Muốn Sống Lâu ?

 

Văn Lang Tôn-tht Phương


 

Có đc đâu đó mt câu hi như sau: Ti sao con ngưi s chết? 

Ḿnh nghĩ, câu tr li cũng không khó: “Ngưi ta s cái ǵ h không biết”. Giá mà biết đưc khi chết đi th́ cuc sng tương lai s tt đp hơn hin ti, có l thiên h s đua nhau giành đưc... chết cho mau! 

Tâm lư s chết, ngưi giàu ngưi nghèo đu có như nhau, không hn ch có ngưi giàu mi s sng không đưc lâu đng ca đi”. H́nh như ngày xưa ông Tn Thy Hoàng mun đy lùi cái chết nên sai ngưi đi khp nơi đ t́m thuc trưng sinh. Không rơ có ai đem v cho ông loi thuc dm nào hay không, nhưng nghe đâu ch mi khong 50 tui th́ ông đă “chuyn qua t trn”!  

Thnh thong vn thy báo chí đi phng vn nhng c già sng lâu (trên 100 tui) xem có bí quyết riêng nào hay không. Nhiu c cũng cho biết trưng hp ca h, bo phi nên thế này, nên thế n, vv...  Nhưng nói chung, v́ cơ đa ca mi cá nhân mi khác  (như yếu t di truyn, khí hu nơi sinh sng, li sng, cách ăn ung, vv...)  cho nên “thut trưng th” ca ngưi này đâu hn áp dng đưc cho ngưi kia?    Thành ra đơn gin nht là đng theo ai c, c “ta vn là ta”;  min đng ăn ung nhng ǵ có hi, đng sng trái vi thiên nhiên, ráng tránh làm nhng điu đem li lo âu, hi hn, gin hn, vv... nghĩa là ch t ḿnh gây hi cho ḿnh. 

Mi đây, có mt bà ngưi Vit đang sng M có nghiên cu và công b vbí quyết sng th, đưc truyn thông loan tin nhiu.  Bà y cho biết:  

Mun sng th thêm 20 tui, hăy làm nhng điu sau. 

1.      Thưng tp th dc

2.      Ch hút thuc lá, chu chè quá đ, ch nghin ngp.

3.      Cuc sng không căng thng.

4.      Ng đ, ăn ung lành mnh.

5.      Có quan h xă hi trên hưng tích cc. 

Chng phi là mi ngưi không biết my điu này. Nhưng biết mà không làm, nếu không do lưi th́ có th không làm đưc v́ hoàn cnh: Khi nghèo và vt v quá th́ không th ng đ hoc ăn ung đ; khi hoàn cnh xă hi bt an th́ cuc sng căng thng, lo âu. Xă hi bt công th́ khó có đưc quan h xă hi trên hưng tích cc. 

Vy ngn gn, con ngưi ta mun “sng đưc lâu” ( th́ tt thôi!).  Nhưng vn đ căn bn vn là: Sng lâu đ làm ǵ?  

Có l, mi con ngưi đến vi cuc đi này đu có mang trong ḿnh mt cái ǵ đó, c gi nôm na là mt “s mnh”. Khi làm xong s mnh đó, dù ch trong thi gian ngn hay dài, th́ k như hoàn tt, và h ra đi, vy thôi.  H đă ‘xong n đi’, nói theo cách khác. 

Ví d n ca sĩ Ngc Lan, nhiu ngưi c nhc đến tên ch y th́ đua nhau nói rp khuôn là “tài hoa nhưng bc mnh”.  Trong khong 20 năm xut hin vi đi, n ca sĩ Ngc Lan đă hoàn tt cuc sng ca ḿnh mt cách tuyt vi, th́ có ǵ đ th than là “bc mnh”? ca sĩ Ngc Lan, nh́n vào đâu đu cũng thy sáng chói: Cuc sng rc r, đem li bao nim vui cho muôn vn con ngưi, há không có ư nghĩa hơn nhng ai ch sng đ mi năm mi già thêm, “bun le lói sut trăm năm”?  

Vy không hn là h đă sng th́ phi “sng trưng th”. Vn đ nm phm cht ca cuc sng, và ư nghĩa ca cuc sng. Sng cho tht “th” mà c đau m trin miên, hoc không biết ḿnh sng đ làm ǵ, th́ (như thế) “sng th” ch là mt s cam chu lâu dài.  

Nói ngn gn, vi mt ngưi b́nh thưng như hu hết trong chúng ta th́ vn đ là làm sao sng đưc khe mnh, trí óc minh mn; sng sao cho hp vi đo nghĩa, và làm đ bn phn đi vi con cái cho đến khi chúng trưng thành; chng đó thôi là cũng đă khá nhc nhn. C̣n vi xă hi, th́ ráng dn ḿnh và con cái c gng gi ǵn nhng ǵ tt đp.  Dù không chng đưc cái ác, cái xu,  đi chăng na;  th́ cũng đng đng lơa vi cái ác, cái xu xa.  

Đưc by nhiêu điu đó, ít nht khi v già cũng không phi “nh́n li đi ḿnh đă rong rêu”. Và hiu rng khi nào thi gian ti th́ nó s ti;  đ s thun theo t nhiên mà thanh thn ri nơi cơi tm.  Thôi v đi, đưng trn đâu có ǵ”. 

C̣n s đi v đâu, không th biết đưc th́ có lo lng cũng chng đ làm ǵ! 

VL TTP

(2023-07-31)