Trăn trở

Ny đất nước của ba miền cy ruộng
chưa đủ no cho đều khắp ba miền
Ta ca tụng qu nhiều về tiềm lực
(i hỡi ơi) tiềm lực cn ngủ yn

Từ bt canh ton quốc
nước mắm đại dương, đổi mới

Eo ơi,
Em thơ chết ngay trn tay mẹ
v khng tiền chạy thuốc
B gi gục bn vỉa h
v thiếu o thiếu cơm

Vậy m,
giờ th nhiều kẻ biến dạng
bn rt bạc tỉ tiền vay nợ nước ngoi
xy dựng đất nước cng trnh rt ruột

Rốt cục,
từ đồng ch, đồng sng, đồng hương, đồng sự, đồng nghiệp
ra đồng bọn, đồng la, đồng phạm, đồng t, đồng tội
Xung quanh P-MU-18

Ph Tang