Hoa vng San Jose

 September 2009

 

     

Ở San Jose, đường phố người ta trồng nhiều hoa
Kh hậu cũng tốt cho những hoa vng nhiệt đới.

 

     

Hoa Thục Quỳ - thường gọi l Mn Đnh Hồng. Click vo đy để xem thm chi tiết

 

     

 

 

     

 

      

 

     

  Hoa Thược Dược  - Click vo đy để xem thm chi tiết

      

Kimi no ushirosugata - 君の後姿. Nhn pha sau cũng c ci đẹp của n.
Chợt nhớ đến cu "kimi no ushiro sugata" trong bi Usagi no Uta của Grand Hallway

 

     

 

 

Tri Hồng - Kaki ( ) ny ở San Jose thấy rất nhiều.
 

     

Vo ma thu rất ngon

 

     

Hồng cht - shibu-gaki - 渋柿

Hồng cht ny ở Nhật người ta đem phơi  v p lm hồng kh - Hoshi-gaki ăn mấy ngy Tết

 

干し柿 by imi5.      

Phơi hồng ở Nhật

Ba hnh hồng kh (hoshi-gaki) ở trn l hnh trn Net

 

      

 

     

 

 

      

 

      

 

     

Left : August 20th    -    Right : September 20th 2009

 

           

Hoa xương rồng

 

      

 

           

Hoa xương rồng

      

 

      

 

      

 

 

 

 

       

 

     

Hoa Dạ L Hương
Vo buổi tối tỏa mi rất thơm

 

           

Cy khuynh diệp

Ở  dọc theo đường phố ở San Jose c nhiều cy khuynh diệp
Bứt l, d nt ngưởi rất thơm mi dầu khuynh diệp

 

         

Đi ta

 

 

     

C đơn