“Bị” Xỏ Mũi
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


 

H́nh như ngưi Vit ḿnh ai cũng biết truyn Tam Quc Chí Din Nghĩa (TQCDN). 

Tuy viết da vào mt cái sưn lch s, truyn này đy hư cu trong đó.  Trong mt thi gian rt dài Trung Quc thu trưc, truyn Tam Quc Chí cũng đă đưc nhiu “ngưi k chuyn” đem ra k khp nơi cho nhng đám đông nghe, ri ngưi ta đóng góp thêm chi tiết n kia vào trong truyn.

Ví d các “thính gi” không thích vic con ca Gia Cát Lưng v sau ra đu hàng Tư Mă Ư, bo rng con ca mt ngưi tài ba trung nghĩa đến như thế, sao mà đu hàng đưc?  Thế là chi tiết đó b loi b … cho “hp t́nh”. 

Nhưng nhiu ngưi Vit ḿnh nghĩ TQCDN là s tht.  Thi chúa Nguyn có hc gi Chu Thun Thy lánh nn đi qua Đàng Trong, nhiu nhân vt quan trng VN đến “đàm đo”, khoe ḿnh biết “truyn Tam Quc”.  Ông Chu than (đi ư): Chuyn tht gi cũng không biết, nói sao đây?  

V sau ông b Đàng Trong qua sng bên Nht Bn, giúp nưc Nht có li nh́n mi v Nho Giáo, ci tiến đưc xă hi. Ngưi ḿnh có ngc lành đă đến trong tay mà đ mt, cũng do nưc cn không cha đưc con cá to mà thôi. 

Dù sao th́ TQCDN rt hay, ḿnh đc nhiu ln mà c ưa đc na, thy thi đó sao nhân tài tht nhiu.  Qua vic đc TQCDN, cũng thy đưc s đi thay v cách suy nghĩ.  Hi nh th́ c b x mũi theo “đnh hưng” ca câu chuyn nên “pḥ” phe Lưu B, ln lên mi thy Lưu B là k gi nhân gi nghĩa không kém ai, và tài năng th́ thua xa Tào Tháo. C̣n ông Quan Công th́ ch là mt ngưi hu dơng vô mưu.  

Trong các truyn ca Tàu, theo ḿnh, có ba cun tuyt vi nht: TQCDN, Liêu Trai Chí D (LTCD) và Thiên Đ Long Kư (YTĐLK), quá hay! Nht là hai cun k sau, rt lăng mn, xem ln nào cũng thy thú v.  

V́ thích nhng s lăng mn trong đó nên lâu lâu c t́m đc li ... YTĐLK th́ thnh thong có chút th́ gi li m Youtube ra xem, b qua nhng chi tiết như đu vơ công, hay cnh c đoàn sư Thiếu Lâm t xưng là t bi đo hnh bc nht thiên h mà c kéo nhau c đoàn vác gy gc côn kích đi đánh nhng ai h thù oán hoc cho là không ging h (sao ging thi nay quá vy?) --  ch xem nhng đon lăng mn... ví d như cnh chia tay gia cô Tiu Siêu và chàng vai chính:    “Xin c đ tin n bên công t lâu hơn mt lát na, ngày mai khi tri sáng th́ đă là k bc ngưi nam...”! 

Trong YTĐLK có đon ngưi m ca vai chính dn con trai “Gái càng đp càng nguy him, con nh ly”.  Ti sao li dn mt thng nhóc mi 5-6 tui như thế th́ không hiu, nhưng chi tiết này làm ḿnh nh ngày xưa khi c̣n hc tiu hc, bà ḿnh có dn “con đng ăn trong dĩa”.  Hi ti sao, bà nói”  “ăn trong dĩa, sau này gái nó x mũi...”  

Đó là hi c̣n nh. Ln lên mi biết,  có đưc tht nhiu gái đp x mũi ḿnh … chng phi là chuyn quá tuyt vi hay sao?  Biết vy, hi nh c toàn ăn bng dĩa … cho nó linh! 

Có l cũng v́ thế mà khoái YTĐLK và Liêu Trai Chí D, thy sao c thích my con ma hay h ly tinh trong đó, và hiu đưc B Tùng Linh có lư khi ông nói:  

Chuyn đi đă chán không bun nhc
Thơ th
n nghe ma đc my li.
 

(15-04-2021)