Thu Seattle - Bellvue 2008

Ma thu ở vng Bắc Mỹ nhiều khi đến rất nhanh v đi cũng rất nhanh. Thấy nắng ấm, trời đẹp l vội v cầm my hnh theo đế nhy v sợ ngy mai trời lại mưa v khng cn thấy được ma thu. Ma thu năm nay ai cũng ni l ma thu đẹp nhất trong những năm gần đy. L do l trời đẹp t mưa hơn mọi năm.

Vi tập hnh chụp được ma thu năm nay. Chia sẻ đến bạn b như l một niềm vui của thu 2008. Click vo hnh để xem hnh to hoặc click "view all" để xem ton tập !

 

                   

Bellevue Botanical Garden Nov. 8th   - view all

 

 

                   

Một ngy cuối thu theo hồ Washington  Nov 5th 2008  -  View all

 

 

          

132nd AVE NE Bellevue -  October 30th 2008   -  view all

 

 

         

Bellevue NE 24th - October 27th 2008   -  view all

 

 

                   

Lake Washington bldv. & Oct. 27th 2008  -  view all

 

 

         

Bn hồ Washington Oct. 22nd 2008  -  view all

 

 

         

Bellevue NE 8th - October 27th & 29th 2008   -  view all

 

 

         

Một ngy trn đường về nh - Seattle - Bellevue Oct 27th 2008   -  view all

 

 

         

Bellevue North up Oct 27th & 29th   -  view all

 

 

         

Japanese Garden Oct 21st 2008  -  view all

 

 

         

Japanese Garden Oct. 14th 2008  -  view all

 

 

                   

Bellevue October 21st 2008  -  view all

         

 

 

                   

Chung quanh vng Trường TH Thnh Danh (Holy Name) - Seattle  Oct. 16th 2008    -    view all

 

 

         

Cầu nổi I-90 (October 14th 2008)  - view all

 

 

                    

Thu chung quanh trường Odea  Oct. 20th 2008  -  view all

 

 

         

Bellvue Botanical Garden (Oct 7th 2008) - view all

 

 

         

Bến ph lịch sử của hồ Washington  - view all

 

 

"Thu tn"

 

          

Before  and After  

Ni đến ma thu, ai cũng nghĩ đến l vng v những bi thơ tnh mơ mộng. L rụng ngoi đường c người dọn dẹp để cho mnh chụp hnh hoặc mộng mơ.

Nhưng những l sau vườn nh mnh th khng c thơ mộng cho lắm đu. "Thu tn" dọn dẹp sạch sẻ l "lệnh" của "b". Dưới đy l vi hnh ảnh cuối thu sau hai ngy lao động (Nov 15th ~ 16th 2008).

              

Before  and After  

( mo m nghề nghiệp của một kỹ sư "quản l chất lượng" - Trước khi KAIZEN v sau khi KAIZEN )

Enjoy  -   view all

 

Sau những giớ pht "lao động" l mn Paeria của BX lm.
Khng giống như mn ăn của Spain cho lắm nhưng rất ngon

Hẹn gặp lai trong tập hnh "Một cht ma đng"

 

Cảm tưởng - Hagemi no kotoba xin gởi về : japan_ob@yahoo.com