trị gia trong khu vực phải cam kết #NoFossilFuelMoney – không nhận tiền từ nhiên liệu hóa thạch. Thực hiện cam kết này có nghĩa là ứng cử viên cam kết sẽ không nhận bất kỳ khoản đóng góp nào trên 200 USD từ các PAC, các nhà vận động hành lang hoặc giám đốc điều hành có tên trong danh sách SEC (Securities and Exchange Commission) của các công ty nhiên liệu hóa thạch. Có thể t́m hiểu về cách tham gia tại trang mạng NoFossilFuelMoney.org. Nếu bạn đang sống bên ngoài nước Mỹ mà các chính trị gia của bạn đang đặt lợi ích của các công ty năng lượng hóa thạch lên trên quyền lợi của cộng đồng dân chúng, th́ hăy bắt đầu tự ḿnh nỗ lực yêu cầu các chính trị gia đó phải đại diện cho bạn, chứ không phải cho các công ty nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta cũng có thể giúp vận động ngừng trợ cấp cho các công ty nhiên liệu hóa thạch bằng cách góp thêm tiếng nói của ḿnh vào trang mạng Stop Funding Fossils (stopfundingfossils.org).

Và cuối cùng, nếu là người quản lư danh mục đầu tư tại một công ty, tổ chức hoặc định chế, th́ hăy truy cập trang hướng dẫn thoái vốn DivestInvest.org để thiết lập quy tŕnh sáu bước nhằm thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch và đầu tư vào các công ty không có nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức Carbon Underground có danh sách hai trăm công ty hàng đầu thế giới được xếp hạng theo hàm lượng carbon trong trữ lượng nhiên liệu hóa thạch đă được kiểm chứng của họ. Hăy kiểm điểm Chỉ số Thoát Hóa thạch ở trang mạng FossilFreeIndexes.com để xem liệu có bất kỳ khoản tiền nào của chúng ta dính líu với các công ty nhiên liệu hóa thạch hay không. Trang mạng này có hướng dẫn với các tiêu chí rơ ràng cho các khoản đầu tư, cùng với các nghiên cứu từng trường hợp đầu tư điển h́nh, chỉ rơ cách thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch và đầu tư vào các giải pháp sạch và công bằng. Và đừng quên các công ty bảo hiểm, là tổ chức trung gian, hiện đang từ chối bảo hiểm cho các nhà đất ven biển và các khu vực khác đang có nguy cơ rủi ro do biến đổi khí hậu. Hăy đ̣i hỏi các công ty này cũng ngừng bảo hiểm cho các dự án nhiên liệu hóa thạch sẽ không có hiệu quả về mặt kinh tế nếu không có trợ cấp từ chính phủ, bảo hiểm và tài trợ tư nhân.

Tài chính là một đ̣n bẩy thần diệu để buộc các tập đoàn kinh doanh phải chịu trách nhiệm về các tác động xă hội và môi trường của họ. Việc sở hữu nhiên liệu hóa thạch, tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch hoặc bảo hiểm cho nhiên liệu hóa thạch không c̣n có thể chấp nhận được nữa. Hăy làm cho họ thấm thía rằng nếu họ sở hữu nhiên liệu hóa thạch, họ phải chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu. Hăy đ̣i hỏi họ phải thoái vốn ngay bây giờ và thay vào đó đầu tư vào tương lai chung của chúng ta!

Phạm Vũ Thịnh dịch
07 Feb 2021

 


® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, ư kiến xin gởi về  t4phamvu@hotmail.com