Truyện Kinh Kha


 

Nguyên tác : Sử Kư – Thích Khách Liệt truyện

Tác Giả    : Tư Mă Thiên

Trích dịch : Phạm Xuân Hy 

 

 

  (THƯ HỒI ÂM MỘT NGƯỜI BẠN TÂN GIAO Ở XA)

Kính thưa anh,

Tôi va nhn đưc thư ca anh, vi nhng li hi thăm ân cn, thân ái. Ngưi đang nm bnh mà nhn đưc thơ ca bn bè t xa gi đến an i, th́ tht m ḷng và cm đng biết bao. 

Tôi xin cám ơn anh đă h c hi thăm tôi.

Thưa anh,

Trong bài phê b́nh bộ “Đường Thi Trích Dịch” của cụ Đỗ Bằng Đoàn, và Bùi Khánh Đản, học giả Nguyễn Hiến Lê có đưa ra ư kiến cho rằng :

“Dịch là một việc rất bạc bẽo, v́ công việc đă khó khăn mà lại ít người thưởng thức. Riêng ở nước ta nó lại càng bạc bẽo v́ rất hiếm người chịu đọc sách dịch”.

Tôi cho rằng nhận xét này của cụ Nguyễn đúng, nếu chỉ coi việc dịch sách ngoại quốc ra tiếng Việt là một công việc làm thuần tuư để mưu sinh cầu lợi.

 Và chính cụ Nguyễn sau đó lại cho người đọc biết thêm rằng “Việc dịch kinh Phật của Cưu Ma La Thập đời Tấn và Huyền Trang đời Đường đă làm giầu thêm dụng ngữ cho người Trung Hoa”.

Nên nếu việc dịch văn học, khoa học, kỹ thuật,triết lư, lịch sử ngoại quốc, (Tây, Tầu, Anh,Ư, Đức, Nhật, Nga…) ra tiếng Việt, cũng là một việc làm hữu ích vậy.

Thưa anh,

C̣n vic anh hi, t́m giúp anh mt bn Hán văn v truyn Kinh Kha, tôi s làm, ri phiên âm, dch nghĩa,chú thích và gi đến anh khi hoàn tt.

Truyn Kinh Kha mi đu thy ghi trong « Chiến Quc Sách-Yên Sách » sau li đưc Tư Mă Thiên k li trong « S Kư –Thích Khách Lit Truy史記刺客列傳», k truyn gm năm ngưi thích khách thi Xuân Thu Chiến Quc :

- Tào Mt 曹沫

- Chuyên Chư 專諸

- D Nhưng 豫讓

- Nhiếp Chính 聶政

- Kinh Kha 荆軻

Toàn phn “Thích Khách Lit truyn”này, đă đưc các bc túc nho có uy tín như Nguyn Hiến Lê, Gin Chi, Nhưng Tng, Nh Thành… dch sang tiến Vit ri.T́m kiếm nhng n bn dch này ngày nay cũng không khó khăn.

Như li đ ngh ca anh, tôi mo mui sao trích nguyên tác Hán văn, ch riêng truyn Kinh Kha thôi, trong “S kư-Thích Khách Lit truyn” ca Tư mă Thiên, ri phiên âm, dch nghĩa, chú thích cho d dàng đi chiếu.

Sách S Kư ca Tư Mă Thiên gm có 130 quyn, truyn Kinh Kha quyn th 86.

Thôi th́, gi là mt chút duyên văn ngh đ t cái t́nh anh đă h c đến nhau, ch xin đưc thú thc, tôi e ngi lm, s dĩ, v́ nhà tôi nghèo quá,tin đâu mà đến trưng, ch Hán ch Nôm, đu do t hc, mà bin hc th́ mênh mông,nên có nhiu ch thiếu sót, nhiu ch bt cp, khó tránh khi nhng lm ln.

Nay có làm vic dch thut th́ cũng ch là đ hc thêm, cho khuây kha trong lúc già nua đau yếu.

Mong đưc anh lưng th.

Kính

Phm Xuân Hy

 

Truyện Kinh Kha Thích Tần Vương


Phạm Xuân Hy dịch
 
 

Kinh Kha người nước Vệ, tổ tiên của Kinh Kha lại là người nước Tề, di cư đến nước Vệ, được người nước Vệ gọi là Khánh Khanh. 

Sau Kinh Kha lại dời đến nước Yên, người nước Yên lại gọi là Kinh Khanh.

Kinh Kha là người ham đọc sách, thích múa kiếm, nên đem thuật múa kiếm               

Image associéethuyết Vệ Nguyên Quân nhưng không được dùng. Sau đó, Tần phạt nước Ngụy, lập ra Đông Quận và đầy những người bà con họ hàng của Vệ Nguyên Quân đến vùng Dă Vương.

Kinh Kha có lần đến vùng Du Thứ, luận kiếm với Cái Nhiếp, bị Cái Nhiếp tức giận, trừng mắt nh́n, nên Kinh Kha bỏ đi.

Có người bảo nên vời Kinh Kha trở lại, nhưng Cái Nhiếp cản lại nói :

- Lúc trước, hắn luận kiếm với ta, có điều nói sai, hắn bị ta trừng mắt nh́n, nên bỏ đi. Cứ đi thử mà xem, trốn rồi, không lưu lại đây đâu.

Rồi phái người đến chỗ chủ nhà Kinh Kha trọ, th́ quả nhiên Kinh Kha đă đánh xe ngựa đi Du Thứ rồi.

Người được sai đi, trở về báo cáo như thế.

Cái Nhiếp nói :

- Cố nhiên là hắn bỏ đi rồi !V́ lúc trước hắn sợ oai cái nh́n của ta.

Khi Kinh Kha đến Hàm Đan, từng đánh cờ với Lỗ Câu Tiễn, tranh nhau nước cờ, Kinh Kha cũng bị Lỗ Câu Tiễn nổi giận mắng mỏ, nhưng Kinh Kha chỉ lẳng lặng bỏ trốn đi, rồi không gặp lại nhau nữa.

Đến khi Kinh Kha đến nước Yên, Kinh Kha thích chơi với một gă mổ chó và Cao Tiệm Ly, một người giỏi gẩy loại đàn « trúc ». Kinh Kha có máu mê rượu, thường ngày cùng gă mổ chó và Cao Tiệm Ly vào trong chợ nước Yên nhậu nhẹt. say bí tỉ mới tan. Khi Cao Tiệm Ly gẩy đàn « Trúc »,th́ Kinh Kha hát ḥa theo, cùng vui đùa với nhau, cùng khóc với nhau, coi bên cạnh như chẳng có ai.

Tuy rằng rong chơi trong đám rượu chè, mổ chó, nhưng Kinh Kha lại là người thâm trầm, chuộng đọc sách vở.

Kinh Kha đến chơi các nước chư hầu, Kha đều kết giao với tất cả các bậc hiền hào, trưởng giả ở đấy. Lúc Kinh Kha đến nước Yên, được người xử sĩ (40) nước Yên là Điền Quan Tiên Sinh tiếp đăi thân thiện, v́ ông biết Kinh Kha không phải hạng người tầm thường, dung tục.

Được ít lâu, gặp lúc Thái Tử nước Yên là Đan, làm con tin ở nước Tần trốn về Yên.Thái Tử Đan, trước đó từng là con tin ở nước Triệu, c̣n Tần Vương Chính lại sinh ra ở đấy. Nên lúc c̣n nhỏ, Tần Vương Chính chơi thân với Thái Tử Đan. Đến khi Chính được lập làm Tần Vương, tức vua nước Tần. Chính cư xử tỏ ra không tốt với Thái Tử Đan, nên Đan đem ḷng oán trách mà bỏ trốn về nước. Về được nước rồi, Đan nghĩ cách trả thù vua Tần. Nhưng nước Yên nhỏ, không đủ sức.

Sau đó, nước Tần hàng ngày đem quân đến vùng Sơn Đông để chinh phạt các nước Tề, Sở, Tam Tần, dần dà chiếm cứ các nước chư hầu như tầm ăn dâu, tiền gần đến nước Yên. Vua tôi nước Yên đều lo ngại tai họa sắp đến. Thái Tử Đan cũng lo lắng, mới hỏi viên Thái Phó của ḿnh là Cúc Vơ.

Cúc Vơ thưa :

- Đất đai nước Tần bao la khắp thiên hạ, uy hiếp các nước Hàn, Ngụy, Triệu. Phía bắc có vùng Cam Tuyền, Cốc Khẩu xây cất nhiều doanh trại kiên cố.Phía nam là lưu vực hai sông Vị Thủy và Kinh Thủy đất đai mầu mỡ hoang dă, cùng với vùng Ba, Hán ph́ nhiêu.

Phía phải, là đất Lũng, đất Thục có hàng dẫy núi liên tiếp nối liền nhau. Về phía trái, là vùng Sơn Hải Quan, và Hào Sơn hiểm trở thiên phú. Lại thêm dân chúng đông đúc, sĩ tốt dũng mănh, thân thuộc, vơ khí dư dả, nếu Tần có ư muốn động binh đem quân ra ngoài, th́ có thể là từ Trường Thành xuống phía nam, hoặc từ sông Vị Thủy tiến lên phía bắc, chưa rơ được ư họ ra sao, há nào Thái Tử lại v́ nỗi oán hận bị lăng nhục mà lại vỗ vào “vẩy ngược của rồng” sao !

Thái Tử Đan nói :

- Như vậy, phải làm thế nào ?

Cúc Vơ đáp :

- Việc này, xin phải bàn cho kỹ mới được.

Được ít lâu, viên tướng của Tần là Phàn Ư Kỳ mắc tội với Tần Vương, bỏ trốn sang nước Yên, được Thái Tử Đan dung nạp và cho nhà ở.

Cúc Vơ can, ngăn lại :

- Không nên, vua Tần là người bạo ngược, lại sẵn bất măn với nước Yên ta, thần nghĩ đến mà c̣n sợ lạnh xương sống, bụng đánh lô tô.Huống hồ, nay Tần lại nghe Phàn Tướng Quân được Thái Tử dung nạp ở đây ? Như thế, nào khác ǵ đem thịt đặt ở đường đi của hổ đói không ! Tai họa này nhất định không thể cứu được. Dù tài ba như Yến Anh, Quản Trọng cũng bó tay thôi, không thể có cách giải cứu được. Xin Thái Tử hăy mau mau trục xuất Phàn Tướng Quân ra ngoài Hung Nô, để tránh không cho Tần mượn cớ mà xâm lược nước Yên ta. Cũng xin Thái Tử liên kết với Tam Tấn ở phía tây, và liên hợp cùng hai nước Tề, Sở ở phía nam, giao hảo với Hung Nô ở phía bắc, sau đó mới t́m cách đối phó được với Tần.

Thái Tử Đan nói:

- Kế của Thái Phó mất nhiều thời gian, thêm chậm trễ, tôi lại đang sốt ruột, sợ không thể chờ đợi được một chốc ! Vả lại, Phàn Tướng Quân lại không kiếm được chỗ trong thiên hạ, chậy đến nương nhờ vào nước Yên này, Đan tôi lẽ nào v́ Tần bạo ngược, lại hy sinh một người bạn đáng thương, đồng t́nh, mà đuổi ông ta sang Hung Nô sao ! Thế th́ mệnh số của Đan này đă đến chỗ cùng rồi, xin Thái Phó nghĩ lại kế khác !

Cúc Vơ nói :

- Làm điều nguy hiểm mà muốn cầu sự yên lành, reo sự tai họa mà lại cầu được phúc, kế thô thiển nhưng oán hận thâm, v́ muốn kết giao với một người bạn mới, mà không nghĩ đến cái họa lớn cho đất nước, như thế là nuôi oán thù, gieo thêm họa hoạn.Có khác ǵ như lấy lông chim hồng hộc mà để trên ḷ than, th́ c̣n ǵ nữa.

Vả lại, Tần là nước hung bạo, dữ tợn như chim điêu, chim chí, nếu họ đem bạo tàn, đổ xuống nước Yên ta cho thỏa cơn giận, th́ hậu quả không nói được.Yên có Điền Quang Tiên Sinh, là người dũng mănh, trí óc thâm trầm, sâu sắc, có thể bàn tính với ông ta được.

Thái Tử Đan nói:

- Xin Thái Phó giúp tôi làm quen với Điền Tiên Sinh được không!

Cúc Vơ đáp :

- Xin vâng !

Cúc Vơ từ giă đi ra, đến gặp Điền Tiên Sinh, nói :

- Thái Tử muốn đem quốc sự bàn với Tiên Sinh đấy !

Điền Quang đáp:

- Xin vâng lời chỉ giáo !

Rồi đến gặp Thái Tử.

Thái Tử đi dật lùi lại dẫn đường, nghinh đón Điền Tiên Sinh. Lại qú gối xuống, quét chiếu cho Điền Quang ngồi. Lúc Điền Quang đă ngồi yên vị, tả hữu không c̣n ai, Thái Tử mới dời chiếu ngồi, đến thỉnh giáo Điền Quang, nói :

- Hai nước Yên với Tần, thế tất không đội trời chung, xin Tiên Sinh lưu ư cho!

Điền Quang thưa :

- Thần nghe nói ngựa kỳ, ngựa kư lúc c̣n khỏe mạnh, một ngày có thể chậy cả ngàn dậm, nhưng đến khi già lăo, suy yếu, chạy thua cả con ngựa hèn. Nay Thái Tử chỉ nghe nói về thần lúc c̣n trai tráng, chứ không biết rằng trí lực của Quang đă tiêu vong rồi.Song le, tuy không dám dự bàn vào việc quốc sự, nhưng thần có quen thân một người tên là Kinh Kha, có thể sử dụng được!

Thái Tử nói :

- Xin Tiên Sinh giúp tôi kết giao với người đó được không ?

Điền Quang đáp :

- Xin vâng mệnh !

Rồi đứng dậy, đi gấp.

Thái Tử đưa tiễn Điền Quang ra cửa, c̣n căn dặn :

- Lời Đan nói với Tiên Sinh, và lời Tiên Sinh nói, là chuyện quốc gia đại sự, xin Tiên Sinh chớ để lậu ra ngoài.

Điền Quang cúi đầu cười, đáp :

- Xin vâng mệnh !

Rồi Điền Quang lụ khụ đến gặp Kinh Kha, nói :

- Tôi với túc hạ thân thiết với nhau, nước Yên ai cũng biết cả. Nay Thái Tử nghe tiếng Quang tôi lúc c̣n trai tráng khỏe mạnh, nhưng không biết rằng thân, sức tôi đă yếu không c̣n như trước nữa, v́ thế Thái Tử mới bảo tôi : “Tần với Yên là hai nước không đợi trời chung, xin ông nên lưu ư”. Quang tôi trộm tự nghĩ cũng không phải người ng̣ai, nên mới tiến cử túc hạ với Thái Tử. Xin túc hạ vào cung gặp Thái Tử.

Kinh Kha đáp:

- Xin tuân mệnh !

Điền Quang nói :

- Tôi nghe nói, bậc trưởng giả làm việc, đừng để cho người ta nghi ngờ, mà nay Thái Tử bảo với Quang rằng “Lời tôi nói với Tiên Sinh là chuyện quốc gia đại sự, xin Tiên sinh đừng để lậu ra ngoài”, như thế, là Thái Tử nghi ngờ Quang rồi, làm việc mà để cho người ta nghi ngờ, th́ không phải là người có tiết tháo, nghĩa hiệp được.

Điền Quang muốn tự sát để khích lệ Kinh Kha và nói :

- Xin túc hạ mau đến gặp Thái Tử,và nói với Thái Tử là Quang đă chết rồi, chứng minh là lời nói của Thái Tử không bị tiết lộ.

 

Nói xong, Điền Quang bèn tự vẫn.

Résultat de recherche d'images pour "高渐离击筑图"

Bấy giờ, Kinh Kha đến gặp Thái Tử Đan, báo tin Điền Quang đă chết, và nói lời Quang nhắn lại.

 

Thái Tử lạy hai lậy, rồi quỳ xuống, đi bằng đầu gối, nước mắt đầm đ́a, một lúc lâu mới nói :

 

- Sở dĩ Đan dặn Điền Tiên Sinh đừng tiết lộ bí mật, là muốn hoàn thành kế hoạch quốc gia đại sự, nay Điền Tiên Sinh đă lấy cái chết để minh chứng là không nói, há đâu phải là Đan muốn như thế !

 

 

Sau khi Kinh Kha đă ngồi yên vị, Thái Tử Đan mới dời chỗ, cúi ḿnh nói với Kinh Kha :

 

- Điền Tiên Sinh đă không biết Đan này là kẻ bất tài, hư hỏng, nên giúp cho Đan được gặp mặt túc hạ để mà thảo luận, đó cũng là ư trời c̣n thương đến nước Yên, không nỡ dứt bỏ đứa con côi cút của nước này. C̣n ḷng ham lợi của Tần th́ vô cùng, nếu chẳng thâu hết đất đai của thiên hạ, và chưa được làm vua khắp hải nội, th́ ḷng tham lam của vua Tần chưa măn túc. Nay th́ Tần đă bắt được vua nước Hàn, thâu tóm hết đất đai của nước này, lại cử binh xuống phía nam để chinh phạt nước Sở, tiến lên phía bắc ḍm ngó nước Triệu. C̣n Vương Tiễn cầm mấy chục vạn quân tiến sát gần đến vùng Chương, Nghiệp.Lư Tín lại đem quân Thái Nguyên, Vân Trung ra, nhưng nếu Triệu không chống cự nổi Tần, tất phải đầu hàng, và Triệu đầu hàng rồi, th́ tai họa sẽ chuyển sang Yên.

 

Yên vừa nhỏ vừa yếu, lại đă bao lần hứng chịu chiến họa. Nay như dốc hết toàn thể lực lượng, binh sĩ cũng không thể chống cự được với Tần. Các nước chư hầu đều đă thần phục Tần hết, không một nước nào dám hợp tung. Theo ư kiến cá nhân ngu ngốc của Đan, th́ cần t́m được một dũng sĩ trong thiên hạ đi sứ sang Tần, đem lợi lộc hậu hĩnh mà hiến cho vua Tần, Tần Vương tham, ắt là cái cơ hôi thuận tiện để bắt được vua Tần. Nếu quả như cướp được vua Tần, th́ đ̣i ông ta phải hoàn lại tất cả đất đai đă xâm lược cho các chư hầu, cũng như Tào Mạt đă từng cướp Tề Hoàn Công vậy.

 

Đó là điều tốt. Bằng vạn nhất không xong, th́ nhân cơ hội này đâm chết Tần Vương. Các Đại Tướng của Tần đều đang cầm binh ở ngoại, bên trong nhân thế sẽ sinh xẩy ra nội loạn. Giữa quân thần sẽ sinh ra nghi ngờ lẫn nhau, và các chư hầu,cũng sẽ nhân đó mà liên kết với nhau, thế nào cũng phá được Tần.Đó là hy vọng lớn nhất của Đan, song le, không biết ủy thác việc này cho ai ! Xin Kinh Khanh lưu ư !

 

Cách một lúc lâu, Kinh Kha mới thưa :

 

- Đây là chuyện quốc gia đại sự, thần tài hèn, vô năng, e không đảm nhậm nổi!

 

Thái Tử Đan tiến tới, cúi dập đầu, cố nài nỉ Kinh Kha, sau đó th́ Kinh Kha nhận lời.

 

Bấy giờ, Kinh Kha được Thái Tử tôn làm Thượng Khanh, ban nhà ở tân quán sang trọng.Ngày ngày Thái Tử đến tận cửa thăm hỏi, cung cấp thái lao ( tức tam sinh : dê, lợn, ḅ), rượu, và các phẩm vật, châu bảo quư giá.Đôi khi c̣n tặng cả xe ngựa, gái đẹp, hết sức chiều theo ư muốn của Kinh Kha.

 

Một thời gian khá lâu, Kinh Kha vẫn không tỏ ư lên đường.Lúc đó tướng Tần là Vương Tiễn đă phá được nước Triệu, bắt được vua Triệu, và hoàn toàn chiếm hết lănh thổ nước Triệu, lại tiến binh lên phía bắc, đến biên cảnh phía nam của nước Yên.

 

Thái Tử Đan lo lắng, mới nói với Kinh Kha :

 

- Quân Tần sớm muốn sẽ vượt qua sông Dịch Thủy, Đan dù có muốn phụng đăi túc hạ, liệu có thể được không ?.

 

Kinh Kha đáp :

 

- Nếu chẳng có lời của Thái Tử, th́ thần cũng có ư đến xin gặp.Nay thần ra đi mà lại không có tín vật ǵ để cho vua Tần tin, như thế không có cách nào đến gần vua Tần được. Phàn Tướng Quân bị vua Tần treo giá một ngàn cân vàng,ban ấp vạn gia, thần xin được đem đầu Phàn Tướng quân, cùng bản đồ vùng Đốc Kháng, hiến cho vua Tần, vua Tần tất hài ḷng, và cho thần đến gần, th́ thần sẽ báo được ơn Thái Tử.

 

Thái Tử nói :

 

-Phàn Tướng Quân bị cùng khốn, chạy đến với Đan, Đan nỡ nào v́ việc riêng của ḿnh, mà lại phụ ḷng bậc trưởng giả.Xin túc hạ nghĩ lại cho !

 

Kinh Kha biết Thái Tử không đành ḷng, bèn đến gặp riêng Phàn Ư Kỳ, nói:

 

- Vua Tần đăi ngộ Tướng Quân quả là quá thâm hiểm. Cha, mẹ, thân tộc, của Tương Quan đều bị giết sạch, nay lại nghe vua Tần trả giá mua đầu Tướng Quân cả ngàn cân vàng, c̣n ban ấp vạn gia, Tướng Quân nghĩ thế nào ?

 

Phàn Ư Kỳ  ngửa mặt lên trời ứa nước mắt mà than:

 

- Ư Kỳ này mỗi khi nghĩ đến điều ấy, th́ đau đớn đến xương tủy, nhưng không nghĩ được kế ǵ !

 

Kinh Kha nói :

 

- Nay Kha có một kế, có thể giải được hoạn nạn cho nước Yên,và rửa được mối thủ cho Tướng Quân, Tướng Quân nghĩ sao ?

 

Phàn Ư Kỳ bèn tiến gần đến và hỏi :

 

- Kế ấy như thế nào ?

 

Kinh Kha đáp :

 

- Xin được thủ cấp của Tướng Quân để hiến cho Tần Vương, Tần Vương nhất định sẽ vui vẻ mà cho Kha đến gần. Khi ấy thần sẽ dùng tay trái để nắm lấy tay áo của y, c̣n tay phải th́ dùng con trủy thủ đâm vào bụng, như vậy, sẽ mối thù của Tướng Quân được báo, mà nỗi hận bị lăng nhục của nước Yên cũng rửa sạch, Tướng Quân có nghĩ thế không ?

 

Phàn Ư Kỳ vạch trần vai, dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải, tiến đến trước mặt Kinh Kha, nói :

 

- Đó chính là điều tôi đêm ngày đau đớn cắn răng phẫn hận suy nghĩ, không ngờ, hôm nay mới được nghe lời chỉ giáo.

 

Nói xong, liền tự sát.

 

Thái Tử biết tin, vội vă chậy đến, phủ phủ xuống xác của Phàn Ư Kỳ mà khóc, hết sức là bi ai.Nhưng việc đă rồi; chỉ c̣n biết đem bọc đầu Phàn Ư Kỳ, rồi bỏ vào trong một chiếc hộp phong kín lại.

 

Đến lúc đó, Thái Tử sai người t́m kiếm trong khắp thiên thạ được một con chủy thủ sắc bén, của một người nước Triệu tên là Từ Phu Nhân (徐夫人), mua với giá một trăm cân vàng, rồi sai thợ dùng độc dược tẩm vào đầu con trủy thủ này, và đem thử, người bị thử chỉ cần chảy một sợi máu nhỏ, là người ấy chết ngay lập tức.

 

Rồi Thái Tử chuẩn bị kỹ hành lư, muốn thúc Kinh Kha khởi hành.

 

Nước Yên lại có một người dũng sĩ khác, tên là Tần Vũ Dương, lúc mới lên mười ba tuổi đă giết người, không ai dám ngỗ ngược nh́n hắn. Thái Tử mới gọi Tần Vũ Dương làm phó cho Kinh Kha. Kinh Kha c̣n chờ một người bạn nữa để cùng đi.Nhưng người này ở xa, chưa đến kịp, hành trang thí đă sửa soạn sẵn rồi.

 

Chờ đợi một hồi lâu, Thái Tử thấy Kinh Kha tŕ chậm chưa chịu lên đường, bụng nghi Kinh Kha đổi ư, mới nói lại :

 

- Mặt trời đă lặn, Kinh Khanh đổi ư khác chăng ?Xin để Đan này phái Tần Vũ Dương đi trước!

 

Kinh Kha tức giận, gắt Thái Tử Đan:

 

- Sao Thái Tử lại sai khiến người như thế đi ? Đi mà chẳng nên việc, th́ chỉ là đồ con nít.Vả lại, cầm một con trủy thủ đi vào đất hung mănh, bất trắc như Tần, nên thần phải chần chừ, chờ đợi người bạn của Kha cùng đi là vậy. Nay Thái Tử cho là trễ, th́ thần xin từ biệt Thái tử lên đường.

 

Rồi khởi hành.

 

Thái Tử cùng các tân khách được tin Kinh Kha lên đường, đều ăn mặc quần trắng, áo trắng, mũ trắng, đến đưa tiễn Kinh Kha ở bờ sông Dịch Thủy.

 

Sau tiệc tiễn đưa, là lúc Kinh Kha khởi hành sang Tần.

 

Bấy giờ, Cao Tiệm Ly gẩy đàn “trúc”, c̣n Kinh Kha họa và ca hát theo, theo điệu “biến chủy 變 徵”, nghe se sắt lạnh lùng, khiến những người tân khách đi đưa tiễn Kinh Kha, ai nấy đều sụt sùi sa lệ.

 

Rồi Kinh Kha tiến lên ca tiếp. Bài ca rằng : 

Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn
 

Theo điệu “vũ thanh 羽 聲”, điệu ca khảng khái, bi tráng, khiến cho những kẻ sĩ đi tiễn hành,ai nghe đều cảm động, trợn mắt, lộ nhỡn, tóc tai dựng ngược lên đỉnh mũ.

Sau đó, Kinh Kha lên xe, đi thẳng một lèo, không ngoái nh́n trở lại.

Khi đến đất Tần, Kinh Kha đem lễ vật hậu hĩnh trị giá ngàn vàng, biếu cho người sủng thần của vua Tần là viên quan Trung Thứ Tử Mông Gia.

Mông Gia bẩm trước cho vua Tần rằng :

- Vua Yên quả thật sợ oai của Đại Vương, không dám động binh chống cự, xin đem cả nước làm thần thuộc, liệt với các nước chư hầu, giữ việc triều cống như một quận huyện, để bảo tồn tông miếu tổ tiên.V́ sợ hăi, Yên Vương không dám tự dăi bầy, đă chém đầu Phàn Ư Kỳ, cùng đem địa đồ vùng Đốc Kháng, phong kín trong hộp, tiến dâng ở trước cung đ́nh, cho sứ giả đến trước chờ nghe mệnh lệnh của Đại Vương phán xử.”

Tần Vương nghe xong, rất lấy làm vừa ḷng, bèn mặc triều phục, sửa soạn đại lễ Cửu Tân, đón tiếp sứ giả nước Yên ở Hàm Dương Cung.

Kinh Kha ôm cái hộp đựng đầu Phàn Ư Kỳ, c̣n Tần Vũ Dương ôm hộp bản đồ, tuần tự kẻ trước người sau. Khi bước đến bực điện, Tần Vũ Dương sợ quá, biến đổi sắc mặt, khiến cho các quần thần của Tần đều lấy làm kỳ quái, ngạc nhiên.

Kinh Kha quay đầu lại nh́n và mỉm cười với Tần Vũ Dương, rồi tiến lên tạ tội :

- Người nước phiên thuộc ở phương bắc thô lậu, man di, quê mùa, chưa hề được kiến diện Thiên tử bao giờ, nên nay rất lấy làm sợ hăi, kính xin Đại Vương rộng lượng cho hắn, để hắn làm trọn nghĩa vụ sứ giả.

Tần vương ra lệnh cho Kinh Kha :

- Hăy cầm đia đồ của Tần Vũ Dương lên đây cho ta !

Kinh Kha cầm địa đồ dâng lên. Tần Vương mở địa đồ ra xem.Đến cuối cùng của địa đồ, th́ phát hiện ra con trủy thủ.

Kinh Kha bèn dùng tay trái núm chặt lấy ống tay áo của Tần Vương, rồi dùng tay phải rút con trủy thủ mà đâm ông ta, nhưng đâm không trúng người. Tần Vương hoảng sợ, cố lấy sức, đứng dậy bỏ chậy.Nhưng tay áo, bị đứt một đoạn. Tần vương muốn rút kiếm ra, nhưng kiếm lại quá dài, đành phải rút vỏ kiếm ra trước vậy. Lúc bấy giờ, trong ḷng

        Đàn Trúc phục chế

Tần Vương rất hoảng hốt, sợ hăi. Kiếm lại quá chặt, nhất thời rút ra không được, bị Kinh Kha đuổi theo gấp. Tần Vương chạy ṿng quanh cây cột. Quần thần đều sợ hăi, tỏ ra mất b́nh tĩnh; Theo luật pháp của nước Tần thời ấy, quần thần, thị giá nhà vua ở điện, không được phép mang bất cứ một thứ binh khí nào.

Các viên quan lang trung tuy có mang binh khí, nhưng đều sắpp hàng ở dưới 击筑điện, nếu chưa có lệnh của vua, th́ không được tự tiện lên điện.Trong lúc nguy cấp như thế, vệ sĩ không được lệnh, nên Kinh Kha mới có thể dượt đuổi theo vua Tần. Sĩ tốt đều hoảng hốt, không kịp có ǵ để đối phó, chỉ lấy tay không mà đấm Kinh Kha. Lúc đó viên thị y là Hạ Vô Thư bèn dụng cái túi đựng thuốc ném Kinh Kha. Vua Tần vẫn cứ chạy quanh cột điện. Sĩ tốt cũng c̣n hoảng hốt, không biết sử trí cách nào.

Tả hữu có người hô:

- Đại Vương đeo kiếm ở đằng sau !

Vua Tần mới tuốt được kiếm ra, chém trúng vào đùi bên trái của Kinh Kha.Bị trúng thương, Kinh Kha bèn cầm con trủy thủ ném Tần Vương.Nhưng không trúng. Trúng vào cái cột đồng.Tần Vương quay lại đâm Kinh Kha thêm tám nhát nữa. Kha biết việc ḿnh đi hành thích không thành, bèn dựa vào cột đồng mà cười, rồi ngồi xoạc chân ra chửi Tần Vương :

- Việc sở dĩ không thành, là ta có ư muốn bắt sống hắn, ép hắn kư giấy để trả lại đất đă chiếm cho Yên,báo đền ơn Thái Tử.

Sau đó, Kinh Kha bị bọn tả hữu xông đến giết chết.

Tần Vương trong ḷng bồi hồi một lúc lâu, rồi mới luận công ban thưởng hoặc trị tội các bầy tôi, tùy theo thứ bậc.

Riêng Hạ Vô Thư được Tần Vương ban cho hai trăm dật vàng “1鎰 bằng hai mươi lạng”, và nói :

- Vô Thư yêu ta nên mới cầm túi thuốc mà ném Kinh Kha.

Khi ấy, Tần Vương cả giận cho phát thêm binh sang tấn công nước Triệu, và hạ lệnh cho Lư Tín chinh phạt nước Yên.

Đến tháng mười, Lư Tín hạ được Kế Thành của Yên.Vua nước Yên là Hỷ, Thái Tử là Đan phải xuất hết tinh binh toàn quốc ra ngoài phía đông để bảo vệ Liêu Đông. Yên Vương Hỷ bị Lư Tín truy kích gấp.Trước t́nh thế ấy, vua nước Đại là Gia viết thư khuyên Yên Vương Hỷ rằng :

- Sở dĩ Tần cấp bách truy diệt Yên là do Thái Tử Đan, nếu ông giết Thái tử Đan mà hiến cho Tần Vương, th́ Tần Vương tất giải binh rút quân về, như thế, xă tắc tông miếu c̣n có người thờ phụng.

Sau đấy, Lư Tín lùng bắt thái Tử Đan. Thái Tử Đan phải lẩn trốn ở vùng sông Diễn Thủy. Yên Vương Hỷ phái sứ giả đến chém chết Thái Tử Đan, để hiến cho Tần.

Nhưng Tần vẫn tiến binh tấn công Yên.

Năm năm sau, cuối cùng th́ nước Yên cũng bị Tần diệt. Vua Yên vương Hỷ bị Tần bắt làm tù binh.Sang năm sau, Tần thôn tính thiên hạ, xưng hiệu là Hoàng Đế.Những tân khách của Thái Tử Đan, cũng như những bạn bè của Kinh Kha đều bị Tần truy lùng. Họ đều bỏ chậy trốn hết.

C̣n Cao Tiệm Ly, lúc đó đổi họ tên đi làm thuê cho người ta ở vùng Tống Tử.

Được ít lâu, công việc nhiều khổ cực vất vả. Có lần Cao Tiệm Ly nghe thấy khách ở nhà trên của gia chủ gẩy đàn trúc, trong ḷng ngơ ngẩn bâng khuâng, không muốn rời bước, đôi khi c̣n buông lời phê b́nh, người này khá, người kia dở, v́ thế Cao Tiệm Ly bị bọn đày tớ mách với chủ :

- Thằng làm mướn đó mà cũng hiểu âm nhạc, thường hay phê b́nh trộm người này hay, người kia dở !

Gia chủ mới gọi Cao Tiệm Ly lên, bảo gẩy đàn trúc. Mọi người ngồi nghe thẩy đều khen hay, và đem rượu ra trịnh trọng mời mọc.

Cao Tiệm Ly mới nghĩ thầm trong bụng, nếu cứ ẩn thân, trốn tránh măi thế này th́ đến bao giờ cho hết. Rồi thoái lui. đi về mở rương, lấy cây đàn củng, áo quần đẹp, thay đổi dung mạo, rồi trở lại. Tất cả khách ngồi đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bước xuống chào hỏi như thượng khách, lại mời Cao Tiệm Ly gẩy đàn và ca. Người nghe, chẳng ai là không sụt sùi rơi lệ lúc ra về.

Trong vùng Tống Tử, người ta truyền bảo nhau mời đón Cao Tiệm Ly làm khách, tiếng tăm đồn đến tai Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng vời đến gặp. Có người biết mặt, tố cáo :

- Đó là Cao Tiệm Ly !

Nhưng Tần Thủy Hoàng tiếc cái tài gẩy đàn trúc của Cao Tiệm Ly, đặc cách xá cho tội chết, nhưng dùng thuốc độc hun cho mù hai mắt, rồi mới cho phép được gơ đàn. Lần nào, Cao Tiệm Ly cũng được Tần Thủy Hoàng khen ngợi.

Dần dần,Cao Tiệm Ly được đến gần Tần Thủy Hoàng. Cao Tiệm Ly bèn dùng ch́ đổ vào bên trong cây đàn. Khi đến được gần hơn, Cao Tiệm Ly dùng đàn đập Tần Thủy Hoàng, nhưng không trúng.

Tần Thủy Hoàng bèn giết Cao Tiệm Ly.

Và từ đấy, Tần Thủy Hoàng suốt đời không đến gần người của nước chư hầu nữa.

Khi Lỗ Câu Tiễn nghe tin Kinh Kha hành thích Tần Vương, tự nhủ một ḿnh :

- Ta hồ ! Tiếc quá !Hắn không giỏi về thuật đánh kiếm. Ḿnh quả quá lầm lẫn không biết người !Ngày trước, ḿnh chỉ mới lớn tiếng một tí,mà hắn đă không coi ḿnh như người cùng chí hướng.

Thái Sử Công nói :

- Người đời nói đến Kinh Kha th́ xưng tụng là Thái tử Đan được mệnh trời. « Trời mưa thóc, ngựa mọc sừng » thật là lời thái quá. Rồi có người c̣n nói là Kinh Kha đâm trúng Tần Thủy Hoàng bị thương, đều là lời nói ngoa, tào lao cả.

Mới đầu, có Công Tôn Quư Công và Đổng Sinh có quen biết với Hạ Vô Thư đều rơ truyện này, nói cho ta biết.

Từ Tào Mạt đến Kinh Kha là năm người, việc làm của họ đều v́ nghĩa, hoặc thành hoặc bất thành, nhưng chí hướng của họ rơ ràng là minh bạch như thế, không thể xem thường được, danh thùy thiên cổ, đâu phải truyện nói càn được !

2- Nguyên tác Hán văn  Sử Kư Tư Mă Thiên

荊軻者,衛人也。其先乃齊人,徙於衛,衛人謂之慶卿。而之燕,燕人謂之荊卿。荊卿好讀書擊劍,以術說衛元君,衛元君不用。其後秦伐魏,置東郡,徙衛元君之支屬於野王。荊軻嘗游過榆次,與蓋聶論劍,蓋聶怒而目之。荊軻出,人或言復召荊卿。蓋聶曰:「曩者吾與論劍有不稱者,吾目之;試往,是宜去,不敢留。」使使往之主人,荊卿則已駕而去榆次矣。使者還報,蓋聶曰:「固去也,吾曩者目攝之!」荊軻游於邯鄲,魯句踐與荊軻博,爭道,魯句踐怒而叱之,荊軻嘿而逃去,遂不復會。荊軻既至燕,愛燕之狗屠及善擊筑者高漸離。荊軻嗜酒,日與狗屠及高漸離飲於燕市,酒酣以往,高漸離擊筑,荊軻和而歌於市中,相樂也,已而相泣,旁若無人者。荊軻雖游於酒人乎,然其為人沈深好書;其所游諸侯,盡與其賢豪長者相結。其之燕,燕之處士田光先生亦善待之,知其非庸人也。居頃之,會燕太子丹質秦亡歸燕。燕太子丹者,故嘗質於趙,而秦王政生於趙,其少時與丹驩。及政立為秦王,而丹質於秦。秦王之遇燕太子丹不善,故丹怨而亡歸。歸而求為報秦王者,國小,力不能。其後秦日出兵山東以伐齊、楚、三晉,稍蠶食諸侯,且至於燕,燕君臣皆恐禍之至。太子丹患之,問其傅鞠武。武對曰:「秦地遍天下,威脅韓、魏、趙氏,北有甘泉、谷口之固,南有涇、渭之沃,擅巴、漢之饒,右隴、蜀之山,左關、殽之險,民衆而士厲,兵革有餘。意有所出,則長城之南,易水以北,未有所定也。柰何以見陵之怨,欲批其逆鱗哉!」丹曰:「然則何由?」對曰:「請入圖之。」居有閒,秦將樊於期得罪於秦王,亡之燕,太子受而舍之。鞠武諫曰:「不可。夫以秦王之暴而積怒於燕,足為寒心,又況聞樊將軍之所在乎?是謂『委肉當餓虎之蹊』也,禍必不振矣!雖有管、晏,不能為之謀也。願太子疾遣樊將軍入匈奴以滅口。請西約三晉,南連齊、楚,北購於單于,其後迺可圖也。」太子曰:「太傅之計,曠日彌久,心惛然,恐不能須臾。且非獨於此也,夫樊將軍窮困於天下,歸身於丹,丹終不以迫於彊秦而棄所哀憐之交,置之匈奴,是固丹命卒之時也。願太傅更慮之。」鞠武曰:「夫行危欲求安,造禍而求福,計淺而怨深,連結一人之後交,不顧國家之大害,此所謂『資怨而助禍』矣。夫以鴻毛燎於爐炭之上,必無事矣。且以鵰鷙之秦,行怨暴之怒,豈足道哉!燕有田光先生,其為人智深而勇沈,可與謀。」太子曰:「願因太傅而得交於田先生,可乎?」鞠武曰:「敬諾。」出見田先生,道「太子願圖國事於先生也」。田光曰:「敬奉教。」乃造焉。  太子逢迎,卻行為導,跪而蔽席。田光坐定,左右無人,太子避席而請曰:「燕秦不兩立,願先生留意也。」田光曰:「臣聞騏驥盛壯之時,一日而馳千里;至其衰老,駑馬先之。今太子聞光盛壯之時,不知臣精已消亡矣。雖然,光不敢以圖國事,所善荊卿可使也。」太子曰:「願因先生得結交於荊卿,可乎?」田光曰:「敬諾。」即起,趨出。太子送至門,戒曰:「丹所報,先生所言者,國之大事也,願先生勿泄也!」田光俛而笑曰:「諾。」僂行見荊卿,曰:「光與子相善,燕國莫不知。今太子聞光壯盛之時,不知吾形已不逮也,幸而教之曰『燕秦不兩立,願先生留意也』。光竊不自外,言足下於太子也,願足下過太子於宮。」荊軻曰:「謹奉教。」田光曰:「吾聞之,長者為行,不使人疑之。今太子告光曰:『所言者,國之大事也,願先生勿泄』,是太子疑光也。夫為行而使人疑之,非節俠也。」欲自殺以激荊卿,曰:「願足下急過太子,言光已死,明不言也。」因遂自刎而死。  荊軻遂見太子,言田光已死,致光之言。太子再拜而跪,膝行流涕,有頃而后言曰:「丹所以誡田先生毋言者,欲以成大事之謀也。今田先生以死明不言,豈丹之心哉!」荊軻坐定,太子避席頓首曰:「田先生不知丹之不肖,使得至前,敢有所道,此天之所以哀燕而不棄其孤也。今秦有貪利之心,而欲不可足也。非盡天下之地,臣海內之王者,其意不厭。今秦已虜韓王,盡納其地。又舉兵南伐楚,北臨趙;王翦將數十萬之衆距漳、鄴,而李信出太原、雲中。趙不能支秦,必入臣,入臣則禍至燕。燕小弱,數困於兵,今計舉國不足以當秦。諸侯服秦,莫敢合從。丹之私計愚,以為誠得天下之勇士使於秦,闚以重利;秦王貪,其勢必得所願矣。誠得劫秦王,使悉反諸侯侵地,若曹沫之與齊桓公,則大善矣;則不可,因而刺殺之。彼秦大將擅兵於外而內有亂,則君臣相疑,以其閒諸侯得合從,其破秦必矣。此丹之上願,而不知所委命,唯荊卿留意焉。」久之,荊軻曰:「此國之大事也,臣駑下,恐不足任使。」太子前頓首,固請毋讓,然後許諾。於是尊荊卿為上卿,舍上舍。太子日造門下,供太牢具,異物閒進,車騎美女恣荊軻所欲,以順適其意。 久之,荊軻未有行意。秦將王翦破趙,虜趙王,盡收入其地,進兵北略地至燕南界。太子丹恐懼,乃請荊軻曰:「秦兵旦暮渡易水,則雖欲長侍足下,豈可得哉!」荊軻曰:「微太子言,臣願謁之。今行而毋信,則秦未可親也。夫樊將軍,秦王購之金千斤,邑萬家。誠得樊將軍首與燕督亢之地圖,奉獻秦王,秦王必說見臣,臣乃得有以報。」太子曰:「樊將軍窮困來歸丹,丹不忍以己之私而傷長者之意,願足下更慮之!」  荊軻知太子不忍,乃遂私見樊於期曰:「秦之遇將軍可謂深矣,父母宗族皆為戮沒。今聞購將軍首金千斤,邑萬家,將柰何?」於期仰天太息流涕曰:「於期每念之,常痛於骨髓,顧計不知所出耳!」荊軻曰:「今有一言可以解燕國之患,報將軍之仇者,何如?」於期乃前曰:「為之柰何?」荊軻曰:「願得將軍之首以獻秦王,秦王必喜而見臣,臣左手把其袖,右手揕其匈,然則將軍之仇報而燕見陵之愧除矣。將軍豈有意乎?」樊於期偏袒搤捥而進曰:「此臣之日夜切齒腐心也,乃今得聞教!」遂自剄。太子聞之,馳往,伏屍而哭,極哀。既已不可柰何,乃遂盛樊於期首函封之。  於是太子豫求天下之利匕首,得趙人徐夫人匕首,取之百金,使工以藥焠之,以試人,血濡縷,人無不立死者。乃裝為遣荊卿。燕國有勇士秦舞陽,年十三,殺人,人不敢忤視。乃令秦舞陽為副。荊軻有所待,欲與俱;其人居遠未來,而為治行。頃之,未發,太子遲之,疑其改悔,乃復請曰:「日已盡矣,荊卿豈有意哉?丹請得先遣秦舞陽。」荊軻怒,叱太子曰:「何太子之遣?往而不返者,豎子也!且提一匕首入不測之彊秦,僕所以留者,待吾客與俱。今太子遲之,請辭決矣!」遂發。  太子及賓客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道,高漸離擊筑,荊軻和而歌,為變徵之聲,士皆垂淚涕泣。又前而為歌曰:「風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還!」復為羽聲柾慨,士皆瞋目,髮盡上指冠。於是荊軻就車而去,終已不顧。  遂至秦,持千金之資幣物,厚遺秦王寵臣中庶子蒙嘉。嘉為先言於秦王曰:「燕王誠振怖大王之威,不敢舉兵以逆軍吏,願舉國為內臣,比諸侯之列,給貢職如郡縣,而得奉守先王之宗廟。恐懼不敢自陳,謹斬樊於期之頭,及獻燕督亢之地圖,函封,燕王拜送于庭,使使以聞大王,唯大王命之。」秦王聞之,大喜,乃朝服,設九賓,見燕使者咸陽宮。荊軻奉樊於期頭函,而秦舞陽奉地圖柙,以次進。至陛,秦舞陽色變振恐,群臣怪之。荊軻顧笑舞陽,前謝曰:「北蕃蠻夷之鄙人,未嘗見天子,故振慴。願大王少假借之,使得畢使於前。」秦王謂軻曰:「取舞陽所持地圖。」軻既取圖奏之,秦王發圖,圖窮而匕首見。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王驚,自引而起,袖絕。拔劍,劍長,操其室。時惶急,劍堅,故不可立拔。荊軻逐秦王,秦王環柱而走。群臣皆愕,卒起不意,盡失其度。而秦法,群臣侍殿上者不得持尺寸之兵;諸郎中執兵皆陳殿下,非有詔召不得上。方急時,不及召下兵,以故荊軻乃逐秦王。而卒惶急,無以擊軻,而以手共搏之。是時侍醫夏無且以其所奉藥囊提荊軻也。秦王方環柱走,卒惶急,不知所為,左右乃曰:「王負劍!」負劍,遂拔以擊荊軻,斷其左股。荊軻廢,乃引其匕首以擿秦王,不中,中桐柱。秦王復擊軻,軻被八創。軻自知事不就,倚柱而笑,箕踞以罵曰:「事所以不成者,以欲生劫之,必得約契以報太子也。」於是左右既前殺軻,秦王不怡者良久。已而論功,賞群臣及當坐者各有差,而賜夏無且黃金二百溢,曰:「無且愛我,乃以藥囊提荊軻也。」  於是秦王大怒,益發兵詣趙,詔王翦軍以伐燕。十月而拔薊城。燕王喜、太子丹等盡率其精兵東保於遼東。秦將李信追擊燕王急,代王嘉乃遺燕王喜書曰:「秦所以尤追燕急者,以太子丹故也。今王誠殺丹獻之秦王,秦王必解,而社稷幸得血食。」其後李信追丹,丹匿衍水中,燕王乃使使斬太子丹,欲獻之秦。秦復進兵攻之。後五年,秦卒滅燕,虜燕王喜。 其明年,秦并天下,立號為皇帝。於是秦逐太子丹、荊軻之客,皆亡。高漸離變名姓為人庸保,匿作於宋子。久之,作苦,聞其家堂上客擊筑,傍偟不能去。每出言曰:「彼有善有不善。」從者以告其主,曰:「彼庸乃知音,竊言是非。」家丈人召使前擊筑,一坐稱善,賜酒。而高漸離念久隱畏約無窮時,乃退,出其裝匣中筑與其善衣,更容貌而前。舉坐客皆驚,下與抗禮,以為上客。使擊筑而歌,客無不流涕而去者。宋子傳客之,聞於秦始皇。秦始皇召見,人有識者,乃曰:「高漸離也。」秦皇帝惜其善擊筑,重赦之,乃矐其目。使擊筑,未嘗不稱善。稍益近之,高漸離乃以鉛置筑中,復進得近,舉筑朴秦皇帝,不中。於是遂誅高漸離,終身不復近諸侯之人。  魯句踐已聞荊軻之刺秦王,私曰:「嗟乎,惜哉其不講於刺劍之術也!甚矣吾不知人也!曩者吾叱之,彼乃以我為非人也!」  太史公曰:世言荊軻,其稱太子丹之命,「天雨粟,馬生角」也,太過。又言荊軻傷秦王,皆非也。始公孫季功、董生與夏無且游,具知其事,為余道之如是。自曹沫至荊軻五人,此其義或成或不成,然其立意較然,不欺其志,名垂後世,豈妄也哉!

3. Phiên Âm - Phạm Xuân Hy

Kinh Kha giả, Vệ nhân dă. Kỳ tiên năi Tề nhân, đồ ư Vệ, Vệ nhân vị chi « Khánh Khanh ». Nhi chi Yên ? Yên nhân vị chi « Kinh Khanh ». Kinh Khanh hiếu độc thư, kích kiếm.Dĩ thuật thuyết Vệ Nguyên Quân.Vệ Nguyên Quân bất dụng.Kỳ hậu, Tần phạt Ngụy, trí Đông Quận, đồ Vệ Nguyên Quân chi chi thuộc ư Dă Vương .

Kinh Kha thường du, quá Du Thứ, dữ Cái Nhiếp luận kiếm,Cái Nhiếp nộ nhi mục chi, Kinh Kha xuất.Nhân hoặc ngôn phúc chiêu Kinh Khanh, Cái Nhiếp viết nẵng giả ngô dữ luận kiếm, hữu bất xứng giả, ngô mục chi, thí văng,thị nghi khứ, bất cảm lưu.Sử sứ văng chi chủ nhân, Kinh Khanh tắc dĩ giá nhi khứ Du Thứ hĩ. Sứ giả hoàn báo, Cái Nhiếp viết : Cố khứ dă,ngô nẵng giả mục nhiếp chi.

Kinh Kha du ư Hàm Đan, Lỗ Câu Tiễn dữ Kinh Kha bác, tranh đạo, Lỗ Câu Tiễn nộ nhi sất chi.Kinh Kha mặc nhi đào khứ, toại bất phúc hội.

 Kinh Kha kư chí Yên, ái Yên chi cẩu đồ cập thiện kích củng giả Cao Tiệm Ly. Kinh Kha thị tửu, nhật dữ cẩu đồ cập dữ Cao Tiệm Ly  ẩm ư Yên thị, tửu cam dĩ văng, Cao Tiệm Ly kích củng, Kinh Kha họa nhi ca ư thị trung, tương lạc dữ, dĩ nhi tương khấp, bàng như vô nhân giả, Kinh Kha tuy du ư tửu nhân hồ, nhiên kỳ vi nhân, trầm thâm háo thư, kỳ sở du chư hầu, tất dữ kỳ hiền hào trưởng giả tương kết. Kỳ chi Yên,Yên chi xử sĩ Điền Quang tiên sinh diệc thiện đăi chi, tri kỳ phi dong nhân dă.

Cư khoảnh chi, hội Yên thái tử Đan chất Tần vong qui Yên.Yên thái tử Đan giả, cố thường chất ư Triệu, kỳ thiếu thời, nhi Tần Vương Chính sinh ư Triệu, kỳ thiếu thời dữ Đan hoan. Cập Chính lập vi Tần vương, nhi Đan chất ư Tần. Tần Vương chi ngộ Yên thái tử Đan bất thiện, cố Đan oán nhi vong qui.Qui nhi cầu báo Tần vương giả, quốc tiểu, lực bất năng.

Kỳ hậu, Tần nhật xuất binh Sơn Đông phạt Tề, Sở, Tam Tấn, sảo tàm thực chư hầu, thả chí ư Yên. Yên quân thần giai khủng họa chi chí.Thái Tử Đan hoạn chi, vấn kỳ phó Cúc Vơ.

Vơ đối viết : « Tần địa biến thiên hạ, uy hiếp Hàn, Ngụy, Triệu thị, bắc hữu Cam Tuyền, Cốc Khẩu chi cố, nam hữu Kinh, Vị chi ốc, thiện Ba, Hán chi nhiêu, Hữu Lũng, Thục chi sơn, tả Quan, Hào chi hiểm, dân chúng nhi sĩ thuộc, binh cách hữu dư,ư hữu sở xuất, tắc Trường Thành chi Nam, Dịch Thủy chi bắc, vị hữu sở định.Nại hà dĩ kiến lăng chi oán, dục phê kỳ  nghịch lân tai »

Đan viết : « Nhiên tắc hà do ?” Đối viết:  « Thỉnh nhập đồ chi  ».

Cư hữu gian, Tần tướng Phàn Ư Kỳ đắc tội ư Tần Vương, vong chi Yên, Thái Tử thụ nhi xá chi. Cúc Vơ gián viết: “Bất khả !Phu dĩ Tần Vương chi bạo, nhi tích oán ư Yên, túc vi hàn tâm, hựu huống văn Phàn Tướng Quân chi sở tại hồ ! Thị vị “Ủy nhục đương nga hổ chi khê dă, họa tất bất chẩn hĩ ! Tuy hữu Quản, Yến, bất năng vi chi mưu dă.Nguyện Thái Tử tật Phàn Tướng Quân nhập Hung Nô dĩ diệt khẩu, thỉnh tây ước Tam Tần, nam liên Tề, Sở, bắc cấu ư Thiền Vu, kỳ hâu năi khả đồ dă”.Thái Tử viết:“Thái Phó chi kế, khoáng nhật di cửu tất hôn nhiên, khủng bất năng tu du !Thả phi độc ư thử dă: Phù Phàn Tướng Quân cùng khốn ư thiên hạ, quy thân ư Đan, Đan chung bất dĩ bách ư cường Tần nhi khí sở ai lân chi giao, trí chi Hung Nô. Thị cố Đan mệnh tốt chi thời dă ! Nguyện Thái Phó canh lự chi.

Cúc Vơ viết: “Phu hành nguy dục cầu an, tạo họa nhi cầu phúc,kế thiển nhi oán thâm, liên kết nhất nhân chi hậu giao, bất cố quốc gia chi đại hại, thử vị tư oán nhi trợ họa hĩ. Phu dĩ hồng mao liệu ư lô thán chi thượng, tất vô sự hĩ. Thả dĩ điêu chí chi Tần, hành oán báo chi nộ, khải túc đạo tai ! Yên hữu Điền Quang tiên sinh, kỳ vi nhân trí thâm nhi dũng trầm, khả dữ mưu”.

Thái Tử viết  “Nguyện nhân Thái Phó nhi đắc giao ư Điền tiên sinh, khả hồ”. Cúc Vơ viết “Kính nặc” xuất kiến Điền tiên sinh, đạo: “Thái Tử nguyện đồ quốc sự tiên sinh dă”. Điền Quang viết: “Kính phụng giáo !”năi tạo yên. Thái Tử phúng nghinh khước hành vi đạo, quỵ nhi tế tịch.Điền Quang tọa định, tả hữu vô nhân, Thái Tử tỵ tịch nhi thỉnh viết: “Yên, Tần bất lưỡng lập, nguyện tiên sinh lưu ư dă!” Điền Quang viết: “Thần văn kỳ kư thạnh tráng chi thời, nhất nhật nhi tŕ thiên lư, chí kỳ suy lăo, nô mă tiên chi”. Kim Thái Tử văn Quang thạnh tráng chi thời, bất tri thần tinh dĩ tiêu vong hĩ ! tuy nhiên, Quang bất cảm dĩ đồ quốc sự, sở thiện Kinh Khanh, khả sử dă.”Thái Tử viết “Nguyện nhân tiên sinh đắc kết giao ư Kinh Khanh, khả hồ ?” Điền Quang viết: “Kính nặc”, tức khởi, xu xuất. Thái Tử tống chí môn, giới viết: “Đan sở báo, tiên sinh sở ngôn giả, quốc chi đại sự dă, nguyện tiên sinh vất tiết dă!” Điền Quang phủ nhi tiếu, viết: “Nặc !” Lâu hành kiến Kinh Khanh viết: “Quang dữ tử tương thiện, Yên quốc mạc bất tri.Kim Thái Tử văn Quang tráng thạnh chi thời, bất tri ngô ảnh dĩ bất đăi dă, hạnh nhi giáo chi, viết : “Yên, Tần bất lưỡng lập, nguyện tiên sinh lưu ư dă” Quang thiết bất tự ngoại, ngôn túc hạ ư Thái tử dă, nguyện túc hạ quá Thái Tử ư cung”. Kinh Kha viết : “Cẩn phụng kính!” Điền Quang viết: “Ngô văn chi, trưởng giả vi hành, bất sử nhân nghi chi.Kim Thái Tử cáo Quang viết: “ Sở ngôn giả, quốc chi đại sự dă, nguyện tiên sinh vật tiết”, thị Thái Tử nghi Quang dă. Phu vi hành như sử nhân nghi chi, phi tiết hiệp dă.” Dục tự sát dĩ kích Kinh Khanh viết: “Nguyện túc hạ cấp quá Thái tử, ngôn Quang dĩ tử, minh bất ngôn dă”. Nhân toại tự vẫn nhi tử.

Kinh Kha toại kiến thái tử, ngôn Điền Quang dĩ tử, chí Quang chi ngôn.Thái Tử tái bái nhi quỵ, tất hành lưu thế, hữu khoảng, nhi hậu ngôn: “Đan sở dĩ giới Điền Quang tiên sinh vô ngôn giả, dục dĩ thành đại sự chi mưu dă.Kim Điền tiên sinh dĩ tử minh bất ngôn, khởi Đan chi tân tai !

Kinh Kha tọa định, Thái Tử tị tịch đốn thủ viết: “ Điền tiên sinh bất tri Đan chi bất tiếu, sử đắc chí tiền cảm hữu sở đạo, thử thiên chi sở dĩ ai Yên nhi bất khí kỳ cô dă.Kim Tần hữu tham lợi chi tâm, nhi dục bất khả túc, phi tận thiên hạ chi địa, thần hải nội chi vương giả, kỳ ư bất yếm.Kim Tần dĩ lỗ Hàn Vương, tận nạp kỳ địa, hựu cử binh nam phạt, bắc lâm Triệu, Vương Tiễn tương số thập vạn chi chúng, cự Chương, Nghiệp, nhi Lư ín xuất Thái Nguyên, Vân Trung, Triệu bất năng chi Tần, tất nhập thần, nhập thần tắc họa chí Yên, Yên tiểu nhược, số khốn ư binh, kim kế cử quốc bất túc dĩ đương Tần. Chư hầu phục Tần mạc cảm hợp tung.Đan chi tư kế, ngu, dĩ vi thành đắc thiên hạ chi dũng sĩ sử ư tần, khuy dĩ trọng lợi, Tần Vương tham, kỳ thế tất đắc sở nguyện hĩ, thành đắc kiếp Tần Vương, sử tất phản chư hầu xâm địa, nhược Tào Mạt chi dữ Tề Hoàn Công, tắc đại thiện hĩ. Tắc bất khả nhân nhi thích sát chi.Bỉ Tần đại tướng thiện binh ư ngoại, nhi nội hữu loạn, tắc quân thần tương nghi, dĩ kỳ gian chư hầu đắc hợp tung, kỳ phá Tần tất hĩ.Thử Đan chi thượng nguyện, nhi bất tri sở ủy mệnh, duy Kinh Khanh lưu ư yên!.Cửu chi, Kinh Khanh viết : “Thử quốc chi đại sự, thần nô hạ, khủng bất túc nhậm sử” Thái Tử tiền đốn thủ, cố thỉnh vô nhượng, nhiên hậu hứa nặc.

Ư thị, tôn Kinh Khanh vi Thượng Khanh, xá thượng xá, Thái Tử nhật tạo môn hạ, cung thái lao, cụ dị vật, gian tiến xa kỵ, mỹ nữ, tư Kinh Kha sở dục, dĩ thuận thích kỳ ư.

Cửu chi, Kinh Kha vị hữu hành ư.Tần tướng Vương  Tiễn phá Triệu, lỗ Triệu vương, tận thâu nhập kỳ địa, tiến binh bắc lược địa, chí Yên nam giới. Thái tử Đan khủng cụ, năi thỉnh Kinh Kha viết: “Tần binh đán mộ độ Dịch Thủy, tắc tuy dục trường thị túc hạ, khởi khả đắc tai !” Kinh Kha viết: “Vi Thái Tử  ngôn, thần nguyện yết chi, kim hành nhi vô tín, tắc Tần vị khả than, phu Phàn tướng quân, Tần Vương cấu chi kim thiên cân, ấp vạn gia, thành đắc Phàn tướng quân thủ dữ Yên Đốc Kháng chi địa đồ, phụng hiến Tần Vương, Tần Vương tất duyệt kiến thần, thần năi đắc hữu dĩ báo”Thái Tử viết: “ Phàn tướng quân cùng khốn lai qui Đan, Đan bất nhẫn dĩ kỷ chi tư, nhi thương trưởng giả chi ư; nguyện túc hạ canh lự chi”. Kinh Kha tri Thái Tử bất nhẫn,năi toại tư kiến Phàn Ư Kỳ viết : “Tần chi ngộ tướng quân khả vị thâm hĩ! Phụ mẫu tông tộc giai vi lục một, kim văn cấu tướng quân chi thủ kim thiên cân, ấp vạn gia, tương nại hà?” Ư Kỳ ngưỡng thiên thái tức lưu thê viết : “Ư Kỳ mỗi niệm chi, thường thống ư cốt tủy, nguyện kế bất chi sở xuất nhĩ !” Kinh Kha viết : “Kim hữu nhất ngôn khả dĩ giải Yên quốc chi hoạn, báo tướng quân chi cừu giả, hà như ?” Ư Kỳ năi tiền viết : “Vi chi nại hà ?” Kinh Kha viết : “Nguyện đắc tướng quân chi thủ dĩ hiến Tần Vương, Tần Vương tất hỷ nhi kiến thần, thần tả thủ bả kỳ tụ, hữu thủ châm kỳ hung, nhiên tắc tướng quân chi cừu báo, nhi Yên kiến lăng chi quư trừ hĩ, tướng quân khởi hữu ư hồ ? ” Phàn Ư Kỳ thiên đản ách oản nhi tiến viết : “ Thử thần chi nhật dạ thiết linh hủ tâm dă, năi kim đắc văn giáo. Toại tự hĩnh.Thái Tử văn chi, tŕ văng, phục thin hi khốc, cực ai. Kư dĩ bất khả nại, năi toại thạnh Phàn Ư Kỳ thủ, hàm phong chi.

Ư thị, Thái Tử dự cầu thiên hạ chi lợi trủy thủ, đắc Triệu nhân Từ Phu Nhân trủy thủ, thủ chi bách kim, sử công dĩ dược thối chi, dĩ thí nhân, huyết nhụ lâu, nhân bất lập tử giả. Năi trang vi khiển Kinh Khanh. Yên quốc hữu dũng sĩ Tần Vũ Dương, niên thập tam sát nhân, nhân bất cảm ngỗ thị, năi mệnh Tần Vũ Dương vi phó.

Kinh Kha hữu sở đăi, dục dữ cụ, kỳ nhân cư viễn, vị lai.Nhi vi trị hành.Khoảnh chi, vị phát.Thái Tử tŕ chi, nghi kỳ cải hối, năi phúc thỉnh viết: “Nhật dĩ tận hĩ, Kinh Khanh khởi hữu ư tai ? Đan thỉnh đắc tiên khiển Tần Vũ dương” Kinh Kha nộ, sất Thái Tử viết : “Hà Thái Tử chi khiển ? Văng bất phản giả, nhụ tử dă, thả đề nhất trủy thủ nhập bất trắc chi cường Tần, bộc sở dĩ lưu giả, đăi ngô khách dữ cụ. Kim Thái Tử tŕ chi, thỉnh từ quyết hĩ !” Toại phát.

Thái Tử cập tân khách sự giả, giai bạch y quan dĩ tống chi Dịch Thủy chi thượng.Kí tổ thủ đạo, Cao Tiệm Ly kích củng, Kinh Kha họa nhi ca, vi biến chủy chi thanh, sĩ giai thùy lệ thê khấp, hựu tiền nhi ca :

Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phúc hoàn

Phúc vi vũ thanh khảng khái, sĩ giai thận mục, phát tận thượng chỉ quan.Ư thị, kinh Kha tựu xa nhi khứ, chung dĩ bất cố.

Toại chí Tần, tŕ thiên kim chi tệ vật, hậu khiển Tần Vương sủng thần trung thứ tử Mông Gia, Gia vi tiên ngôn ư Tần Vương viết : “Yên Vương thành chấn cụ đại vương chi oai, bất cảm cử binh dĩ cự quân lại, nguyện cử quốc vi nội thần, tỉ chư hậu chi lệ, cấp công chức như quận huyện, nhi đắc phụng thủ tiên vương chi tiên miếu.Khủng cụ bất cảm tự trần, cẩn trảm Phàn Ư Kỳ chi đầu, cập hiến Đốc Kháng chi địa đồ, hàm phong, Yên Vương bái tống ư đ́nh, sử sứ dĩ văn đại vương, duy đại vương mệnh chi.”

Tần Vương văn chi đại hỷ, năi đại phục thiết cửu tân kiến Yên sứ giả Hàm Dương Cung.

Kinh Kha phụng Phàn Ư Kỳ đầu hàm, nhi Tần Vũ Dương phụng địa đồ hạp, dĩ thứ tiến, chí bệ, Tần Vũ Dương sắc biến chấn khủng, quần thần quái chi.Kinh Kha cố tiếu Vũ Dương, tiền tạ viết : “Bắc phiên man di chi bỉ nhân, vị thường kiến thiên tử, cố chấn nhiếp, nguyện đại vương thiểu giản tá chi, sứ đắc tất sứ ư tiền”. Tần Vương vị Kha viết : “ Thủ Vũ dương sở tŕ địa đồ !” Kha kư thủ đồ tấy chi. Tần Vương phát đồ, đồ cùng nhi trủy thủ kiến, nhân tả thủ bả Tần Vương chi tụ, nhi hữu thủ tŕ trủy thủ châm chi. Vị chí thân, Tần Vương kinh, tự dẫn nhi khởi, tụ tuyệt, bạt kiếm, kiếm trường, thao kỳ thất. Thời hoảng cấp, kiếm kiên; cố bất khả lạp bạt.Kinh Kha trục Tần Vương, Tần Vương hoàn trụ nhi tẩu,quần thần giai ngạc,  tốt khởi bất ư, tận thất kỳ độ, nhi Tần pháp, quần thần thị điện thượng giả, bất đắc tŕ sích thốn chi binh, chư lang trung chấp binh giai trần điện hạ, phi hữu chiếu triệu bất dắc thượng.

Phương cấp thời, bất cập triệu hạ binh, dĩ cố Kinh Kha năi trục Tần Vương. Nhi tốt hoảng cấp, vô dĩ kích Kha, nhi dĩ thủ cộng bác chi.Thị thời, thị y Hạ Vô Thư dĩ kỳ sở phụng dược nang đề Kinh Kha  dă. Tần Vương phương hoàn trụ tẩu, tốt hoảng cấp, bất tri sở vi.Tả hữu năi viết : “Vương !Phụ kiếm !” Phụ kiếm; toại bạt dĩkích Kinh Kha, đoạn kỳ tả cổ, Kinh Kha phế, năi dẫn kỳ trủy thủ dĩ trích Tần Vương, bất trúng, trúng đồng trụ, Tần Vương phúc kích KhaKha bị bát sang.Kha tự tri sự bất tựu, ỷ trụ nhi tiếu, kỳ cư dĩ mạ viết : “Sự sở dĩ bất thành giả, dĩ dục sinh kiếp chi, tất đắc ước khế dĩ báo Thái Tử dă” Ư thi, tả hữu kư tiền sát Kinh Kha. Tần vương bất di giả lương cửu.Dĩ nhi, luận công thưởng quần thần cập đương tọa giả các hữu sai, nhi tứ Hạ Vô Thư hoàng kim nhị bách dật (20 lạng bây giờ), viết :  “Vô Thư ái ngă, năi dĩ dược nang đề Kinh Kha dă”.

Ư thị, Tần Vương đại nộ, ích phát binh nghệ Triệu, chiếu Vương tiễn quân dĩ phạt Yên, thập nguyệt nhi bạt Kế Thành. Yên Vương Hỷ, Thái Tử Đan đẳng taajnxuaast kỳ tinh binh đông bảo ư Liêu Đông, Tần tướng Lư Tín truy kích Yên Vương cấp, Đại Vương Gia năi khiển Yên Vương Hỷ thư viết : “Tần sở dĩ vưu truy Yên cấp giả, dĩ Thái Tử Đan cố dă.Kim vương thành sát Đan hiến chi Tần Vương, tần vương tất giải, nhi xă tắc hạnh đắc huyết thực” Kỳ hậu, Lư Tín truy Đan, Đan nặc Diễn Thủy trung. Yên Vương năi sử sứ trảm Thái Tử Đan, dục hiến chi Tần. Tần phúc tiến binh công chi.

Hậu ngũ niên, Tần tốt diệt Yên, lỗ Yên Vương Hỷ.Kỳ minh niên, Tần tính thiên hạ, lập hiệu vi “ Hoàng Đế”.Ư thị, Tần trục Thái Tử Đan, Kinh Kha chi khách, giai vong.

Cao Tiệm Ly biến danh tính vi nhân dung bảo, nặc tác ư Tống Tử. Cửu chi, tác khổ, văn kỳ gia đường thượng khách kích củng, bang hoàng bất năng, mỗi xuất ngôn viết : “ Bỉ hữu thiện ! Hữu bất thiện”, Ṭng giả hữu cáo kỳ chủ, viết : “Bỉ dung năi tri âm, thiết ngôn thị phi”, gia trượng nhân, triệu sử tiền kích củng, nhất tọa xưng thiện, tứ tửu, nhi Cao Tiệm Ly niệm cửu ẩn úy ước vô cùng thời, năi thoái, xuất kỳ trang hạp trung củng, dữ kỳ thiện y, canh dung mạo như tiền, tất tọa khách giai kinh, hạ dữ kháng lễ, dĩ vi thượng khách. Sử kích củng nhi ca, khách vô bất lưu thê nhi khứ giả. Tống Tử truyền khách chi, văn ư Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng triệu kiến. Nhân hữu thức giả, năi viết :” Cao Tiệm Ly dă”. Tần Hoàng Đế tiếc kỳ thiện kích củng, trọng xá chi, năi hoắc kỳ mục, sử kích củng, vị thường bất xưng thiện. Sảo ích cận chi.Cao Tiệm Ly năi dĩ duyên trí củng trung, phúc tiến, đắc cận, cử củng phác Tần Hoàng Đế, bất trúng.Ư thị, toại chu Cao Tiệm Ly, chung than bất phúc cận chư hầu nhân.

Lỗ Câu Tiễn dĩ văn Kinh Kha thích Tần Vương, tư viết: “ Ta hồ ! Tiếc tai! Kỳ bất giảng ư thích kiếm chi thuật dă ! Thậm hĩ, ngô bất tri nhân dă ! Nẵng giả ngô sất chi, bỉ năi dĩ ngă vi phi nhân dă !

Thái Sử Công viết :  Thế ngôn, Kinh Kha kỳ xưng Thái Tử Đan chi mệnh “Thiên vũ túc, mă sinh giác” dă, thái quá.Hựu ngôn, Kinh Kha thương Tần Vương, giai phi dă. Thủy, Công Tôn Quư Công, Đổng Sinh, dữ Hạ Vô Thư du, cụ tri kỳ sự, vi dư đạo chi như thị.

Tự Tào Mạt chi Kinh Kha ngũ nhân, thử kỳ nghĩa hoặc thành, hoặc bất thành, nhiên kỳ lập ư hiệu nhiên, bất khi kỳ chí, danh thùy hậu thế, khả vong dă tai !

 

CHÚ THÍCH CỦA PHẠM XUÂN HY

 

Sử Kư -

S Kư là tên gi mt b thông s đu tiên ca Trung Quc, viết theo li k truyn th, do Tư Mă Thiên đi Tây Hán son, tri qua 17 năm tri mi hoàn thành.Toàn thư chia thành 130 biên, kư thut t Hoàng Đế cho đến niên hiu Thiên Hán đi Hán Vơ Đế, bao gm khong ba ngàn năm lch s, đ cp đến mi vn đ Chính tr, Kinh tế, Văn hóa, Xă hi, chia ra làm năm th tài dưi đây :

1- "Bn K" có 12 biên, ghi chép v các đi vua cùng các đi s xy ra.

2- "Biu" có 10 biên, ghi các niên đi.

3- "Thư" có 8 biên, ghi chép duyên cách các đin chương chế đ.

4- "Thế Gia" có 30 biên, ghi chép các hu quc.

5- "Lit truyn" 70 biên, ghi chép truyn các nhân vt

Sau khi hoàn thành, sách không đưc công bến thi Hán Tuyên Đế, do ngưi cháu ngoi ca tác gi là Dương Un, sách mi đưc công b ra ngoài xă hi.

S Kư chng nhng là mt b lch s vĩ đi mà c̣n là mt tác phm văn chương ưu tú ca Trung Quc.Li văn sinh đng, vn tt, miêu t c th, rơ ràng, chiếm mt đa v cao trong văn hc s.

- Cũng cn rơ thêm v danh xưng ca sách.

Trưc các triu đi Tn, Hán, sách ca ngưi Trung Quc phn ln không có tên. "S Kư" cũng vy. Sau khi sách viết xong, Tư Mă Thiên có đem cho hc gi đương thi là Đông Phương Sóc xem qua, đưc Đông Phương Sóc hết sc khâm phc, và đ lên trên sách ba ch "Thái S Công 太 史 公".

"Thái S " là chc quan ca Tư Mă Thiên, c̣n"Công" là m xưng, gi theo li quư trng.Trong sách "Hán Thư –Ngh Văn Chí" ca Ban C, cũng ch dùng "Thái S Công Bách Tam Thp Biên" đ gi chính thc tên sách ca Tư Mă Thiên.Tên gi này đưc kéo dài trong thi Lưng Hán.

Tht ra, danh xưng "S Kư", ch là s gin lưc ca bn ch "Thái S Công Kư". Nguyên do là v́, nhng hc gi đng thi hoc sau thi Tư Mă Thiên, khi dn dng sách ca Tư Mă Thiên thưng ghi là "Thái S Công Bách Tam Thp Biên", ri thy danh xưng này quá dài và phin phc, nên gin lưc thành "Thái S Công Thư", hay “Thái S Công Kư 太史公記 ".Lâu dn "Thái S Công Kư" gin lưc thêm na c̣n li hai ch "S史記" đ tr thành tên sách ca Tư Mă Thiên.Ga thuyết này xy ra sau các triu đi Ngy, Tn.

- C̣n mt thuyết khác th́ gii thích rng, các vua thi xưa có các S quan.T S th́ ghi li nói.Hu S th́ ghi nhng s kin.Như sách " Thưng Thư" ch ghi li nói.C̣n sách "Xuân Thu" th́ các s kin. Nhưng sách ca Tư Mă Thiên th́ va kư thut s kin và li nói, bao gm vic làm c T S ln Hu s, nên gi là "S Kư".

 

Dịch Thủy - 易水 Tên sông.

Tc nay là sông Trung Dch Thy, phát ngun t tây nam Dch Huyn, tnh Hà Bc ngày nay, theo hưng đông chy qua huyn Hưng Đnh, khi đến Hùng Huyn th́ nhp vào vi sông Qúan Thy.

Cui thi Chiến Quc, ngưi nưc Yên là Kinh Kha khi vào Tn đ ám sát Tn Vương Chính, tin bit vi Thái T Đan b sông này. Khi chia tay, Kinh Kha khng khái ct tiếng hát, t ư quyết tâm đi hành thích Tn Thy Ḥang :

Phong tiêu tiêu h Dch Thy hàn

風 蕭 蕭兮 易 水 寒

Tráng sĩ nht kh h bt phc ḥan

壯 士 一去 兮 不 复 還

(Gió vi vu thi ; nưc sông Dch lnh lo, tráng sĩ mt đi không tr li)

 

Thái Tử - 太子

Cũng c̣n gi là Tr Cung,Tr Quân, Tr Nh, Tr Hu, Ḥang Tr, Đông Cung, là T Quân ngưi kế tha ngôi vua.

Ti Trung Quc t thi Tây Chu đến đu nhà Hán, ngôi v thiên t là do cha truyn con ni, h́nh thành chế đ lp đích lp trưng.Tuy thế cũng thưng xy ra bit l.Thái T đưc coi là Quc Bn, gc ca quc gia, nên vic lp Thái T rt là quan trng.

Trong quá tŕnh sách lp Thái T hay xy ra các cuc đu tranh kch liệt đ chiếm đat quyn lc.

Thái T khi chưa lên làm Ḥang Đế đưc gi là Tim Long 潛 龍.Cung đ ch ca Thái T gi là Tim Đ 潛 邸.

- Con trưng ḍng đích ca Thiên T nhà Chu, hoc Chư Hu thi gi là Thái T, hay Thế T

- Nhà Hán, vua đưc tôn xưng là Ḥang Đế, nên Thái T đi danh xưng là Ḥang Thái T.

- Các triu Kim, Nguyên, con th ca ḥang đế cũng gi là Thái T.

- Nhà Minh tr v sau, con trưng ḍng đích ca Ḥang Đế gi là Ḥang Thái T.C̣n con trưng ḍng đích ca Thân Vương gi là Thế T.

- Đi Khang Hy nhà Thanh không công b trưc tên ca t quân, tc không lp Thái T.

 

Thái Sử Công - 太 史 公

Thi nhà Hán, Tư Mă Đàm giư chc Thái S Lnh, con là Tư Mă Thiên lên kế nghip, trong sách S Kư, Tư Mă Thiên đu gi cha ḿnh là “Thái S Công”.

Có mt thuyết gii thích khác nhau :

1- Cho rng Thái S Công là tên gi mt chc quan, do Hán Vơ Đế đt ra, nhân v́ đa v bng vi Tam Công, nên gi là Thái S Công.

2- Tư Mă Đàm cha ca Tư mă Thiên gi chc Thái S Lnh, nên con là Tư Mă Thiên kính trng tôn xưng là Thái S Công.

3- Thái S Lnh trông coi v thiên văn và đ thư, c đi tôn Thiên Quan là Thưng Công, nên dng theo.

Tóm li, thuyêt th ba tương đi đưc tin hơn c.

Hu thế phn nhiu cũng gi Tư Mă Thiên là Thái S Công.

 

Tần Quốc - 秦 国

- Tn Quc là mt nưc chư hu đưc phân phong vào đu thi nhà Đông Chu, h Doanh, tương truyn là hu du ca Bá Ích. Trưc khi đưc phân phong, nưc Tn nm trong trng thái b lc, trưng kỳ sinh hat lưu vc sông V Thy và đông b tnh Cam Túc và tnh Thim Tây ngày nay, tng sng chung vi b lc Tây Nhung. Phi T là lănh t ca b lc Tn, nh có công nuôi nga cho Chu Hiếu Vương đưc phong làm ph dong 輔庸 (tc làm nưc nh nh cy nưc ln) t Khuyn Khâu (nay thuc Hưng B́nh tnh Thim Tây) di cư đến đt Tn (nay thuc Trương Gia Xuyên Cam Túc), mi đu Phi T c̣n ly tên đât Tn đ làm xưng hiu.

- Đến đi Chu Tuyên Vương phong cho tng tôn ca Phi T là Tn Trng làm Đi Phu. Trong cuc chiến đánh nhau vi Tây Nhung, Tn Trng b giết, con Tn Trng là Tn Trang Công đánh thng đưc Tây Nhung, nên thế lc nh thế đưc m rng. Lúc by gi nhà Tây Chu đang thi kỳ b dit vong, con Tn Trang Công là Tn Tương Công có công phái binh giúp vua Chu B́nh Vương di đô đông thiên, đưc Chu B́nh Vương phong là chư hu.

Sau đó, trên nn đt b hoang ca kinh đô nhà Tây Chu, nưc Tn hưng khi, phát trin mnh m.

Đu thi kỳ Xuân Thu (722 t CN-481 tCN), nưc Tn đt kinh đô đt Ung (nay thuc phía đông Phng Tưng tinht Thim Tây) chiếm c vùng trung b tnh Thim Tây và đông b tnh Cam Túc ngày nay.

- Đến thi Tn Mc Công tng có ư đng v phía đông đ tranh bá vi các nưc Hoa H trung nguyên, nhưng bc Tn chn li, phi đi hưng phát trin v phía tây, tiêu dit 12 tiu quc Nhung Đch, xưng bá ch Tây Nhung, nhưng v́ nưc Tn quc v trí nơi hoang hp, kinh tế văn hóa lc hu, quc lc c̣n kém không bng nhng Hoa H đi quc trung nguyên.

Đến đu thi kỳ Chiến Quc (475 tCN-221 tCN), vùng đt Hà Tây (phía bc sông Lc Thy và sông Ḥang hà) ca Tn bc Ngy chiếm c.

- Khi Tn Hiếu Công lên ngôi, dùng Thương Ưng biến pháp, đt nưc nhanh chóng tr nên phú cưng, và là mt cưng quc trong Chiến Quc Tht Hùng, đng thi thiên đô v Hàm Dương (nay thuc phía đông bc Hàm Dương tnh Thim Tây) vi âm mưu tiến v phía đông.

- Đến thi Tn Hu Vương thâu phc li vùng Hà Tây ca nưc Ngy, và tiêu dit Ba Thc, chiếm đat Hán Trung ca nưc S.

- Đến thi Tn Chiêu Vương liên tiếp chiếm đưc các đt đai ca các nưc Hàn, Ngy, Triu, S, cui cùng th́ Tn Vương là Doanh Chính ( tc Tn Thy Ḥang) đ 10 năm đánh dit đưc lc quc, và năm 221 t CN thng nht Trung Quc, kiến lp mt quc gia thng nht trung ương tp quyn,tc nhà Tn (Tn triu)

 

Yên Quốc - 燕 國

Tên mt nưc c do nhà Tây Chu phân phong làm chư hu quc, tính Cơ, hoc c̣n gi là Bc Yên. Vào thế k th 11 t CN, Chu Vơ Vương dit nhà Thương phân phong đt cho Chiêu Công Thích Bc Yên, Chiêu Công Thích không đi mà li pḥ tá Chu Thành Vương, con ca Chu Vơ Vương, ngưi con trưng ca Chiêu Công Thích là ngưi đu tiên đưc phong Yên Hu, đóng đô đt Kế (nay thuc thành ph Bc Kinh). Yên tr thành phên du trng yếu cho nhà Chu phía bc, nhưng  lâu ngày phía bc, ít có qua li vi trung nguyên. Vào thi Xuân Thu,nhng vic và s tích vc Yên đu b ch́m trong bóng ti, không nghe nhc đến, đến ni danh hiu Yên hu cũng không thy ghi chép. Gn đây, nhng minh văn khc trên đ đng thi kỳ đu ca Yên quc xut th ngai ô Bc Kinh có th b túc cho nhng s thiếu sót v lch sc Yên. Nưc Yên giáp vi Sơn Nhung min bc ( ưc vùng Hà Bc bc b). Vào đu thi kỳ Xuân Thu, Sơn Nhung xâm lăng Yên quc.

c Yên phi cu cu vi nưc T, T Ḥan Công đem quân bc pht Sơn Nhung, Lnh Chi, Cô Trúc ri rút quân v;Yên thóat khi vong quc.

Đến đu thi kỳ Chiến Quc, các nưc đua nhau biến pháp ci cách, duy có nưc Yên vn im tiếng làm lơ, gi thế phát trin t t.

T quc v́ mun khuyếch trương lên phía bc không ngng tn công nưc Yên.

- Năm 380 t CN, T chiếm Tang Khâu ca Yên;

- Năm 355 t CN, T chiếm vùng Dch Thy. Yên nh đưc ba nưc Hàn, Triu, Ngy chi vin ngăn chn và đánh bi đưc nưc T.

- Năm 323 t CN, Yên tham gia ch trương “Ngũ Quc Tương Vương –năm nưc đu xưng vương” do Công Tôn Din đng, cùng vi năm nưc Hàn, Triu, Ngy, Yên, Trung Sơn, đu xưng vương, và Yên tr thành mt trong Chiến Quc Tht Hùng.

Hai năm sau, Dch Vương chết, con là Ci lên kế v.Yên Vương Ci tc v đưc ba năm bèn làm mt vic kinh tri đng đt, thế s hong s, đó là đem ngôi v ca ḿnh nhưng cho T Chi, thâu hi ṭan b các n tín ca các bc cao quan trao cho T Chi. Nói mt cách khác, T Chi nm ṭan quyn quân s, chính sc Yên. Vic làm này ca Yên Vương Ci khiến cho Thái T B́nh và tt c quư tc nưc Yên bt phc ṭng, và năm 314 t CN nhng ngưi này khi binh chng li T Chi, nhưng b tht bi và Thái T B́nh b giết.

Cuc ni lan làm cho nhân dân ly tán, quc lc b hao ṃn.T Tuyên Vương nhân cơ hi phái Tưng Quân là Khuông Chương đem 50 vn binh tn công Yên. Yên Vương Ci và T Chi đu b giết. Đng thi, nưc Trung Sơn cũng đem sang chiếm mt phn lănh th ca nưc Yên. Nh áp lc ca các nưc Triu, Hàn, Tn, S, nưc T phi rút quân v. Công T Chc đang làm nhân cht c Hàn, đưc đưa v làm vua nưc Yên, tc Yên Chiêu Vương.

Yên Chiêu Vương mun ra mi nhc, mi Nhc Ngh v làm Tưng Quân, lin hip vi quân năm nưc công phá nưc T, chiếm đưc hơn by chc thành ca T. Đng thi tưng Yên là Tn Khai đánh phá Đông H chiếm đưc hơn mt ngàn dm thành lp các qun, Thưng Cc, Ngư Dương, Hu Bc B́nh, Liêu Đông, Liêu Tây. Dưi thi Yên Chiêu Vương quc gia đưc cưng thnh phú cưng,thiết lp h đô Vơ Dương (nay thuc Dch Huyn tnh Hà bc).

Sau khi Yên Chiêu Vương qua đi, nưc Yên li bc T công phá, Yên Vương H phi ri đô đến Liêu Đông.

Đến năm 222 t CN, Tn chiếm Liêu Đông, Yên Vương H b bt, nưc Yên b dit, nưc Yên truyn đưc 43 đi.

Triệu -

Tên mt nưc c trong Chiến Quc Tht Hùng ngày xưa.Ngưi sáng lp nưc Triu là Triu Lit Hu, tên là Tîch, vn là hu đi ca quan đi phu nưc Tn Triu Thôi, cùng vi các nưc Hàn, Ngu phân chia nưc Tn.Năm 403 trưc Công Nguyên đưc Chu Uy Lit Vương tha nhn là chư hu, kiến đô Tn Dương (nay thuc đông nam Thái Nguyên, tnh Sơn Tây.Đến năm 386 trưc CN di đô v Hàm Đan (nay thuc tnh Hà Bc).

Hàm Đan chính là nơi chào đi ca Tn Thy Hoàng (259 t CN), và cũng nơi đây, Thái T Đan ca nưc Yên b đưa đến làm nhân cht (con tin.), và quen vi Tn Vương Doanh Chính.

Cương vc nưc Triu gm có trung b tnh Sơn Tây, góc đông bc tnh Thim Tây, và tây nam b tnh Hà Bc ngày nay.

Triu Vơ Linh Vương tiến hành ci cách, tn công dit đưc Trung Sơn, đánh bi đưc Lâm H, Lâu Phin, kiến lp Vân Trung, Nhn Môn, Đi Qun.

Trong trn chiến Trưng B́nh, tưng nưc Triu là Triu Quát, b trúng kế mai phc ca viên tưng nưc Tn là Bch Khi.Triu Quát chết, Bch Khi thng trn, đem chôn sng 40 vn (400000) hàng binh Triu.

V́ thếc Triu tr nên suy yếu.

Năm 222 trưc CN, nưc Triu bc Tn dit.

 

Yên Vương Hỷ - 燕王喜

Yên Vương h là vua nưc Yên vào cui thi kỳ Chiến Quc, tính Cơ, con ca Yên Hiếu Vương. Năm Yên Hiếu Vương tam niên, tc năm 255 trưc CN,đưc lên kế v, sau đó phái Tưng Quc là Lt Phúc đi s kư ḥa ưc vi nưc Triu. Lt Phúc tr vc, cho rng nưc Triu mi trI qua trn chiến Trưng B́nh, quc lc suy vi, nên ch trương kiên tri pht Triu, bngTriu là Liêm Pha đánh bi. Quân Triu tiến lên vây Yên.

Sau khi Tn Vương Chính (tc Tnn thy Hoàng) tc v,sai Vương Tin tn công Yên, quân Yên đi bi. Yên Vương H phi di cư đến Liêu Đông( nay thuc thành ph Liêu Dương tnh Liêu Ninh).

Năm Tn Vương Chính nh thp ngũ niên, tc năm 222 tCN, Tn Vương Chính tn công Liêu Đông, Yên Vương H b bt, nưc Yên b dit, ngôi đưc 33 năm.

Yên Vương H là cha ca Thái T Đan.Khi Yên b Tn xâm lăng, ông đă đem cc,và giết con là thái t Đan dâng cho vua Tn đ cu đưc làm Ph Dong ca Tn, nhưng cui cùng,năm 221 trưc CN, Yên vn b Tn tiêu dit.

 

Chư Hầu - 諸 候

1- Theo chế đ phân phong chế thi Tây Chu, và Xuân Thu th́ quc quân ca mt nưc gi là chư hu, do thiên t, vua nhà Chu phong cho, đ cai tr vùng đt đưc phong.Và đt đưc phong gi là quc.

- Vic phân phong chư hu sm nht bt ngun t thi nhà Thương.

- Sang đến đu đi Tây Chu, thiên t nhà Chu phong tht nhiu cho các ngưi tông tc cùng h, và các công thn khác h, là by mươi mt ngưi (71).

c v ca các chư hu phân ra làm năm loi:

Công, Hu, Bá, T, Nam, trong đó tưc Hu là nhiu hơn c, v́ thế mi gi các ngưi đưc phong là “chư hu”, và đt đưc phong là chư hu quc.

Chư hu phi phc ṭng chính lnh ca vua nhà Chu.Vua nhà Chu đưc tôn xưng là Vương (ch có vua nhà Chu mi gi là vương).Các chư hu tuỳ theo th t ln nh có nhim v đnh kỳ triu cng, ng h vương tht, cung cp dao dch, trn th biên cương, làm b́nh phong cho thiên t

Nhưng ti phong quc ca ḿnh, chư hu nm toàn quyn chính tr, kinh tế, quân s, và có quyn cha truyn con ni.

- Đến thi Xuân Thu, nhà Chu dn dn suy yếu, các chư hu tr nên cưng thnh.

- Cho đến thi kỳ Chiến Quc, các chư hu đua nhau vưt quyn, t xưng là vương, sang đến đi Đông Chu th́ b dit vong.

2- Nhà Hán phân phong ch có hai tưc là Vương và Hu, nhưng nhng chư hu quc ch đưc hưng quyn thâu thuế trên đt ca ḿnh, c̣n vic cai tr do hoàng đế phái Tưng (Tưng Quc) hay Trưng Li đến tr lư.

 

Tiên Sinh -

Ti Trung Hoa Lc Đa hin nay, ngưi ta thy thnh thang đă có ngưi x dng hai ch Tiên Sinh đ chào hi nhau, như Lư Tiên Sinh, hay Trương Tiên Sinh(nghĩa là ông Lư, ông Trương, thay v́ Đng chí Lư, đng chí Trương như lúc trưc thnh thi ca Mao Trch Đông) xưng hô tiên sinh không c̣n b coi là phong kiến h bi như dưi thi Mao Trch Đông na.

Tiên sinh là mt t ng đưc x dng đ xưng hô ngưi khác mt cách trnh trng, t c chí kim không thay đi.

T ng này ngưi ta thy xut hin trong sách Lun Ng vào thi Tiên Tn.Ngưi dy hc cho ḿnh là ngưi có hc rng, ngưi con trai thành niên, bc gia trưng thưng đưc gi là Tiên Sinh, nhưng ch yếu tiên sinh vn là t đ ch thy dy hc.

V lp lun, có hai lp lun v nghĩa ca t ng này.

Th nht cho rng, Tiên Sinh có nghĩa là k sinh trưc ḿnh (trưng lăo tiên k dĩ sinh gi).Nhưng phái th hai th́ cho rng Tiên Sinh cũng như Tiên Tnh, ư nghĩa là k có đo đc hơn so vi ḿnh.

- T thi Chiến Quc đến các triu Thanh, Minh, phm vi x dng và ư nghĩa ca hai ch Tiên Sinh biến thiên theo tng thi mt.

- Thi Chiến Quc, hai ch Tiên Sinh đưc s dng đ xưng hô bc trưng bi có đo hnh cao, và ngày nay gi là giáo sư; ngui dy hc (Tiên Sinh, lăo nhân giáo hc gi 先生老人教學 者- tiên sinh là bc lăo nhân dy hc)

- Đi Hán, ngưi ta thêm ch “lăo“ đng trưc, và xưng hô là Lăo Tiên Sinh.

- Đến thi Thanh sơ, ngưi ta xưng hô vi Tưng Quc là Lăo Tiên Sinh.Sang đến đi Càn Long, ít thy dùng Lăo Tiên Sinh.

- Thi Cách Mnh Tân Hi, trong giao tế, ghi gp nhau đu gi nhau là Lăo Tiên Sinh c.

- Ti Hương Cng và Aó Môn, ngưi v thưng gi chng là Tiên Sinh.Có khi c̣n gi chng ngưi khác cũng là Tiên sinh.

- Thy lang, hay đôc t, cũng đưc gi là Tiên Sinh.

- Đo Sĩ, Thy bói, thy đa lư, ngay c k n cũng đưc gi là Tiên Sinh. Trong S Kư cua Tư Mă Thiên. Hàn Tín hi Khoái Thông :“Tiên Sinh tưng nhân như hà ? – Ngài xem tưng ngưi như thế nào.”

 

Trưởng Gỉa - 長者

Từ ngữ dùng để tôn xưng ngựi đối thọai với ḿnh.

Trưởng gỉa có nghĩa là người có đức hạnh, và được tôn kính.V́ thế, gọi người đối thọai với ḿnh là trưởng gỉa là để biểu thị ư kính trọng của ḿnh đối với người ấy.

 

Trủy Thủ - 匕首

Trủy Thủ là tên một loại đao,hay kiếm ngắn.Trủy có nghĩa là th́a dùng để múc canh. Thủ có nghĩa là đầu.Đầu kiếm có h́nh giống như cán th́a.V́ thế mà thành tên gọi

 

Lỗ Câu Tiễn - 魯句踐

Lỗ Câu Tiễn là dũng sĩ vào cuối thời kỳ Chiến Quốc, sống ở Hàm Đan (nay thuộc phía tây bắc Hàm Đan tỉnh Hà Bắc). Khi Kinh Kha đến Hàm Đan, Lỗ Câu Tiễn từng đánh với Kha. V́ nhau nhau nước đi, Lỗ Câu Tiễn nổi giận mắng Kinh Kha. Kha im lặng bỏ đi. Sau được tin Kinh Kha đi hành thích Tần Vương, Lỗ Câu Tiễn tỏ ra hối hận.

 

Thiên Vũ Túc Mă Sinh Giác - 天雨粟馬生角

Theo truyền thuyết, lúc Thái tử Đan c̣n làm con tin ở Tần, thỉnh cầu Tần Vương (tức Tần Thủy Hoàng cho trở về nước Yên. Tần Vương chịu. Và nói:“Trừ phi trời mưa thóc, và ngựa mọc sừng th́ mới thả.

 Thái Tử Đan ngửa mặt lên trời mà than thở hồi lâu, th́ trời bồng“đổ mưa thóc xuống, và ngựa mọc sừng“. Tần Vương buộc phải thả Thái Tử Đan cho hồi quốc.

Câu này là một ngạn ngữ thời bấy giờ.

 

Sách tham khảo

- Sử Kư Tuyển Chú

 - Sử Kư-Văn Bạch Đối Chiêu 

- Sử Kư Từ Điển

- Trung Hoa Trí Thức Tinh Hoa

- Giản Minh Văn Sử Trí Thức Từ Điển

 

 


Cảm tưởng về thơ văn của anh Phạm Xuân Hy xin gởi về  Japan_ob@yahoo.com