O LỤA NGY XƯA
 
Lụa đo o thật dễ thương
Xun về ngơ ngc mi hương th tho
Nắng chưa cao, l soi mu
Nhịp buồn để bng ghẹo đau nghẹn ngo
Sum họp no, dấu niềm qua
o em trắng mấy ma đ thong bay
Trăng đ vậy, cố quận trơ
Trong sương mưa lặn ti giờ nhớ qu
o xưa thế, nhủ thầm yu
Tội chi năm thng ngy vo qua mau
Bầu trời lng đng trắng my
Em buồn điệu nhớ cũng bay bng hnh
Mơ chưa tỉnh, o lụa xa
Người chăng c đợi cũng ra lỡ thời
Ai đi với bng by giờ
Ti đy đeo đuổi một đời hoang mang

Ph Tang