Con ước mơ chi trong cuộc đời này?

Con ước mơ chi trong cuộc đời này?

Thi sĩ Cao Tần có mấy câu thơ dưới đây:

Có bà tiên hiền hỏi chàng lưu lạc
Con ước mơ chi trong cuộc đời này?

Rồi thi sĩ mơ được sống ở một xă hội Việt Nam thanh b́nh, có t́nh thương, bè bạn thân quen...

Ḿnh th́ không mơ được những thứ như nhà thơ, dù là ḿnh cũng mong Việt Nam được thanh b́nh, tự do, thực sự độc lập, người người hạnh phúc.

Giấc mơ của ḿnh hiền lành thôi, và bà tiên hiền (hay các thần thánh) có phép th́ đều thực hiện được: Chỉ xin cho ḿnh một chút phép để dùng trong vài phút, rồi thôi.

Và ḿnh sẽ hóa phép cho cả toàn phần miền Nam nước Tàu, từ sông Dương Tử trở xuống phía Nam, đều lún xuống dưới mặt nước biển khoảng 300 thước (mỗi tuần lún một thước, để họ kịp tản cư). Tuy nhiên giữa biên giới Việt-Trung th́ thềm lục địa phải lún sâu ít ra 10 cây số, đủ sâu và rộng để trở thành vùng biển quốc tế.

Và toàn thể các đảo: Hải Nam (kể luôn bất cứ các đảo nhỏ nào quanh đó), Hoàng Sa, cả nhóm Trường Sa … tất cả đều từ từ ch́m thật sâu xuống đáy biển; cho đến khi nước Việt Nam thịnh vượng mạnh mẽ th́ Hoàng Sa và nhóm Trường Sa mới ngóc lên.

Với thần thánh th́ cũng có ǵ khó đâu, chỉ cần làm vài trận động đất!

Trước khi phép mầu hết hiệu lực, xin thêm một chút: Sau sáu chục (60) năm, mọi đất đai sẽ bắt đầu trồi lên từ từ cho đến khi trở lại như cũ.

Với 60 năm đó, nếu người Việt không làm được ǵ cho chính ḿnh cả th́ ... phép lạ cũng chào thua thôi!

Nhưng!

Có thể bà tiên hiền sẽ hỏi: Ước như vậy, có công bằng cho người ta không?

Xin thưa, đảng Cộng Sản Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và nhiều đảo ở Trường Sa của Việt Nam, vạch Đường Lưỡi Ḅ để chiếm gần hết vùng biển, và cấm ngư dân Việt ra bắt cá, rồi lập vùng trời quốc tế thành khu vực pḥng không riêng của họ, đâu có công b́nh.

Dù sao để bà tiên khỏi phân vân, xin đưa một điều hoàn toàn khác để tùy ư bà chọn lựa.

Đó là làm cho tất cả thế lực dân chủ và yêu chuộng ḥa b́nh, công lư của nhân dân Trung Quốc thành công. Họ lật đổ đảng Cộng Sản Trung Quốc, thành lập chính quyền của họ, sống ḥa hiếu với các quốc gia trên thế giới.

Chỉ xin như thế, một trong hai điều, không ước mơ ǵ thêm nữa. Xin được thấy điều ước trên thành hiện thực, trước khi tự bảo ḿnh: “Thôi về đi, đường trần đâu có ǵ...”

Văn Lang Tôn-thất Phương (2015-05)