Bó Hoa của Phó Tổng Thống Mỹ ở Hà Nội
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


 

Phó Tng Thng M hin nay là bà Kamala Harris.  My hôm trưc, bà đi công du sang Singapore và Vit Nam.

Singapore, h tng bà hai th đ đem theo:  Mt nhánh hoa Lan k nim, và mt món quà lâu dài – tên bà đưc ngưi Singapore đt cho mt loi hoa Lan màu hng h mi gây ging: hoa Lan “Kamala Harris”.

Hà Ni, do truyn thông không nói nên chúng ta không rơ bà Harris có đưc tng hoa hay không. H ch loan đi h́nh nh bà mang hoa đến h Trúc Bch đng nh c Thưng Ngh Sĩ John McCain. Ti đây có tm “phù điêu” khc h́nh ông McCain đang quỳ đu hàng, vi my hàng ch ghi trên tm bia bên cnh (đi ư):  “đây là nơi Thiếu Tá Hi Quân John McCain b bn rt trong khi oanh kích Hà Ni năm 1967”.

Ông John McCain, khi c̣n là phi công, đă làm vic phc v đt nưc ông.  V sau, khi làm Thưng Ngh Sĩ, ông cũng phc v đt nưc ông, vi ch trương thúc đy b vic cm vn vi Vit Nam và b́nh thưng hoá ngoi giao đ nh hưng ca Trung Cng không quá mnh Vit Nam.  Điu này tt cho cho c Vit Nam ln chiến lưc toàn cu ca M trên đưng dài. Tư duy ca ông McCain là tư duy thi b́nh. Trong khi tư duy ca tm bia phù điêu bên h Trúc Bch là tư duy thi chiến.

Khi đến Hà Ni, Phó Tng Thng M Harris, và trưc đây là B Trưng Quc Pḥng M cũng như thế, đu mang hoa đến viếng ông McCain h Trúc Bch. H mun tưng nh mt ngưi mà h kính phc, mt ngưi đă tn ty phc v t quc h, trên mt đưng li ḥa b́nh. Nưc M không có nhu cu mun thoát ra khi đói nghèo, b cô lp, ni lc yếu kém ... cho nên câu tr li quá rơ ràng nếu hi “M và Vit Nam ai cn ai hơn”?

Nhưng h vn t́m đến Vit Nam, v́ nhn đnh rng bây gi ch trương ca c Thưng Ngh Sĩ McCain ngày càng hp lư.  Tuy nhiên cũng là đng bên cnh hoa mà t́nh cnh ca Phó Tng Thng Harris Hà Ni và Singapore khác nhau.  Nh hiu đưc tâm lư ca ngưi khác, cho nên không l ngưi dân Singapore, khi cm t h chiếu quc gia h đi đến đâu cũng nhn đưc ni thân thin; và xă hi Singapore phn vinh, thu nhp quc dân trên đu ngưi Singapore cao hơn c Nht Bn hay Australia (60,000 USD mt năm)...

Ông McCain là Thưng Ngh Sĩ ca tiu bang Arizona, mt c đim hùng mnh ca đng Cng Ḥa MSut my chc năm qua, h luôn luôn bu cho đng Cng Hoà.  Tuy nhiên trong kỳ bu c Tng Thng năm 2020 va qua, ông Donald Trump (tuy cũng là ngưi ca đng Cng Hoà) đă b Arizona b rơi v́ ông ta đă nhc m Thưng Ngh Sĩ McCain, nim t hào ca dân chúng.  Ni dân Arizona quay lưng luôn vi ông Trump t đó, v́ ông Trump đă nói: “he is a war hero because he was captured” (ch v́ b bt cm tù mà ông ta thành ngưi hùng)... “is a loser” (đây là mt k chiến bi).

Mun giao ho vi ai, điu cn thiết căn bn là phi hiu h.  Thưng Ngh Sĩ McCain qua đi năm 2018, bà McCain nh thương ông nên cũng mt theo vài tháng sau đó.  Nhưng h́nh nh mt cu quân nhân McCain tn ty vi đt nưc sng măi trong kư c ca không ch ngưi dân Arizona mà trong ḷng các chính tr gia M ca c hai lung Dân Ch và Cng Ḥa; ngày hôm nay và có l trong c nhng năm dài tháng tn v sau.

 

(28-08-2021)