Nhạc Nguyễn Ánh 9: Một trong vài giọt nắng cuối cùng 

Văn-Lang Tôn-tht Phương

Con người không ai sng măi, đó một chân .    Sao cho điu ḿnh làm sng măi trong ḷng ngưi, đó một trí tu.  Nhc Nguyn Ánh 9 đă làm đưc điu đó. 

Không nhc Nguyn Ánh 9 đ li hi hay không, nhưng chúng ta th hiu được trong na phn sau ca cuc đi ḿnh, ông đă phi c gng rt nhiu đ th sng b́nh thưng tuy sng trong hi quen thuc ca ḿnh, hu như tất c mi s chung quanh ngưi nhc đu đă đang thay đi đến chóng mt Quê hương đă không c̣n nhng h́nh nh thanh b́nh êm đm như được nhng ngh cùng thế h vi nhc Nguyn Ánh 9 din t: 

Tôi yêu quê tôi, yêu lũy tre dài đp xinh
Yêu
con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đ́nh... 

Hay

V thôn xưa ta hát khúc hoan ca
Ng
t
hương lúa t́nh quê thêm đm đà
Dào
dt bao nim thương trong mái  

Anh cho em mùa Xuân, n hoa vàng mi n, lc non va tr
Đư
ng
làng xao đầy, gii đt lin chim hót, mái nhà xinh k nhau
Đ
t
m gy c lung, đng ta xanh my mùa
Ngoài
đê diều căng gió, thong câu đôi la
Trong
xóm vang chuông chiu, trăng sáng soi liếp da
Con sông dài
my nhánh, cát trng b
lau thưa ...
 

Các nhc ca thế h Nguyn Ánh 9 đă đưc t do nói lên nhng điu ḿnh cm xúc h đă thành tht din t nhng rung cm ca ḿnh, cm nhn sao th́ nói thế, không pha lên nhng loi “chưa bao gi đp như hôm nay”.  Người nhc Nguyn Ánh 9 cũng thế, đă cm nhn nói lên rng ông thy đơn: 

Ngưi hi, cho tôi quên đi bao nhiêu k nim xa xưa
Ngư
i
hi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đp nên thơ ...  ( Đơn) 

l nhc Nguyn Ánh 9 hn phi  “nhng ngày chưa quên Sài G̣n, vi nhng Trnh Công Sơn, Phạm Thế M, Tôn Tht Lp hát nhc phn chiến; vi Huỳnh Tn Mm t chc sinh viên biu t́nh, băi khóa; vi các nhóm tôn giáo xung đường, v.v... H đă quá may mn đ được quyn bày t nhng h nghĩ, sau này lch s s nghiêm khc phán đoán đúng sai, nhưng tất c đu đă nhng “k nim xa xưaca tt c chúng ta ln nhc Nguyn Ánh 9.  Ri năm tháng trôi qua, ngay trước ngày nhc Nguyn Ánh 9 nm xung, điu lut cm sinh viên bàn lun chính tr, cm biu t́nh, cm phê b́nh nhân hay t chc ... đưc ban hành.  Trong bao nhiêu năm tháng trước đó, khi nh́n ra chung quanh, hn người nhc cũng đau ḷng vi nhng vic người Vit b cht đc trong thc ăn đ giết ngưi Vit, người Vit chiếm đot đt đai ca ngưi Vit, người Vit tra tn đánh đp người Vit, thy giáo hiếp dâm hc tṛ ḿnh, hay hàng chc vn gái sông Cu Long hoc phi giang h qua Cam-Pu-Chia kiếm sng, hoc đi ly chng “xa”…  Nhng ni khc khoi đó, nhc Nguyn Ánh 9 ch thoáng nói lên, nhưng chúng ta đu nghe được:   

T́nh yêu đă chết trong tôi. N ời đă tt trên môi
Ch
c̣n nui tiếc khôn nguôi. đơn , tiếng hát lc loài... 

Chúng ta hiu không ai sng măi, cho nên hôm nay ch biết trân trng tin bit nhc Nguyn Ánh 9 ra đi.  Nói như c Nguyn Đ́nh Chiu:  “Thôi mt th́ thôi, c̣n cũng kh”; s ra đi ca người nhc sao cũng ư nghĩaNh́n qua mt bên th́ nhc Nguyn Ánh 9 cũng đă thy được “n tang bng trang trng v tay reo”, nh́n qua phía bên kia th́ ít ra cũng không c̣n phi đau ḷng đ nh́n nhng cnh “gia thanh thiên bch nht, cái ác ngng cao đu”. 

Thôi v đi, đường trn đâu ...!Xin giă bit nhc Nguyn Ánh 9.     

 

15-04-2016
Văn
-Lang Tôn-tht Phương