Hoa trái California

Trần Thanh Việt

 

Dưới đây là vài h́nh ảnh hoa trái chụp được trong chuyến thăm California giữa tháng 10 năm 2009. Xin ghi thêm nơi đây lời cảm tạ sempai Nguyễn Thanh Quang & chị Linh và sempai Phan Văn Hiền & chị Hương và các anh chị California đă ưu ái giúp đỡ cho chuyến du hành này. (Việt)

 

    

  Hồng sau nhà sempai Quang. Rất ngọt.
Hái từ trên cây ăn nên ngon vô cùng

 

    

Ổi sau nhà sempai Quang.
 

    

Thanh Long cuối mùa sau nhà sempai Quang

 

     

  Hoa trước nhà sempai Quang

 

 

 

    

 

 

 

Cúc trước nhà sempai Hiền

 

      

Hoa chụp trên đường đi từ LA xuống San Diego

     

  Rong biển

Đặt tên là " Đôi Ta"

      

  "Cô Đơn"

      

và " Trôi dạt xứ người "

 

     

 

  Hoa chụp trước cổng công viên Mile Quare Regional Park - Gần Little Saigon

 

    

  Một loại hoa bông g̣n

     

 

Cây có nhiều gai rất nhọn. Không thể nào trèo lên được

 

       

 

      

Hoa phượng tím trong công viên Mile Quare Regional Park (bên phải)

 

Hoa trước nhà một người VIệt ở San Jose

 

    

 

     

 

    

 

     

 

                    

 

 

 

    

 

 

           

Hoa "biết nói" ở Mile Quare Regional Park. Rất dễ thương