Ghi chép:  Ai hát chi để “cụ Rùa”…

 

Có th có nhiu bn cũng nghĩ như tôi, là ti sao ḿnh c phi ghi ghi chép chép?  Bng hôm nay khi đang lưt mng tôi t́nh c kiếm đưc mt li gii thích tâm đc, đó là:Ghi chép đ … nhng kư c vn, xâu chui li thành nhng k nim ln, không nh nhưng cũng không quên, ch là nm im trong trái tim ḿnh… nh́n li và mm cưi”.   

Dĩ nhiên đây ch nói v ghi chép nhng cm nghĩ mà thôi.  Vi mt s điu khác, ví d như Lch S, Chính Tr, Tài Chính, vv... th́ cn mt s ghi chép bn bĩ, lâu dài; nhưng không phi ch đnh́n li và mm cưi”.    

Trên Internet, có mt ngưi ghi chép cm nghĩ v câu nói “Yêu cho roi cho vt, ghét cho ngt cho bùi.  Ngưi y b́nh lun nếu ai ghét anh ta, anh y mong nên “ghét cho ngt” vi anh bng cách … gi đến cho vài hp chocolate, loi ca Thy Sĩ càng tt, anh ta s không bun phin ǵ!  

Đc xong câu này, bt chưc anh ta, t nhiên tôi cũng ưc –  Nếu cô nào ghét tôi th́ cũng nên “ghét cho ngt cho bùi” kiu tương t như thế: C gi cho tôi (nhiu nhiu) cái mà ban nhc The Beatles đă din t là:  “A taste of honey, tasting … much sweeter than wine”!  

Ư nim “ghét cho ngt cho bùi” thc ra là ca các c xưa dn các bc ph huynh không nên nuông chiu con cái quá, điu này ai cũng hiu. Nhưng trong đám con cái cũng có đa hin lành, đa ma mănh, cho nên ngày nay trong đám con cháu các c có đa đem câu nói trên đi ct nghĩa rng Tàu Trung Quc ct đt giây cáp tàu B́nh Minh ca Vit Nam cũng ch v́ “yêu cho roi cho vt”.  Bó tay!   

Đnh là ba nay ḿnh s không viết ǵ v chính tr, nhưng đă l ghi chép lung tung nên cũng ghi luôn chuyn mi xy ra hôm qua:  Mt “c Rùa” H Hoàn Kiếm, nghe đâu đă sng hàng trăm năm, t nhiên bng t trn, ngay đúng trưc ngày đng Cng Sn Vit Nam s khai mc Đi Hi 12 ca h.  Thế là “xa gn xôn xao”, tuy vy dân Facebook li nói báo chí chính thng b cm không đưc đưa tin, v́ “s loan truyn tin g”.  Ni lo s này, tuy vu vơ nhưng có thc, làm nhc sĩ Tun Khanh phi lên tiếng:  

Ngưi ta có th kính trng nhng vn đ tâm linh trong mt quc gia có đ nn tng tín ngưng thun khiết.  Nhưng tâm linh ‘đt ngt’ và đy tính bái-vt-giáo trong mt xă hi ch trương vô thn, th́ đó là mt th mê tín d đoan và là du hiu suy đi ca xă hi”. 

Liên quan ti chuyn “ra đi” ca c Rùa, tôi xin k gic mng đêm qua nay vn c̣n nh đưc ti sao “c” mnh mt: 

“Quân Tàu truy bc, nhà vua không kp hi tiếc vic ḿnh làm trong nhng năm qua, lt đt lên nga trn chy … đến ven Đông Hi th́ cùng đưng.  Vua nga mt lên tri than ln:  Kim Quy thn hi, t b nguy khn, l nào thn n làm ngơ?  Thn Kim Quy hin ra, ging nói trm trng:  Gic vn măi ôm sát thân ngươi đy!

Nhà vua quay li, ánh kiếm trong tay loé lên dt khoát.  Thn Kim Quy rơi xung, trút linh hn!” 

Dĩ nhiên gic mơ này ch là … mng m. Nhưng nghe đâu “dân mng” có kháo nhau mt vic có tht đă xy ra my năm trưc đây nhưng ít ai biết.  Đó là, trong mt đêm thanh vng, không biết có k nào đó ra b h đng hát.   C Rùa nghe đưc, cám cnh ḿnh, nh li c mt chui trên trăm năm ḿnh đă sng, nên bun bă b ăn liên tiếp, mùa n sang mùa kia.  Cui cùng, c th dài rt mnh my ln … ri mt.   

Xin chép ngay bài hát xung, trưc khi các bn hi c nghe bài ǵ:  

Tôi đă mơ một giấc mơ (tạm dịch từ bản tiếng Anh ởới)
 

Đă có mt thi con ngưi tht t tế
Ai ai cũng nói nh
nhàng vi nhau,
Ngôn t
thanh tao mi m
c.


Đă có m
t thi,

Con ngưi yêu nhau tht đm say, c như mù quáng

Và cuc đi ging ta bài ca
M
t bài ca quyế
n rũ đê mê.


Nhưng đă xy ra mt lúc, mi vic bng đo ngưc
Không c̣n nh
ư gi
c mơ tôi đă sng qua
M
t gic mơ, trong đó hi vng c̣n đy, và cuc đi c̣n đáng sng.

Trong đó, t́nh yêu không bao gi chết,
Và Thư
ng Đế là s th
tha

Trong đó, tôi c̣n tr, không có ǵ s hăi

Và con ngưi sng vi ưc mơ, t do mơ ưc, tràn tr dư d nhng ưc mơ.
Trong đó, không ai h
bt ai phi chui tin
Ch
ng bài ca hay nào b b quên, và u ngon tràn môi u
ng. 

Nhưng trong đêm khuya, lũ cp kia tràn đến
Gi
ng chúng c nh nhàng, nhưng nghe ta sm ran
Bao hy v
ng b xé nát tan
Bao ư
c mơ bng thành ti nhc.


Ôi gi
c mơ xưa, có ngưi bên tôi sut c mùa Hè
Ngày qua ngày,
ngư
i đă cho tôi bao diu kỳ bt t
Có tu
i thơ tôi, ngưi c qua không vương v
n

Nhưng mùa Thu kia đến, ngưi đă xa tôi … 

Nhưng tôi vn c, ưc sao ngưi li đến
Cho chúng tôi cùng chung s
ng, năm tháng bên nhau
Nhưng nh
ng gic mơ, ôi bao gi là thc?
Nh
ng cơn băo đi, ôi nào tránh đư
c đâu!   

Tôi đă có mt gic mơ – gic mơ rt đp, có chăng?

Rng cuc đi s khác xa nơi đa ngc tôi đang sng
Gi
nơi đây, đă khác xa nhng ǵ tôi tưng,
Gi
nơi đây, đi đă giết gi
c mơ tôi! 

I Dreamed A Dream

There was a time when men were kind,
And their voices were soft,
And their words inviting.
There was a time when love was blind,
And the world was a song,
And the song was exciting.


There was a time when it all went wrong

 

I dreamed a dream in time gone by,
When hope was high, and life worth living.

I dreamed that love would never die,
I dreamed that God would be forgiving.
Then I was young and unafraid,
And dreams were made and used and wasted
.
There was no ransom to be paid,
No song unsung, no wine, untasted.

 

But the tigers come at night,
With their voices soft as thunder,
As they tear your hope apart,
And they turn your dream to shame.

 

He slept a summer by my side,
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride,
But he was gone when autumn came


And still I dream he’ll come to me,
That we will live the years together,
But there are dreams that cannot be,
And there are storms we cannot weather!


I had a dream my life would be
So different from this hell I’m living,
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed.

 

(Các bn có th nghe trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=JXQIYxS-Q00 ) 

***

2016-01-20

TTP