Chiều hoàng hôn ở hồ Washington

August 7th 2011

 

 

 

 

 

Nếu bầu trời không có anh

 

 

 

 

6:46 PM

Gia đ́nh bên hồ

 

   

 

 

 

6:50 PM  -  Ước ǵ có em ở đây !

 

 

7:00 PM

 

 

 

 

 

 

 

   

7:14 PM  - I wish you are here

 

 

 

 

 

 

7:20 PM

 

 

 

 

7:23 PM

Hai vợ chồng chủ nhân dock từ nhà ra hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:27 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30 PM

 

 

 

 

 

7:32 PM

 

 

 

 

 

7:33 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

7:36 PM

 

 

 

 

 

7:37 PM

 

 

 

7:40 PM

Một ngày không có em