Hnh Trnh về Qu Hương

 

Gặp gở gia đnh Exryu Si Gn

 

November 18th 2007

 

 Nghe tin ti về thăm qu hương, cc anh chị Exryu Si Gn đ tổ chức một cuộc gặp gở với buổi cơm tối rất ngon v đầy tnh Exryu tại một qun ăn gần phi trường Tn Sơn Nhất. Trong dịp ny ti cũng đ được gặp anh Nguyễn Tuấn (69, Kyushu-dai) từ Nhật về v anh Đỗ Văn Điền (72, Yamanashi-dai) từ Mỹ về. Cảm ơn sempai Đặng Lương M, sempai Nguyễn Đức Ho v cc anh chị Exryu Si Gn đ dnh cho những giờ pht gặp gở ấm cng ny.

11182007339.jpg image by Exryu    11182007337.jpg image by Exryu    11182007340.jpg image by Exryu

 

11182007313.jpg image by Exryu   11182007316.jpg image by Exryu

Sempai Đặng Lương M v sempai Nguyễn Đức Ho

11182007329.jpg image by Exryu   11182007309.jpg image by Exryu   11182007310.jpg image by Exryu   11182007311.jpg image by Exryu

T bn tri : Anh Đo Cng Ph, anh Nguyễn Tuấn, anh Hồ Phng, anh Nguyễn Trọng Đức

11182007317.jpg image by Exryu   11182007331.jpg image by Exryu

Anh Cao Minh Thi, anh Nguyễn Đon Hng

11182007308.jpg image by Exryu

Nhn dịp ny anh Đon Cng Ph đ đại diện Exryu Việt Nam
trao tiền gip đỡ Lng May Mắn do anh Tn Thất Phương (c) v gia đnh Exryu ton cầu tổ chức

11182007323.jpg image by Exryu   11182007324.jpg image by Exryu   11182007320.jpg image by Exryu

 

11182007302.jpg image by Exryu   11182007304.jpg image by Exryu   11182007303.jpg image by Exryu

 

11182007299.jpg image by Exryu   11182007300.jpg image by Exryu   11182007301.jpg image by Exryu   11182007333.jpg image by Exryu

 

11182007322.jpg image by Exryu   11182007318.jpg image by Exryu   11182007306.jpg image by Exryu   11182007332.jpg image by Exryu

 

11182007338.jpg image by Exryu

Anh Điền v chị Kim Yến

 

11182007341.jpg image by Exryu   11182007342.jpg image by Exryu

C ph sau cơm tối.