Bellevue Downtown Park

March 13th 2009

 

Bellevue với dân số 117 ngàn người được xem là thành phố lớn thứ 5 của tiểu bang Washington. Ngay trung tâm của t/p có một công viên rộng 20 mẫu là nơi giải trí cho dân chúng trong thành phố.

    

 

    

 

Công viên này gồm một khu cỏ xanh ở giữa được bao bọc bởi đường dẫn nước bên cạnh đường đi bộ. Ngoài những lễ hội được tổ chức ở băi cỏ bên trong, công viên này được thiết kế chính là cho dân chúng đi bộ tập thể thao. Đi bộ một ṿng là 1/2 mile. Như vậy nếu đi 2 ṿng th́ kể như đi được 1 mile (1600 mét).

    

 

    

 

    

 

 

 

    

 

    

 

 

    

 

 

 Nước của đường dẫn nước chung quanh được luân chuyển tạo ra một thác nước nhân tạo ở cuối công viên. Thác nước này được vận hành quanh năm ngoại trừ mùa đông tạo cho người đi bộ quanh công viên vô cùng thoải mái với cái âm thanh cũng như nhiệt độ mát mẽ của nó.

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

Đôi ta

    

 

    

 

    

 

Sau 10 ṿng (5 miles - 70 phút)

 

    

 

 

Hoa đầu xuân