Tiếng Cu Gáy Đến Từ Xa

Văn Lang Tôn-tht Phương
 

 

Khi chim Cu hót, chúng ta gi gáy”. Tiếng gáy ca chim Cu rt đc bit, tùy theo tâm trng ca ngưi nghe lúc đó ra sao h thy vui hay bun. 

Loài chim này sng rt nhiu trong khu vc nhà tôi, hàng ngày chúng vn kéo nhau đến đu trên giây đin sau nhà.  khi chúng đến đông, gn hai mươi con; khi ch dăm by cp, vut ve âu yếm nhau trông rt d thương.  Chúng thật hin lành, không phá phách hay ăn hết trái cây trong ờn, không thy chúng đánh nhau vi các loi chim khác bao gi. l chim Cu cũng mt loi B Câu.  Nghe đâu chúng sng cp vi nhau, khi mt trong hai con chết, con kia cũng héo ht ri chết luôn không lâu sau đó Nhng lúc nh́n chúng đng cp đôi ly m mơn trớn nhau, tôi nghĩ ai n ḷng phân chia chúngCái Thưng Đế kết hp, con ngưi không được chia r, con người hay nhng cp chim Cu. 

Hin nay đang mùa m nên tôi nghe được tiếng Cu gáy hu như mỗi ngày.  Nhng tiếng chim vang lên xa xa nghe sao tht yên b́nh, cm giác như đang được nơi thảo nguyên hay rng thưa ruộng đng nào đó.  Mỗi ln nghe, li nh câu thơ của mt anh bn:  “con chim cu gáy vn đng”.  Anh mun nói anh thích sng Vit Nam, c̣n phi x ngoài chuyn bt đc ,  như anh nói, “ai đánh đi quê hương lấy cuc lưu đày”! 

Cũng thy cám ơn những chú chim nho nh này.  Tiếng gáy ca các chú thưng đưa ư nghĩ ca tôi quay v thu c̣n u thơ (tuibt ớm hái hoa”, tuy tôi không thưng hái hoa,  ch bt ớm  ... nghch!)  Nhng ngày xa xưa y qu tht đp, c như trong câu hát “Ưa nh́n nhng con Chích Cḥe khoan khoái. Em leo lên cây mơ nh́n, chúng bay!… 

lúc tham lam, tôi cũng tng ước phi chi nhng chú chim d thương này làm t trong ờn nhà ḿnh. Nghĩ thế thôi, nhưng chim Cu h́nh như không ưa sng trong n nhà người ta, l không thích bóng con người qua li. Thc ra, chim làm t trong ờn nhà chng sung ớngT chim luôn luôn nhiuthế lc thù địchŕnh rp --  Mèo ngp nghé chim m, qu kiếm trng ŕnh chim con, vv... c lo bo v cho chim, hết csng nhàn”. Li khi mun ta mt nhánh cây nào đó, khám phá ra t chim, thế phi ch cho đến khi gia đ́nh chim “m tṛn con vuông ĺa t m, nghĩa mt c my tháng theo chúng. 

Ngưi Nht câu chuyn hay v chim Cu. ba v lănh chúa Nht, quyn uy ln như chúa Trịnh x ḿnh hi trước: Nobunaga, Hideyoshi Ieyasu, tính khí ba người khác nhauKhi b đt vào trường hp s “làm nếu c̣n chim Cu không gáy”; Nobunaga nói “tôi s giết ”, Hideyoshi bo “tôi s bt gáy”, Ieyasu nói “tôi s ch cho đến khi gáy”. 

Hiu được hoàn cnh ca người khác biết kiên nhn vi h, phi chăng ch khi ta đă trong v trí th chn la mt li ng x thong dong? 

Bây gi tri đang m, my chú chim vn c̣n ln qun nên hu như ngày nào tôi cũng được nghe chúng ca hát.  Bui sáng sm hay xế chiu tiếng thánh thót ca mt chú chim Đen l bn đng hót chơi, rồi gn trưa tr v sau tiếng chim Cu t xa xa, c̣n đám chim S th́ chúng ríu rít đàn đúm với nhau c ngày... 

Đy toàn chim tri, tôi không phi nuôi nng hay săn sóc c.  Vn hng luôn cm t lc tri. 

(16-03-2021)