Đường Thi Mùa Hạ 2008

Quỳnh Chi

 

 

1. Hạ ư (Tô Thuấn Khâm)

2. Mộ giang ngâm (Bạch Cư Dị)

3. Hạ chí nhật tác (Quyền Đức Dư)

4. San trung dữ u nhân đối chước (Lư Bạch)

5.  Tự khiển (Lô Đồng)

6. San trung vấn đáp (Lư Bạch)

7.  Hạ nhật san trung (Lư Bạch)

 

8. Giang đ́nh (Đỗ Phủ)

9. Sơ hạ tức sự (Vương An Thạch)

10.  Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê (Liễu Tông Nguyên )

11. Hạ nhật điền viên tạp hứng (Phạm Thành Đại )

12. Vũ hậu tức sự (Chu Di Tôn )

13. Hạ dạ (Hàn Ốc )

14. Hạ nhật đề Ngộ Không Thượng nhân viện thi (Đỗ Duẩn Hạc)

 

  Xem tất cả trong một file :