Cuối năm ở ga Omote sando

Ḍng người xuôi ngược về mô
Tầu đi muôn nẻo ngẩn ngơ giữa đường
Ginza-sen vẫn đến trường
Đây trường Nhật ngữ cuối đường : Shibuya

Akasaka Mitsuke
Trên thềm ga đợi tàu về Hongo
Chia tay Ochanomizu
Bunkyo phố học nhạc xưa quán trà

Marunouchi-sen, Yotsuya
Giáo đường chuông vọng thiết tha nhớ hoài
Keio-sen chặng đường dài
Medaimae đợi ai người Kichijoji

Sobu xuôi về Chiba
Tokyo muôn chuyến người đưa tiễn người
Kyushu - Shikoku - Sendai
Chia tay bịn rịn cuối ngày hạ xưa

Ṿng quanh Yamanote
Rèm noren quán phất phơ đèn vàng
Takada..có nhớ chăng
Một thời khổ học những chàng du sinh

Ngang Omote.. chuyến tầu đêm
Odakyu nối Chiyoda-sen đường về
Gịng thời gian vẫn mải mê
Đă bao nhiêu chuyến tàu đi qua đời

Quỳnh Chi (27/12/2007)