Tự kể

Chỉ với kim, em để đu
Lm sao v nổi nỗi sầu hả anh
Dng Qu hương rặng trc xanh
Thương qu nhớ mẹ loanh quanh xứ người
Trong đm trừ tịch hương đời
Khi bay quyện lấy qu ti thanh bnh
Mong cho cuộc sống bnh minh
Từng trang lịch bc dn mnh ấm m

Ph Tang