TRI NGANG

Chiến tranh nghiệt ng bắt tản cư
Trong tim buốt mi kiếp hẩm hiu
Gia đnh chia cắt phn đi ngả
Khng ai nghiệp bắt phải ngồi t!

Cha ti ở lại lo hương quả
Chiến tn lặn lội bước vo Nam
Trời ơi, mừng qu mẹ mất tr!!!
Đon tụ với chồng, vắng con ngoan

Ph Tang