HỒNG TUYẾN

紅 線

Nguyên tác từ : Thái B́nh Quảng Kư

Tác giả            : Viên Giao

 Bản dịch của   : Phạm Xuân Hy

 

Đời Đường trong phủ quan Tiết Độ Sứ Lộ Châu là Tiết Tung, có người tỳ nữ tên là Hồng Tuyến, gảy đàn Nguyễn rất hay, lại tinh thông kinh sử, v́ thế nên được quan Tiết Độ Sứ rất là tín cẩn, giao cho chưởng quản các loại văn bản tấu chương, xưng là Nội Kư Thất.

Một hôm, trong quân mở đại yến, Hồng Tuyến thưa với Tiết Tung rằng :

- Tôi nghe tiếng trống đánh rất là bi ai, người đánh trống hẳn có tâm sự ǵ u uẩn !

Tiết Tung cũng là người am hiểu âm nhạc, nên đáp :

- Ta cũng thấy như vậy !

Bèn cho gọi người đánh trống đến hỏi, th́ người ấy thưa rằng :

- Đêm qua vợ tôi qua đời, nhưng tôi không dám xin nghỉ !

Tiết Tung nghe người ấy nói vậy, lập tức thả cho về quê.

Bấy giờ là sau năm Chí Đức, đời Đường Túc Tông, các vùng Hà Đông và Hà Bắc chưa được yên ổn, triều đ́nh sai Phù Dương làm Tiết Độ Sứ trấn thủ vùng này, và lệnh cho Tiết Tung giữ vững nơi ấy để khống chế vùng đất phía đông núi Thái Hàng Sơn.

Sau khi hết loạn An Lộc Sơn, các cơ cấu quân chính mới được thiết lập, c̣n trong giai đoạn phôi thai, triều đ́nh ra lệnh cho Tung đem con gái gả cho con trai của Tiết Độ Sứ Ngụy Bác là Điền Thừa Tự, c̣n con trai của Tung th́ lấy con gái của Tiết Độ Sứ Hoạt Châu là Lịnh Cô Chương.

Nhờ vào mối thông gia như thế, các sứ gỉả của các Tiết Độ Sứ ba trấn thường qua lại với nhau.

Nhưng Điền Thừa Tự v́ bị bịnh phổi, nên hay lo ngại. Mỗi khi gặp mùa nóng nhiệt nặng nề hơn, Tự thường bảo :

- Ta như được trấn nhậm vùng Sơn Đông, khí hậu mát mẻ, th́ có thể sống thêm được ít năm nữa !

V́ thế, Tự cho chiêu mộ ba ngàn dũng sĩ trong quân đội, người nào vơ nghệ và đảm lược cũng gấp mười lần người thường, mệnh danh là "Ngoại Trạch Nam". Tự lại đem ưu hậu bổng lộc để cung dưỡng họ, đêm ngày pḥng vệ nơi chỗ ở của Trạch, chờ ngày lành tháng tốt, sẽ cất quân sang xâm chiếm Lộ Châu.

Tiết Tung nghe được tin ấy, ngày đêm trong bụng lo lắng không yên, miệng thường lẩm bẩm nói một ḿnh, mà không t́m ra biện pháp đối phó.

Một tối, vào lúc sắp bắt đầu tiếng trống cầm canh, cửa viên môn trong quân trung đă đóng kín, Tung chống gậy thong thả tản bộ một ḿnh ở ngoài đ́nh viện, bên cạnh chỉ có người nữ tỳ Hồng Tuyến theo hầu.

Hồng Tuyến nó thưa với Tung :

- Từ một tháng nay con thấy chúa công ăn ngủ bất an, trong bụng hẳn có điều lo lắng, chẳng hay đó có phải chuyện nơi biên ải không ?

Tung đáp :

-Đây là chuyện liên quan đến sự an nguy của đất nước, khanh không hiểu nổi đâu !

Hồng Tuyến nói :

- Thiếp tuy thuộc hạng thấp hèn ti tiện, nhưng có thể giúp chúa công giải trừ lo lắng ưu phiền.

Tung nghe Hồng Tuyến nói thế, lấy làm lạ, bèn đem việc Điền Thừa Tự chuẩn bị đánh chiếm Lộ Châu kể hết cho nàng nghe, rồi tiếp :

- Ta kế thừa công nghiệp của tổ phụ để lại, chịu ơn lớn của triều đ́nh, một sớm một chiều để mất cương thổ, huân nghiệp trăm năm như thế là tiêu tan hết.

Hồng Tuyến nói :

- Việc này không khó, chúa công khỏi nhọc ḷng, tạm cho thiếp đến Ngụy Thành quan sát t́nh h́nh và ḍ xét hư thực thế nào. Vào lúc canh một đêm nay thiếp xin lên đường, th́ canh hai sẽ trở về phúc mệnh. Ở nhà, xin chúa công chuẩn bị khoái mă và sứ gỉả cùng soạn sẵn một phong thư ngoại giao, c̣n những việc khác, xin chờ thiếp về tính sau.

Tung nghe nàng nói, rất lấy làm kinh ngạc, hỏi :

- Khanh quả không phải là như người thường, ta thật ngu muội hồ đồ. Nhưng nếu như việc này không thành, chẳng hóa ra lại chuốc họa đến cho mau hay sao. Vậy nên làm thế nào ?

Hồng Tuyến đáp :

- Thiếp đi chuyến này, mọi việc ắt phải thành công.

Rồi nàng trở vào khuê pḥng, hóa trang để sang thành Ngụy Bác. Trên đầu, tóc nàng kết búi như người Ô Man, cài bằng cây trâm Kim Tước. Ḿnh mặc một chiếc áo ngắn mầu tím. Chân đi hài tơ xanh. Trước bụng, đeo con chủy thủ có khắc long vằn. Ở giữa trán, viết tên thần Thái Nhất, sau đó ra vái Tung hai vái từ biệt.

Chớp mắt biến mất không thấy h́nh tích nàng đâu nữa.

Tung cũng đóng cửa, vào trong pḥng, ngồi một ḿnh lặng lẽ dưới ánh đèn. B́nh thường, mỗi khi Tung uống rượu, chỉ một vài chén đă say rồi, nhưng tối hôm nay, Tung uống luôn cả chục chén mà vẫn tỉnh táo.

Ngoài cửa, chợt có tiếng tù và báo hiệu b́nh minh theo gió vọng vào, kèm với tiếng lá rụng trong sương mai ngoài thềm.

Tung kinh ngạc, đứng dậy. Chưa rơ chuyện ǵ, th́ thấy Hồng Tuyến trở về.

Tung mừng rỡ, an ủi hỏi nàng :

- Sao, việc có xong không ?

Nàng đáp :

- Thiếp may mắn, đă không làm nhục mệnh của chúa công.

Lại hỏi :

- Khanh có phải hạ sát địch nhân không?

- Việc đó không sẩy ra, nhưng thiếp có mang về đây chiếc hộp báu bằng vàng thường để đầu giường của Điền Thừa Tự, để làm bằng chứng

Rồi nàng thuật lại đầu đuôi công việc sang thám sát t́nh h́nh bên phía Điền Thừa Tự cho Tung nghe.

Nguyên sau khi từ giă Tung, th́ khoảng gần giờ Tư, Hồng Tuyến đến thành Ngụy Bác, rồi vượt qua mấy lớp cửa, vào được chỗ ở của Điền Thừa Tự. Nàng nghe tiếng ngáy như sấm của bọn « Ngoại Trạch Nam » từ trong trú pḥng của họ vọng ra, rồi tiếng bọn binh sĩ pḥng vệ đi lại ở ngoài sân đ́nh hô gọi nhau như truyền trong gió.

Nàng khẽ đẩy cửa bên trái tẩm thất, lẻn vào đến chỗ màn ngủ của Điền Thừa Tự.

Nàng thấy Tự nằm trong màn, gác chân ngủ như chết. Đầu kê trên một chiếc gối làm bằng da tê giác. Râu và tóc được bọc bằng một chiếc túi bằng tơ mầu vàng. Thanh Thất Tinh Bảo Kiếm dấu bên cạnh gối đầu hơi ló ra chuôi ngoài. Cạnh đó là chiếc hộp báu hở nắp. Nàng thấy trong hộp ghi tám chữ sinh thần của Tự và tên Bắc Đẩu Thần. Những hương liệu quư, cùng những báu vật đẹp mắt phủ đầy tán loạn trên nắp hộp. Cho thấy Điền Thừa Tự mong muốn lúc sinh tiền được tận hưởng mọi giàu sang phú quư. Tự ngủ yên trong giấc mơ đẹp. Trong căn ngọai thất đầy hương thơm như thế.

B́nh thường trong quân doanh, Tự tỏ ra uy thế lẫm liệt, không nể sợ ai. Nhưng lúc này, Tự đâu biết rằng tính mệnh của ḿnh đang nằm trong tay Hồng Tuyến.

C̣n nàng cũng chẳng bận ḷng đến việc thả, hay bắt Tự làm ǵ.

Bấy giờ, dưới ánh đuốc mờ tỏ lập ḷe, hương lư khói tạnh tro tàn. Bốn phía bố trí thị nữ, vệ sĩ canh gác nghiêm mật. Giáo mác, binh đao la liệt. Tuy nhiên, cũng có đứa dựa đầu vào b́nh phong mà ngáy, lại có đứa cầm phất trần vươn tay duỗi chân mà ngủ.

Hồng Tuyến bèn tháo lấy những chiếc khuyên tai của bọn thị nữ, c̣n áo, quần th́ buộc lại một túm. Nhưng bọn chúng đều ngủ say mê mệt, chẳng đứa nào hay biết ǵ. Sau đó, nàng mới lấy đến chiếc hộp báu của Điền Thừa Tự, rồi theo lối tây môn ra khỏi thành Ngụy Bác.

Đi được gần hai trăm dậm, Hồng Tuyến nh́n lại, chỉ thấy đài Đồng Tước cao sừng sừng nguy nga. Con sông Chương Hà cuồn cuộn đông lưu. Trên cây trăng tà lơ lửng. Thỉnh thoảng đó đây văng vẳng tiếng gà gáy sáng.

Lúc ra đi, Hồng Tuyến ḷng đầy phẫn hận bao nhiêu, th́ nay trở về lại tràn trề hân hoan phấn khởi, khiến cho nàng nhất thời quên hết nỗi lao luỵ dọc đường . Nàng nghĩ đến cái t́nh tri ngộ Tiết Tung mà muốn đáp đền muôn một.

Nay th́ tâm nguyện đă thành.

Hồng Tuyến thuật đến đấy, bèn đổi giọng nói với Tung :

- Sở dĩ giờ tư canh ba đêm qua, thiếp phải trở đi trở về bảy tám trăm dặm, tiến nhập vào nơi nguy hiểm, vượt qua năm sáu ṭa thành, là chỉ mong sao chúa công được giảm bớt ưu phiền, chứ thiếp nào có quản chi tân khổ !

Tung nghe lời Hồng Tuyến, sai sứ giả cầm thư sang trao cho Điền Thừa Tự.

Trong thư viết rằng :

" Tối qua, tôi có người gia khách từ Ngụy Bác thành trở về, mang theo chiếc hộp báu của nguyên soái thường vẫn để đầu giường, tôi không dám giữ lại, nay xin kính cẩn phụng hoàn. "

Sứ giả của Tung phi ngựa như bay, chỉ nửa đêm đă sang đến thành Ngụy Bác. Bấy giờ trong thành, khắp nơi đều thấy người ta sưu tra để t́m chiếc hộp báu của Điền Thùa Tự. Toàn thể binh lính đều tỏ vẻ lo lâu sợ hải.

Sứ giả của Tiết Tung đến cửa Ngụy Thành, xin vào yết kiến Điền Thừa Tự ngay.

Tự vội vă ra đón vào.

Lúc sứ giả của Tung, dâng hộp báu trả lại cho Tự, Tự không cầm nổi sự kinh ngạc và sợ hải, cơ hồ suưt té xuống đất. Sau đó, Tự mời sứ giả vào trong nội thất của ḿnh nghỉ ngơi. Lại mở đại yến thết đăi để mua chuộc t́nh cảm, tặng tống lễ vật rất nhiều cho họ.

Ngày hôm sau, Tự phái người của ḿnh đem ba vạn tấm tơ lụa, vải vóc, và hai trăm con ngựa tốt, cùng vô số những vật dụng quư báu trân kỳ khác, sang biếu cho Tung, và thưa rằng :

"Đầu tôi chưa rơi, mạng sống vẫn c̣n, đó là nhờ ơn riêng của tướng quân. Tôi nguyện sửa đổi lỗi,, thay cách cư sử, không c̣n gây điều phiền nhiễu . Từ nay, một ḷng một dạ tuân theo sự chỉ huy khu xử của tướng quân, không c̣n dám nhận là thân gia của tướng quân nữa. Xin tướng quân cho tôi được làm kẻ theo sau ngựa hầu tướng quân, mỗi khi tướng quân xuất hành, hoặc làm kẻ cầm roi dẫn ngựa, khi tướng quân hồi thành. Việc tôi nuôi dưỡng bọn dũng sĩ "Ngoại Trạch Nam", vốn chỉ để đề pḥng trộm cướp đạo tặc, thật không hề có dị chí mưu đồ chuyện khác, nay cũng xin giải giáp và cho chúng hoàn hương cầy ruộng. "

Từ đấy, Nam Bắc hai miền, cứ hai tháng một lần, lại phái sứ giả sang thông tin với nhau.

Một hôm, th́nh ĺnh Hồng Tuyến đến từ biệt Tung để ra đi.

Tung bảo với nàng :

- Khanh sinh ra ở nhà ta, sống với ta, nay sao lại có ư đi đâu ? Vả, lúc này là lúc ta cần nhờ đến khanh, lẽ nào lại bỏ ta mà đi ?

Hồng Tuyến thưa :

- Kiếp trước, thiếp vốn là nam tử, bôn tẩu giang hồ cầu học, đọc được sách Thần Nông Dược Thư, chữa được bệnh tật cho đời. Thuở đó, có người đàn bà mang thai, th́nh ĺnh trong bụng bị kư sinh trùng, thiếp dùng Nguyên Hoa Tửu để trị, chẳng ngờ cả mẹ lẫn hai con đều bị chết.

V́ tội ấy, thiếp bị Diêm Vương ở dưới âm ty trách phạt, phải đầu thai làm con gái, mang kiếp nô lệ tỳ tiện, khổ sở. May nhờ thác sinh vào cửa chúa công, đến nay cũng mười chín năm rồi. Ăn no mặc đẹp, lụa là mỹ vị phủ phê, thương yêu hết mực. Vinh huy đến thế là cùng. Huống hồ, nay triều đ́nh đă trung hưng, lập xong pháp điển, bọn loạn thần ắt phải chu diệt hết. Việc thiếp sang Ngụy thành mới đây, thiếp chỉ mong sao báo được đôi chút, ân dầy nghĩa cả của chúa công mà thôi. Nay nam bắc hai xứ đă ḥa hiếu, thành tŕ được bảo toàn, vạn dân an cư lạc nghiệp, tướng sĩ mong được cởi giáp buông đao. Thiếp thấy, thân phận nữ nhi như thiếp, mà làm được việc ấy, cũng đủ xoá bỏ được tội kiếp trước, chuộc lại nguyên bổn. Nay đă đến lúc thiếp nên trốn bỏ cơi tục, tu h́nh luyện khí, t́m cơi trường sinh bất tử.

Tung nói :

- Nếu khanh chẳng muốn lưu lại chốn bụi hồng này, th́ ta xin tặng ngàn vàng làm phí khoản xây dựng đạo quán để khanh làm chỗ ẩn cư tu tŕ !

Hồng Tuyến đáp :

- Việc tu tŕ là việc liên quan đến hậu kiếp sau này, làm sao thiếp có thể tính trước được !

Tung thấy không thể giữ nàng ở lại được, bèn mở dạ yến trong đại sảnh đường, mời tất cả tân khách đến dự để tiễn nàng.

Tung vừa uống rượu vừa ca.

Lại mời người tân khách là Lănh Triều Dương làm bài từ để ngâm :

Thái Lăng ca oán mộc lan chu

采 菱 歌 怨 木 蘭 舟

Tống khách hồn tiêu bách xích lâu,

送 客 魂 消 百 尺 樓

Hoàn tự Lạc phi thừa vụ khứ

還 似 洛 妃 乘 霧 去

 Bích thiên vô tế thuỷ không lưu

碧 天 無 際 水 空 流

Tung ca xong, không cầm được nỗi ḷng bi lụy sướt mướt. Hồng Tuyến chắp tay vái Tung, cũng hai hàng nước mắt đầm đ́a, rồi giả rượu say rời tiệc đi ra.

 Sau đó chẳng ai biết nàng đi đâu.

 

Vài hàng chú thích

Tác giả : Viên Giao

袁  郊

Viên Giao tự là Tử Nghi, người Lang Sơn Sái Châu (nay thuộc huyện Nhữ Nam tỉnh Hà Nam), niên hiệu Hàm Thông đời Đường Ư Tông, Viên Giao được bổ nhiệm làm Từ Bộ Lang Trung, sau thăng nhiệm là Thứ Sử Quắc Châu. Đến đời Đường Thiệu Tông, Viên Giao làm Hàn Lâm Học Sĩ.

Về sáng tác, Viên Giao có viết tiểu thuyết truyền kỳ « Cam Trạch Dao », một quyển. Truyện « Hồng Tuyến » là một truyện trong tác phẩm này.

Ngoài ra, Viên Giao c̣n có các tập « Nhị Nghi Thực Lục », « Y Phục danh Nghĩa Đồ »…

 

Tiết Độ Sứ

節度 使

Tên chức quan.

Vào thời kỳ đầu nhà Đường duyên theo chế độ nhà Bắc Chu và nhà Tuỳ thiết lập chức Tổng Quản tại những vùng đất trọng yếu, sau lại đổỉ là Đô Đốc, coi mọi việc quân sự của một số châu.

Sang đến đời Đường Duệ Tông mớí gọi là Tiết Độ Sứ.

Đầu niên hiệu Thiên Bảo, nhà Đường lập ra 9 Tiết Độ Sứ ở ngoài duyên biên. Mỗi Tiết Độ Sứ lấy một số châu làm một trấn, tổng lăm hết mọi quyền quân sự, dân chính, tài chánh, và quyền giám sát. Nhân v́ những viên quan này lúc nhậm chức được triều đ́nh ban cho hai lá c̣ tinh và hai cờ tiết nên mới có danh xưng là Tiết Độ Sứ. Bên dưới quyền Tiết Độ Sứ có các thuộc quan là Hành Quân Tư Mă, Phán Quan, Chưởng Thư Kư, Thôi Quan. Mới đầu Tiết Độ Sứ chỉ thiết lập tại những nơi biên pḥng và những trấn trọng yếu. Sau loạn An Lộc Sơn, Tiết Độ Sứ được đặt ra quá nhiều, đến nỗi cha truyền con nối, lại mang quá nhiều chức vị, có quyền tuyển bổ liêu thuộc, xưng hùng xưng bá một phương, h́nh thành một cục diện phiên trấn cát cứ nghiêm trọng cuốí thời kỳ nhà Đường.

Đến thời Ngũ Đại, việc thiết lập Tiết Độ Sứ quá lạm dụng, và các Tiết Độ Sứ lại càng hoành hành ngang ngược hơn.

Đến thời nhà Tống, băi bỏ các phiên trân, quyền hành trả vè cho các châu, Tiết Độ Sứ chỉ c̣n là vinh hàm của các tương, tướng và họ hàng nhà vua, hoặc không đi nhậm chức, hoặc có đi cũng không có quyền hạn ǵ.

Đến các đời Liêu, và Kim vẫn c̣n tồn tại.

Nhưng đến đời Nguyên th́ phế bỏ.

 

Lộ Châu

潞 州

Lộ Châu, tức Thượng Đảng Quận, tên một châu đời Đường. trị sở tại thành phố Trường Trị tỉnh Sơn Tây ngày nay.

 

Nội Kư Thất

內 記室

Cổ đại có chức Kư Thất. Nội Kư Thất như ngày nay gọi là Bí Thư riêng.

 

Đường Túc Tông

唐肅宗

Đường Túc Tông là con thứ ba của Đường Huyền Tông, mẹ họ Dương sinh năm 711, đến năm 756 tức vị. Đường Túc Tông ở ngôi đươc 7 năm th́ mất, có bốn niên hiệu là Chí Đức (756-758), Càn Nguyên (758-760), Thượng Nguyên (760-762) và Bảo Ứng (762)

 

Nguỵ Bác

魏 博

Ngụy Bác là tên một phương trấn đời Đường, một trong ba trấn của Hà Bắc lúc bấy giờ, được đặt ra để chủ yếu nhằm mục đích để phủ dụ vỗ về tàn dư của An Lộc Sơn. Ngụy Bác Tiết Độ Sứ cai trị Ngụy Châu (nay thuộc thuộc huyện Đại Danh tỉnh Hà Bắc, thống hạt bao quát sáu châu như Ngụy Bác, Bối Châu, Vệ Châu.

 

Điền Thưà Tự

田 承 字

Điền Thừa Tự (704-778) người Lư Long B́nh Châu (nay thuộc huyện Lư Long tỉnh Hà Bắc), nguyên là cựu bộ hạ của An Lộc Sơn. Trong cuộc loạn An Sử, Điền Thừa Tự thường đi tiền đạo. Sau khi loạn b́nh, Điền Thừa Tự xin hàng triều đ́nh, và từng được bổ nhiệm Tiết Độ Sứ các châu Bốí Bác Thương, Doanh, sau chiếm cứ bẩy châu, trở thành một phiên trấn cát cứ trọng yếu thời kư cuối của nhà Đường.

 

Tiết Tung

薛 嵩

Tiết Tung là cháu của danh tướng Tiết Nhân Quư nhà Đường, người Long Môn (nay thuộc Hà Tân tỉnh Sơn Tây), từng nhậm các chức Tiết Độ Sứ, H́nh Bộ Thượng Thư, Hữu Bộc Xạ, phong B́nh Dương Quận Vương.

 

Nguyễn

Tức đàn Nguyễn. Tương truyền đàn này do Nguyễn Hàm đời Tấn sáng chế ra, v́ thế mang tên đàn Nguyễn. H́nh trạng như đàn nguyệt, chia ra ba loại là Đại Nguyễn, Trung Nguyễn và Tiểu Nguyễn.

 

Ngoại Trạch Nam

外 宅 男

Nghĩa tương đương như con nuôi.

 

Thái Ất Thần.

太 乙 神

Tên một vị tôn thần của Đạo Giáo, cũng c̣n gọi là Tháí Nhất, Bắc Cực Thần

 

Thất Tinh Bảo Kiếm

七 星   

Thất Tinh tức Bắc Đẩu Thất Tinh, Ngũ Tử Tư người nước Ngô thời Xuân Thu, thường đeo bên người thanh bảo kiếm này.

 

Tư Dạ Tam Khắc

子 夜 三 刻

Tư dạ, tức nửa đêm giờ Tư, tương đương với giờ bây giờ từ 23 giờ đêm đến đầu 1 giờ sáng hôm sau. Khắc , cổ nhân dùng hồ lậu đựng nước, để đo giờ giấc, và trong hồ có một mũi tên khắc một trăm số tương đương với 24 của một ngày, như vậy một khắc bằng 14 phút 40 .

 

Đồng Tước Đài

銅 雀 台

Đài này do Tào Tháo cất vào năm 210 thời Tam Quốc ở tại huyện Lâm Chương tỉnh Hà Bắc, gồm hơn một trăm gian, dùng làm chỗ cư ngụ cho các sủng phi của Tào Tháo. Và thường lên đây yến ẩm, tiếp đăi tân khách, ngắm nh́n phong cảnh.V́ trên nóc đài, có một con chim lớn bằng đồng, x̣e hai cánh, và đuôi như cố muốn bay lên trên không, v́ thế mới thành tên là Đồng Tước.

Con Tháo là Tào Thực có làm một bài phú là “Đăng Đài Phú”, rất được người đời truyền tụng.

Đỗ Mục đời Đường có bài “Đồng Tước Đài Hoài Cổ”,có câu nổi tiếng:

东 风 不 与 周 郎 便,

铜 雀 春 深 锁 二 乔

Đông phong bất dữ Chu Lang tiện

Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều

 

 


Cảm tưởng về thơ văn của anh Phạm Xuân Hy xin gởi về  Japan_ob@yahoo.com