Sống với Hiện Tại v Qu Khứ


Văn Lang Tn-th
t Phương

 

 

Phi sng vi hin ti thi, c pht Thch Ca ln cc nh kinh tế đu ni thế. 

Điu ny, c ch ti hiu, c ch th khng hiu.  Vi nghĩ ca mt người trn tc th ci hiu ca ti ch rt gii hn -- Đng tiếc nui qu kh, đng qu lo lng cho tương lai, th đ kh.  

Mt khc, qu kh l kinh nghim, qun s kin qu kh nhưng phải nh bi hc. V tương lai l điều quan trng hơn hiện ti: Mt sinh vin c th ngho hm nay, nhưng s đo luyện cho nhng năm thng trước mt ca sinh vin y mi l vn đ. 

V hin ti, nhn xt sau đy ca bc Đỗ Hng Ngc rt đng ghi nhBng lng vi tui tri hin ti ca mnh  

ng ni, con ngưi thường khng biết qu trng ci hin ti; tr mong chng ln, gi mun tr li.  V d tui 60 th mun mnh tr c 55-56 thi, nhưng khi đến 65 th nhn li v thy sao hi 60 mnh tr đp thếCho nn ci tui hin ti ca mnh l mnh đp nht, tr nht.  ng cn viết tiếp: C nhum tc, bơm ch ny, mi ch kia, v.v th bn ngoi xem c đ hơn cht cht tht, nhưng th mi th c mi, gn ct lng th c lng, khng khc hơn được

Ring vi ti, c nhiu th ca qu kh đ dnh cht vo người, khng b qua được (v cũng khng mun b qua). Chng lm cho ti l chnh ti, m khng phi l mt ai khc. 

Ti yu thnh ph Si Gn, d trong hin ti Si Gn tht xa ti, ni như nh thơ Thanh Nam, c xa như vng. Nhn hnh nh ca mt Si Gn tht đp i cơn mưa, lng ti sao c rt ro...    

V ngy xưa ti đ sng trong mt thnh ph Si Gn như thế, đp, khang trang, c nhiu nt nn thơ v văn minh của n. Thu đ, người Si Gn tt v thn thin, nhng con đường ca Si Gn tht đng yu, người Si Gn đa s ăn mc đp, thanh lch; đ ăn thc ung ca Si Gn đa dng, tuyt vi Ti khng yu sao được?  Nhng hnh nh đ, ti b đi lun sao được?  

V ti vn ước ao nhng nt đp đ ca Si Gn đưc trường tn, nếu khng pht trin ra cho đp thm ln, như thnh ph Hiroshima sau 1945 chng hn. 

nhin Si Gn lc đ cũng c nhng đim khng được đp ca n. Nhng con kinh ớc đen vi nh ca lp xp hai bn, nhng vng cng rnh, v.v Ti vn khng qun thi Tn Đnh, khi ra ch ung ớc, mi ngn ngt ới cng bc ln thoang thong  

Nhưng ti hiểu ra khi nhng hnh nh kinh ớc đen ny hin ln trong tr vo bui hc bi nhp mn v Kinh Tế HcNếu mt quc gia ch c ngn y tin ca, chn sn xut nhiu  (butter) th lm ra t sng, chn sn xut nhiu sng th ch đưc t -- nghĩa l nếu dn sc vo chiến tranh th phi hy sinh - hay tr hon phc li ca x hi. 

Cho nn, thi đ, Si Gn ca mt ớc c chiến tranh, gc ch Tn Đnh c mi cng rnh cũng l điu d hiu. Hiu v mong cho Si Gn, v cho c ớc hiu cho Si Gn, Ci Nam vui hưng cnh thanh bnh. Tri đt gy chi cuc chiến tranh...  [Phan Văn Tr: Cm Hoi] 

Hnh nh đp ngy trước ca Si Gn l qu kh.  Mong ước cho Si Gn đp mi v pht trin hi ha, tht nhn văn, tht huy hong, nn thơ, t tế l tương lai. Hai điu ny, nếu b mt đi th ti s khng cn l ti na. 

i Si Gn,  

Đ tnh yu mến trong li ht cu ca
Đ
lng thương nh bao ngy vng nơi xa 

Cu ht ngy ca nhc Y Vn, c bao gi qun được đu, c bao gi nht phai trong tm khm được đu? 

(22-03-2021)