Nụ cười đầu năm

Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền

Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên

Ô hô ! đă vậy đừng sắm sửa
lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.
hahaha! chí lư chí lư!

Vậy th́ bàn cúng sẽ trống không
chỉ cần b́nh lọ với bó bông
dưa th́ cũng sợ dây dưa măi
bánh tét sẽ bị rách cả năm
xin xâm lại càng nên kiêng cữ
v́ ngại năm mới sẽ bị xiêng
sầu riêng càng nên không dám rớ
măng cụt th́ bị ngẹt ngơ ra
ngoài ra cần cử trái thanh long
bởi v́ vận số sẽ long đong
trái tắc lại càng nên kiêng đấy
bế tắc mọi điều xui cả năm
bánh ít không được ăn ngày Tết
cử ǵ đây nữa hỡi người ơi!!!

Xuân đến Xuân đi, ba ngày Tết
đỡ lo bánh trái, mừng ra phết
thôi th́ ta chưng hoa với quả
Cầu cho Đủ Xài khỏi lo xa!