Trang ST

  Tuyển tập "Ngày Lễ Mẹ"

 

Thơ

Chợ Tết  

  Ḷng Người      

  Chờ Thời     

  Đa Đa    

  Cô hàng cà phê    

  Cô Bé  

  Lỡ Dại    

  Cách xa   

  Ngày của Mẹ (2004)   

  Happy Valentine   

  Hái lộc đầu năm   

  Xuân xưa  

Người đẹp trên xe  

Ofuro   

Phận đàn bà

Thu xưa

Hè yêu    

Chờ Trăng    

Chợ Việt quận Cam  

Nụ cười

Nấu canh

Exryu rashi  

Kéo Máy  

Người t́nh trong đêm  

Ngày của Mẹ

Mẹ Già  

Bán thơ   

Kiếp ăn mày  

Vườn hoa

Bún riêu  

Xuân quê  

Thu kỷ niệm

Hoa Hồng cho em

Tàn Thu

Đông về

Mười Thương

Phở

Bạch Quả

Trick or Treat

Trẻ Quê

Số giầu