Nghĩ  Ǵ  về  Afghanistan ?

 

Văn Lang Tôn-tht Phương 

 

Afghanistan là mt nơi xa l vi hu hết nhng ngưi Vit như tôi.  Thứ nhất, tuy din tích khá ln nhưng nó là một quc gia tương đi nhỏ, không có ǵ quan trọng lm trên quc tế, và ở khá xa Việt Nam.  Th nh́, hu hết chúng ta không đưc hc v quc gia này khi c̣n nhà trưng.

Cho nên ch nói lên đưc nhng ǵ ḿnh đang nghĩ v x này hin nay thôi.  Đng bnh tương lân là lư do chính.

H b các nưc ln nhy vào chi phi, v́ v trí chiến lưc ca Afghanistan đi vi toàn x Trung Đông: Iran, Iraq, Libya, Israel, vv...  Ging như Vit Nam nm trên đưng đi xung Đông Nam Á vy: Mă Lai, Singapore, Indonesia, vv...

Cho nên Liên Xô nhy vào, lp chính quyn đa phương và dùng sc mnh vũ khí đ mong đt mc đích.  H tht bi, rút quân, đến phiên M nhy vào, cũng làm chuyn tương t, và cũng tht bi, bây gi rút ra.  Tng Thng M J. Biden tuyên b mt câu rt đy thc tế:  “Chúng tôi không đến đó đ xây dng quc gia này” (We came in not for nation-building). 

Trưc mt là thế lc Taliban s hoàn toàn nm chính quyn đây, và ri s có nhng cuc thanh trng, tù đày, tr thù, phân bit “đch ta”, vv...  Dân trí x này th́ cũng thp, Taliban có lên cũng ch là thay đi lp ngưi cũ vi mt lp ngưi khác, xă hi s không có ǵ thay đi. Cc kh s là phn ca qung đi qun chúng, mt đt c tan tành sau my chc năm chiến tranh, các giá tr xă hi b xáo trn, là phn ca đt c này nói chung. 

Nơi đây, gii cm quyn mi là nhng ngưi chiến đu, h không phi là nhng nhà kế hoch hay chính tr gia chuyên nghip. Cho nên dân chúng s phi sng vi vài thp niên trong nhng sai lm này n v chính sách, kế hoch.  Xây dng mt xă hi không phi là chuyn d dàng, nht là vi nhng ngưi trong sut my chc năm dài ch quen vic phá v, h không h quen vi vic xây dng.

Trên lch s thế gii, ch Nam Phi mi có mt cuc thay đi chính quyn êm thm và khôn ngoan, đó là nh tài đc và kh năng nh́n xa thy rng ca ông Nelson Mandela.  Chúng ta mong mt s tt đp cho dân chúng Afghanistan, nhưng có v khó thy đưc Afghanistan mt h́nh thc chuyn đi như ca Nam Phi.

Mt trong nhng ngun tài chính và vt tư cn thiết cho s kiến to mt xă hi đă cn kit sau chiến tranh lâu dài là vay mưn t quc tế.  Vay ca ai, dưi điu kin như thế nào, điu này s nh hưng đến tương lai ca quc gia.  Giành đưc đc lp, th́ – trên mt chng mc nào đó –  có đc lp tht. Tuy nhiên, thc tế ca cuc sng là không nưc nh nào thoát khi s chi phi ca các nưc ln. Đy mt cưng quc đi và chy đi nh mt nưc ln khác chng lưng, th́ cũng ch là thay con sư t bng con cp (tuy hin nay h chưa nm quyn hoàn toàn, cho nên không phán đoán đưc, phi ch thi gian tr li thôi).

Có mt hai t báo ln đt câu hi “trong tương lai gn, thế lc có th chi phi x này là Trung Cng”?  Đó ch là mt câu hi, chuyn chưa xy ra nên không ai biết đưc.  Nếu là Trung Cng, th́ theo cách làm ca h xưa nay là h s không làm ǵ công khai, ch âm thm git giây t bên trong. Mua chuc và thâm nhp sâu vào toàn mi lănh vc ca mt nưc nh đ chi phi là đưng li chính tr ca Trung Cng. “Lt mm buc cht”, cho nên k khôn thưng âm thm chn lt mm.

Vi toàn th dân chúng Afghanistan, na thế k trưc mt s là con đưng rt gp ghnh, thiên ma bách chiết.  T́nh cnh ca h, có l không ai hiu bng nhng ngưi Vit nào không thy xă hi ḿnh toàn là nhng màu hng.

Nhng ngày năm xưa, tôi có my ngưi bn Afghanistan cùng hc chung trong lp ngoi ngH hin lành, thân thin.  C̣n nh nhng ngày đi quyên góp cho tr em m côi Vit Nam trên đưng ph, anh bn Afghanistan t́nh c đi qua.  Anh bt tay khích l, và ng h mt cách khiêm tn: “Chút đnh ca tôi gi là t́nh cm thôi”...

Các anh bn này là h́nh nh ngưi dân Afghanistan b́nh thưng trong tâm trí tôi.  Tôi có cm t́nh vi h.  Trưc mt cơn sóng gió h s tri qua, ch biết cu mong h đưc b́nh yên.  Cu chúc cho ngưi có “tri yên bin lng”!

Tôi không mun nh́n thy nhng ngưi thân ca các bn, trong h́nh nh “san hô báu ngc, tay xách nách mang.  Công t vương tôn, đu đưng xó ch”...

Tôi hiu, ging như chúng tôi, các bn cũng không mơ ưc ǵ to ln, ch chn điu mong mun không cao, đ có ǵ th́ khi ngă xung không đau đn.  Đó ch là mt gic mơ bé nh: “Mt túp lu tranh, trong khu vưn nh.  Mt cuc đi yên , t do”  (*).

(25-07-2021) 

(*) Thơ NH-Th