Đại hội “Trăm Năm Áo Tím Gia Long”

( Sydney 2013 )

Chnh ḷng thương nh, nhng phút xưa,
phút
xưa qua qua r
i
Mà h́nh bóng cũ, v
n in sâu,

in sâu trong ḷng tôi...

(Hoàng Thi Thơ: Đưng Xưa Li Cũ)

 

Khong mt tun trưc, có ai đó viết v s t chc đi hi “Trăm Năm Áo Tím Gia Long”.  Đă nghe k v chuyn này ri, hôm nay li có ngưi chuyn đến qua email nên tôi cũng đc cho biết thêm.  V́ không phi là cu hc sinh Gia Long cho nên nét nh́n ca tôi v vn đ có th khác mt chút.   

Hôm đó, tôi đến d Đi Hi vi tư cách là “con r ca Gia Long”.  Ngày xưa, tôi có nhiu gn bó vi trưng Trưng Vương hơn, nhưng do duyên tri đưa đy mà thành “con r” ca Gia Long...  Nói như thế đ hiu rng khi đến d Đi Hi, tôi có phn tnh táo hơn các đ t ca Gia Long, không b chi phi bi cm giác “ta ru ta ngm ngùi” khi bi hi gp li thy xưa bn cũ. 

Nói chung, giá bây gi có ai hi đă thy nhng ǵ hôm đó, tôi s tr li là ch nh toàn mt màu tím, thế thôi.  Nhng tà áo tím đp đáng nh.  Áo tím khp chn, tím c hi trưng, ngát c li đi ... 

Nhưng nếu bo c quây li tng khúc phim ca ngày Đi Hi, tôi nghĩ ḿnh cũng c̣n nh đưc mt s nét ch yếu.  Hôm đó ngi trong Đi Hi, tôi có nghĩ giá ai giao cho ḿnh t chc mt cuc hp mt ln như thế này th́ có ǵ đây mà ḿnh có th hc hi

Trưc hết là đa đim.  Hi trưng là mt nơi rt thun tin cho mt ngày đi hi như hôm đó.  Nó đ ln, đ trang trng, và nm mt nơi rt thun li v giao thông.  Chung quanh li có đ hàng quán, tim ăn Á Châu ... cho ngưi tham d, dù quen hay l cũng có th có nhiu cơ hi đ chn la th ḿnh cn.  Hi trưng và khách sn li cùng chung mt ch, bưc chân qua là ti, khi phi t́m kiếm đâu xa. 

Chương tŕnh hp mt chia làm hai bui:  Ngày Tin Đi Hi, đ gii thiu khái quát, t́m kiếm hay gp g thy bn cũ… và ngày đi hi chính.  Tht là chu đáo v́ ngưi tham d có th chn la sao cho thích hp vi th́ gi ca ḿnh.  Đó là chưa k các mc du lch đây đó trong x Úc, nhưng tôi không dài gịng trong chuyn du lch làm ǵ.   

Trong bui đi hi, có hai nơi đ chp h́nh k nim, và có bày bán nhiu loi hàng lưu nim khác nhau, trong đó nhng cái “phù hiu Gia Long” nho nh (vi hoa mai vàng trên nên tri xanh thm) là món quà có th bo là quí giá nht:  Vi mt s ngưi này, đó là cái “đ nh mt thi ta đă yêu”;  vi mt s ngưi khác, đó là vt đ gi bên ḿnh mai măi, đ thnh thong “ly ra xem… t́m dư nh ngày xưa”.  

Mà cái phù hiu đó bao nhiêu?  Rt ngc nhiên: giá bán là mt đô la!  Ca mt đng, công mt nén. 

Bà con xúm xít chp h́nh và kiếm đ k nim xong th́ gi bt đu cũng va đến.  Ai đt vé sm th́ có ch ngi gn sân khu, ai mua sau th́ ngi xa, nhưng trên thc tế th́ thiên h v́ vui bn bè nên có vài ngưi ngi đi vào ch nào h thích, thành ra hu như tt c các ch/cô trong ban t chc c phi nhưng ghế cho ngưi khác.  Cô bn Gia Long Sydney ngi ngay sau lưng tôi v́ trong ban t chc nên t đng t́m mt bàn xa tut gn ca ra vào, nhưng ch ḿnh cho 1 v đng môn l hoc ... 

Nh́n tng quát v chương tŕnh, trưc tiên là tâm t́nh “tôn sư trng đo” đă đưc th hin rt rơ; ngưi ngi xem thy đưc có s tôn kính và đy tŕu mến trong li nói c ch ca hai ch MC (hưng dn chương tŕnh).  Tôi nh́n v đi din ca các cu giáo sư đng phát biu – du vết thi gian trên thân th tuy vn đó nhưng nét vui trên ánh mt khuôn mt th́ không th che giu đưc:   

Chúng tôi rt vui mng v́ các em biết thương yêu nhau và biết nghĩ đến nhau, cũng như vn luôn lưu luyến đến trưng xưa ...   

Ta thy đưc ǵ trong my li nhn nh đó?  Trong mt ngày vui sum hp, không l v giáo sư li nói ra nhng tâm t́nh không tích cc, rng các em hăy thương yêu quư mến nhau hơn na, bi v́ bây gichúng ta mt hết, ch c̣n nhau”! 

Tôi nghĩ là tt c các đ t ca Gia Long Áo Tím trong hi trưng ngày hôm y hiu đưc phn bên trong ca li nhn nh đó.  Đă my chc năm qua, t khi ra khi nhà trưng, đi trôi như sóng v ... Nhưng nhng ngày c̣n sng vi các thy cô nơi trưng cũ vn là nhng ngày tht đp đ, và c thy ln tṛ trong nhng ngày tháng đó, nào ai biết đưc mi s s biến đi c đâu! 

Ngoài điu va k, có th nh́n thy ch yếu ca chương tŕnh c̣n thêm hai phn chính:  th nht là s đóng góp v tŕnh din, th hai là s biu l ư hưng và tâm t́nh ca cu n sinh Gia Long. 

Trong phn tŕnh din, điu gây n tưng nht là các màn nói v lch s truyn thng ca nưc Vit nói chung, và các cô gái Vit nói riêng. N sinh Gia Long cũng có th cm gươm múa kiếm, v́ trong ḷng vn ghi nh li đă hp th trong nhng ngày tháng cũ:  

Triu Trưng xưa đp gương sáng muôn đi
Gịng máu Tiên c̣n l
ng trong trái tim

                                                (Li mt bài hát cũ) 

N bc dư đ ngm th coi
Sông sông núi núi khéo bia cư
i
Bi
ết bao thư trưc công vn v
Sao đ
ến bây gi rách t tơi…

                                                            (Tn Đà) 

Chen ln trong nhng màn v lch s là phn văn ngh.  Đây là ln đu tiên tôi đưc thưng thc Hát Chèo, phi nói là quá hay, quá gii!  Ngưi đâu mà đp và tài hoa thế không biết?  Tôi nh ti li mt thng bn, có ln hn nói vi mt cô gái:  “Cô biết không, ngưi ta nói cái nết đánh chết cái đp.  Vy mà cô va có tài, va có nết, li va đp, thế có đánh chết c thiên h không ch!” 

Màn tuyt vi th hai bài hát nhc c đin (classical) đă dch li ra tiếng Vit.  Quá tuyt vi!  Th́ ra đây ch là mt góc cnh ca các tài năng tim n.  Tài năng, nó như cánh hoa, khi nào đúng hoàn cnh th́ s n ra cho đi chiêm ngưng. 

“Đúng hoàn cnh”, phi chăng là khi nào “tri đt yên vui”? 

Các màn tŕnh din khác hu hết là do các vùng đa phương đm nhn.  H đến t mi nơi trên trái đt, không riêng ǵ Úc.  Mi đóng góp đu mang màu sc khác nhau, nhưng tt c đu mang chung mt ư nghĩa:  Xin tŕnh din cùng đi gia đ́nh Gia Long là chúng tôi đây, khi nào cn có mt, c cho chúng tôi biết.  Lúc nào cũng đưc c…  Nói cách khác, các tŕnh din này là nhng biu l khác nhau ca mt li xác đnh ging nhau: 

Nhn bn y lâm ai mun hi
Đ̣ x
ưa b
ến cũ có ta đây!

(Nguyn Đ́nh Chiu)  

Nhưng trên hết, có th thy đưc trong bui y cái ǵ biu hin tâm t́nh và ư hưng ca Áo Tím Gia Long nhiu hơn c?  Hôm đó, ngoài nhng vui mng gp g nhau, đùa vui vi nhau… tt c đu đă t́m v cánh mai vàng Gia Long, nhng cánh mai vàng nho nh, mnh khnh nhưng bn vng và trong sáng gia thanh thiên bch nht.  Có l đây cũng là h́nh nh biu tưng ca nhng ǵ mà h đă hc đưc t các v giáo sư trưng cũ Gia Long, và vn c̣n nh măi, rng:  

Hng du xơ lông chi s s
C
p tuy tht thế há thua chn...
Chưa đ
ng cưp c chim nhn nưc
Chi b
ng mái mt hăy khoan khoan

(Phan Văn Tr)   

Đó là tt c nhng điu tôi cm nhn đưc khi d đi hi Trăm Năm Áo Tím Gia Long; và cũng hiu đưc biết bao là công sc t nguyn đă b ra đ có đưc nhng điu đă k.  Nh́n s ngưi đông đo đến tham d, t nhiên tôi thm nghĩ:  Ngày nay, tuy cu n sinh Gia Long có mt khp nơi khp chn, nhưng bn cũ gp đưc nhau không phi lúc nào cũng mun là đưc.  Cho nên khi có cơ hi nào  trùng phùng đưc vi nhau, dù ln dù nh, cn phi quư trng và c gng ǵn gi nó.    

Hôm đó, khi Đại Hội kết thúc, trời cũng đă khá khuya nhưng không mấy ai ra về liền.  Đa số c̣n nán lại để nắm tay nhau chụp h́nh kỷ niệm, trao đổi chi tiết liên lạc... và giả từ nhau lưu luyến.  Luyến lưu cũng phải, v́ hẳn trong thâm tâm ai cũng muốn nói với người ḿnh quư mến: 

Cốc rượu đỏ ḷng xin cạn chén
Nhớ nhau, ngày khác biết đâu mà!

(N.Đ.Chiểu) 

03-10-2013

Văn Lang Tôn-Thất Phương