“Ông Táo về trời” – Nghĩ Ǵ?

Văn Lang Tôn-tht Phương

Hôm nay là 23 tháng chp (Âm Lch), ngày đưa ông Táo v tri. 

Tc lđưa ông Táo v tri” bt đu t lúc nào, chc chng ai rơ.  Ch biết hàng năm nó xy ra by ngày trưc Tết Nguyên Đán, có l đ ông Tri có đ th́ gi xem h!  Tương truyn rng ông Táo s báo cáo nhng điu đă xy ra trong sut năm qua ti căn nhà mà hai ông (và bà) thưng trú.  Ông Táo tuy là thn thánh, nhưng có l không có phép ǵ c nên ngưi ta phi “tin ông” vi vài con cá chép đ ông dùng đ làm phương tin v tri, ging như ngưi trn mua vé máy bay cho thân nhân vy.  Ngoài cá chép ra, “l thưng là “tin” thêm cho ông bánh chưng tht quay, trà bánh hoa qu, vv…  tùy theo túi tin ca mi kh ch.  Nhng th ny, chc ông Táo không đem theo trên chuyến đưng dài nhưng s t tm b trưc khi thăng thiên.  Điu ngm hiu gia hai bên là kh ch mun ‘đm mơm’ ông trưc, đ ông viết tt cho ḿnh trong lá s.     

Không biết vi mc ci thin cuc sng hin nay, bếp gas và bếp đin dn dn thay thế bếp than (hay ci), thế th́ làm ǵ c̣n “ba ông Táo” trong bếp ca nhà nhà na?  Không có “công an khu vc” th́ Ngc Hoàng hết có chân tay thân tín đ ŕnh rp thiên h, cho nên nhng nhà nào đang dùng bếp đin (hay gas) có cn phi hi l “quan Táo” đâu!   Vy mà cũng có lm ngưi cúng (dù không biết ḿnh cúng đ làm ǵ).   

Cũng không có ai suy nghĩ li v vai tṛ ca Ngc Hoàng trong đi ḿnh.  Ngc Hoàng, hay các quan chc trên đó; t c quan to như ông Thái Thưng Lăo Quân, bà Tây Vương Mu; chí cho đến th “thn thánh” hng tép là ông Đa, ông Táo, vv… tt c đu ch là nhng sn phm tưng tưng, đ nói ra cho vui vi nhau khi trà dư tu hu, hay đ làm h́nh búp bê cho tr em chơi, hay đ v rng vn trong thơ văn cho đi phong phú ra mt chút, th́ đưc.  C̣n bày ra tṛ cúng kiến, bánh trái trm hương… ri ly x́ xà x́ xp, th́ qu tht là … coi không đưc!  Nếu hiu mt cách d dăi nht  th́ nhng ai  đi cúng bái như vy là do h nghĩ ḿnh đang “theo truyn thng” – c̣n “truyn thng” đó tt hay xu, có cn thiết không, th́ h không nghĩ đến.   Nói cách khác, “v́ có nhiu ngưi khác cúng”, nên h cũng cúng theo!   

Dĩ nhiên, dù sao cũng gn Tết, không nên nói ra nhng điu tế nh đây.  Đó là ư mun “biết điu vi thánh”, đ thn Táo khi lên trên đó s “nói vô mt tiếng” giùm ḿnh!  Hoc v́ nghĩ rng “có lo có lành”, c cúng đi cho an toàn, l “thn Táo” có linh th́ ... li! 

Hin nay  Vit Nam nhng căn bếp dùng than hay ci vn c̣n nhiu, do đó ngày 27 tháng Chp này s có lúc nhúc bao nhiêu là “thánh Táo” xếp hàng rng rn ch dài dài trưc Linh Tiêu Bu Đin.  Mong sao các thánh Táo s báo cáo cho “đúng ngưi đúng vic”, rng nơi các “thánh” trn nhm thiên h kh s rt nhiu khi kiếm miếng cơm manh áo, rng tr em vùng cao li c̣n b đói rét, không đ ăn, ngư dân b đot mt ngư trưng, nông dân mt đt, vv…  Báo cáo như thế th́ các “thánh” có th mt đim thi đua tiên tiến, nhưng ít ra trong computer ca thưng gii s có lưu li d kin rng dân Vit Nam nghĩ “ông Tri không có mt” đi vi h.  

Bt chưc nhng ngưi theo “truyn thng có cúng có lành”, cũng xin cúng “Táo quân” mt bài thơ do c Nguyn Quang Diêu làm ra khong 70-80 năm trưc đây: 

Thn Táo ơi, thánh Táo ơi
Xuân sang h
i Táo mt đôi li
Non sông đ
t nưc ai bun mc
u vía chè rm c c xơi
Sao vi
c khói hương trông cy t
Mà cơn gió b
i chng tâu tri
M
t xanh nghe nói ḷe như chp
Sáng v
i ai mà ti vi tôi!
 

23 tháng Chp, t Mùi (2016-02-01)

Văn Lang Tôn-tht Phương