Nghĩ về TRÀ ĐẠO của Nhật Bản
 

Văn Lang Tôn-tht Phương


Trong s bn bè, có vài ngưi Vit hi ḿnh v Trà Đo ca Nht. Thưng trong  khi đang chuyn tṛ vui v mà bo không biết ǵ c th́ cũng d làm cuc đi thoi bt hào hng, cho nên ḿnh bo, thú tht là không rành lm v th này, nhưng nghĩ ǵ v nó th́ ḿnh cũng có mt đôi điu… 

Trà Đo ca Nht, ḿnh nghĩ, ch yếu ch có hai ư nghĩa, mt ln, mt nh.  

Trong ư nghĩa (ḿnh gi là) “ln”, nó luyn cho con ngưi tính kiên nhn, biết tôn trng l nghi và biết cn thn, chu đáo khi làm vic ǵ. Trong tiếng Nht có chOrime ga Tadashii” (“nét xếp tht đàng hoàng”), ly t h́nh nh khi xếp hay gói mt vt ǵ, nhng ch phi xếp li (hay b góc), ngưi thn trng phi biết làm cho ngay ngn, cn thn, không méo, không lch. Áp dng vào tính cách ca con ngưi, đó là biết cn trng, không qua loa vi nhng ǵ ḿnh làm, và biết nghĩ đến s hài ḷng ca ngưi khác cũng như, quan trng hơn, là ca chính ḿnh. Đây là điu không phi con ngưi sinh ra là t nhiên có đưc, mà phi qua tp luyn, giáo dc, và nhn thc.   

Nếu đưc mi đi d mt bui l v Trà Đo, thông thưng nht là l tt nghip (v Trà Đo) ca mt cô gái tr, bn s thy ḿnh t nhiên c tuân theo nhng l nghi cn thiết. Trong sut bui l, ai cũng c gng gi phép lch s, kiên nhn, dù là phi ngi yên trên đôi chân xếp ca ḿnh liên tiếp c tiếng đng h (có khi hơn), rt mi, rt đau chân. Nhưng ai cũng thế c, ai cũng ráng kiên nhn nhiu càng tt đ t ra tôn trng bui l và mi ngưi có mt. Ngi yên như thế rt lâu, thng lưng, tuyt đi im lng; và dơi theo ngưi tt nghip đang t tn thc hin tng bưc ca vic pha trà... Tiến tŕnh đi rt chm, thn trng, nghiêm trang (ai qua đưc mt khóa hun luyn Trà Đo kng như thế này th́ âu cũng đă gt ra đưc rt nhiu khuynh hưng mun làm cho xong vic, qua loa, cu th, vv... ca bn thân). 

Tuy nam gii cũng có hc Trà Đo, nhưng hu hết là ph n. Thưng th́ trong dp này (lễ tốt nghip), các cô đu mc Kimono vi trâm cài lưc git rt cn thn. C nh́n bàn tay nh nhàng vén tay áo Kimono lên đ kh nâng cái chén, ri t tn lau qua lau li đến my ln tht kng, mi thy tp kiên nhn không d dàng ǵ. Kiên nhn cho phn ch, kiên nhn cho phn khách, v́ hai bên cũng đu c gng gi lch s và thanh nhă t đu cho đến cui. Có l ai cũng biết bui l không th đi qua mau, nên t nh ḿnh “l nghi nó như thế th́ phi như thế”, c kiên nhn, không th khác hơn

Dĩ nhiên là không th k ra hết đưc mi chi tiết ca mt bui l như thế này, v́ ít ra cũng phi cn đến rt nhiu giy mc. Thc ra thu y ḿnh đi d vài ln là cũng do hiếu kỳ, mun hiu nhng điu ḿnh chưa biết v Nht Bn, nhưng ch quan sát thôi. C̣n nhn đnh đưc nhng đim v s kiên nhn th́ măi v sau này mi “ng” ra, th́ lúc đó, rt tiếc,  đă không c̣n cơ hi đ có th quay li quan sát thêm ln na!  

C̣n trong ư nghĩa gi là “nh” th́ thế nào?  

Tt nghip v Trà Đo cũng là mt s công nhn cho mt ngưi (thưng là mt cô gái) rng đương s có rèn luyn cn thn, và là thành viên ca mt gia đ́nh n nếp, nếu không sung túc th́ cũng có phn thong th v tài chính (nghèo th́ không th có th́ gi và phương tin đ theo hc, cũng không có Kimono đp đ mc cho ngang tm vi ngưi ta); cũng như có ư hưng mun tôn trng nhng nét hay và đp ca truyn thng c.   

Nói cách khác, có th là không cn thiết phi thuc loi con nhà trâm anh hay rt giàu có, nhưng cô gái y không th thuc v mt gia đ́nh “tay làm hàm nhai”, sm ti c phi ln li thân c̣ nơi quăng vng... 

Nhng cô gái này thưng cũng hc luôn ngh thut Cm Hoa (Ikebana), có ngưi c̣n hc luôn các khóa Nu Ăn. V Ikebana th́ khá dài gịng nên không k ra đây, c̣n v hc Nu Ăn th́ mt ngưi bn Nht có cho biết: 

Các cô đi hc Nu Ăn không phi ch đ nu sao cho ngon (yếu t này cn, nhưng ch chiếm khong 20% thôi). H coi trng hơn nhng đim khác như chn la và bo qun nguyên liu (rau c, cá tht, gia v, vv...) và vt dng (ni cho, dao kéo, chén dĩa, vv...). Biết cách x dng con dao cũng rt quan trng (cm dao ra sao, thái và ct như thế nào, gi sao cho dao bén, vv...). Ngoài ra c̣n vài điu khác cũng phi hc, ví d như tŕnh bày món ăn sao cho đp mt, gi ǵn sao cho căn bếp gn gàng sch s, phân bit đưc thc ăn ǵ th́ tt v mt dinh dưng mà không làm ngán, vv... 

Cũng nghe t ngưi bn nói trên (nhưng thu đó không có cơ hi kim chng), rng Tokyo, mi năm (hai ba năm?) đu có bu chn “Miss Tokyo”. Đây không phi là mt hoa hu,  nhưng là mt cô gái có ngoi h́nh d coi, tươi tn, ăn nói ḥa nhă, linh mn;  thưng là cô y biết cm hoa, và nếu biết thêm các th khác (như Thư Pháp, Âm Nhc, Trà Đo, hoc Nu Ăn) th́ càng thun li...  

Nh đến nhng điu va nói trên mi thy xă hi Nht Bn có t chc mt cách quy c, có n lc mun gi văn hóa truyn thng. Cũng hiu đưc ti sao xă hi ca h có s sâu r bn gc.  V́ ph n là ngun gc ca xă hi.  Nếu h đưc tp luyn đ sng mt cuc đi đàng hoàng, th́ xă hi mi có th yên lành và phát trin đưc.  

Có l ngưi Nht biết rơ như thế, nên h chú trng đến vic gi ǵn nhiu càng tt cho mi cô gái tr ca Nht sao cho đưc là mt “Yamato Nadehiko”, nghĩa là mt cô gái Nht xng đáng (đàng hoàng, có nhn thc, có tư cách, và kh năng).  

Hoàn cnh lch s ca Nht Bn và Vit Nam khác nhau. Cho nên trong khi chúng ta nói “Triu Trưng xưa, đp gương sáng muôn đi” và “ct bưc theo chng, v hin là trăng rm sáng soi” th́ xă hi Nht Bn mong mun mt cô gái khi khôn ln đi lp gia đ́nh th́ s làm “Ryosai Kenbo” (v tt, và đng thi là ngưi m khôn ngoan). Phi khôn ngoan, v́ trên thc tế, nhng ǵ v s giáo dc con cái hu hết là do ngưi m quyết đnh. 

Vic hc Trà Đo xem qua th́ nh, mi nh́n thôi th́ ch là vic “có biết” pha trà, nhưng ư nghĩa sau lưng rt to ln. Trong đó, đim bt đu là t nhng chuyn “nh như không đưc cu th, và gi nét xếp ca t giy hay tm vi cho ngay ngn, đàng hoàng...  trong ư nghĩ “vi nhng ǵ ḿnh làm, trưc hết, bn thân ḿnh phi thy hài ḷng”. 

Khi viết nhng gịng ch này, ḿnh nghĩ nhiu đến các thế h nhng cô gái Vit trong xă hi Vit. Nghĩ gn, ri nghĩ xa, và mong ưc.  Mong ưc sao cho, mi ngày, h đưc sng tht b́nh yên, no m, thanh thn; ch thế thôi.  V́ ch cn đưc chng đó là cũng đă khó cho rt nhiu ph n và tr em Vit.  Nói chi đến Thư Pháp, Trà Đo... mà vi rt nhiu lp ngưi Vit c xa vi như bóng trăng treo lơ lng gia tri cao! 

V́ t tn nhng năm tháng xa xôi trong dĩ văng, khi kinh đô Huế tht th vào năm 1885, ngay c các cô công chúa cũng ch biết ngi khóc trên các bc thm ca cung đin, kim chi ngc dip cũng thân phn ni trôi. 

Và t đó sut trong c chiu dài ca lch s, thanh b́nh không h có đưc lâu dài trong xă hi. Cho nên nhc sĩ Phm Duy cũng ch mong cu đơn gin: 

“Nm mơ, mơ thy trăm h tt tươi
Mơ th
y bên l cuc đi
Áo dài đùa trong ti
ếng cưi
...”   [Quê Nghèo] 

Đa s ph n Vit vn chu thương chu khó, biết nhn ni vi nghch cnh và vn mnh; cũng thông minh, có kh năng, vn đ là quá thiếu nhng cơ hi.Trai thi lon, gái thi b́nh, nhưng điu mà h vn thy thưng trc bên ḿnh li là s thiếu vng ca cuc sng n đnh: 

Ngày nay đá nát vi vàng phai
Thiên h
mong mưa đng li ngi
Trâu m
ng rung n không cày đưc
Cá s
ao khô vưt c ri
...           [Tú Xương: Đi Hn] 

H cn phi đưc mt môi trưng yên b́nh, “tri đt yên vui”, và, cũng như cánh đàn ông x Vit thy cn thiết:  H cn có đưc mt nim tin “dy lên như men” trong ḷng

(08-02-2023)