Ma thu chết 

Những bi thơ nhớ Ba  -  Quỳnh Chi

Anh Đo Trong Mưa
  Sắc thu mu nhớ

Tnh Cha
Một nh Sao Rơi
Thương
Đường Về Nh
Đường Về Nh II
Nhớ Từ Kamakura

Di ảnh
Nhớ Ba
Di bt   

Ma thu chết
Tấm thiệp
Thu chết
Mi nh xưa
Truy điệu
Thng 9
Bng cha hiền 
Ba 
Nh Federal Way 
Dặn d
Gửi cnh chim trời  

 

 

 

(mời nghe nhạc "Ma Thu Chết" của Phạm Duy qua tiếng ht của Ngọc Lan)