Hoa vẫn nỡ ...

Trong đổ nt những cnh hoa vẫn nỡ,
Hoa Anh Đo rực sắc thắm mun mu,
An ủi người sau hoạn nạn thương đau,
Tnh thiện nguyện, một thứ tnh cao đẹp .

Từ đu đến, bạn chung tay dọn dẹp,
Khng cn đu? Khc chủng tộc mu da,
Đến với nhau, bằng tnh cảm thật th,
Bằng tim c, lương tm ta gp sức.

Bằng hy vọng, một ngy mai tri đất,
Khng cn chia ranh giới những quốc gia,
Đon kết, thương yu, ruột thịt một nh,
Đem tnh cảm xa khổ đau th hận.

Phan Nguyễn 07.06.2011