Vườn Nhật - Kyu-Furukawa Tei-en

 

ABK-Furukawa.gif image by ExryuJapan

Vườn Furukawa được lm năm 1917 l tư thất của dng họ Furukawa. Sau chiến tranh được chuyển giao cho chnh phủ v năm 1956 chnh thức mở ra cho dn chng vo xem.

Từ ga Komagome, nếu đi về pha bn tri th đến ABK nhưng nếu đi về pha bn phải khoảng 15 pht sẽ tới vườn Nhật Furukawa-teien ny.

 

Furukawa-Teien-0002.jpg image by ExryuJapan   Furukawa-Teien-0003.jpg image by ExryuJapan   Furukawa-Teien-0001.jpg image by ExryuJapan

 

06212007017.jpg image by ExryuJapan

 

06212007018.jpg image by ExryuJapan   06212007020.jpg image by ExryuJapan

 

06212007019.jpg image by ExryuJapan

 

06212007021.jpg image by ExryuJapan   06212007023.jpg image by ExryuJapan   06212007022.jpg image by ExryuJapan

 

06212007024.jpg image by ExryuJapan   06212007026.jpg image by ExryuJapan

 

06212007031.jpg image by ExryuJapan   06212007035.jpg image by ExryuJapan   06212007033.jpg image by ExryuJapan

 

06212007036.jpg image by ExryuJapan

 

06212007048.jpg image by ExryuJapan   06212007049.jpg image by ExryuJapan   06212007050.jpg image by ExryuJapan   06212007052.jpg image by ExryuJapan

 

06212007053.jpg image by ExryuJapan   06212007054.jpg image by ExryuJapan   06212007055.jpg image by ExryuJapan   06212007063.jpg image by ExryuJapan

 

06212007064.jpg image by ExryuJapan   06212007067.jpg image by ExryuJapan   06212007068.jpg image by ExryuJapan

 

06212007070.jpg image by ExryuJapan   06212007091.jpg image by ExryuJapan   06212007076.jpg image by ExryuJapan

 

06212007103.jpg image by ExryuJapan   06212007109.jpg image by ExryuJapan

 

06212007121.jpg image by ExryuJapan   06212007125.jpg image by ExryuJapan   06212007126.jpg image by ExryuJapan

 

06212007128.jpg image by ExryuJapan   06212007131.jpg image by ExryuJapan

 

Xem thm "Những vườn Nhật nổi tiếng ở t/p Tokyo"