Tiếp đón BS Nguyễn Ư Đức và phu nhân

tại  Seattle

 

 

Nhân dịp đến vùng Tây Bắc Hoa Kỳ (Seattle, Vancouver) nói chuyện với công đồng người Việt, gia đ́nh Exryu tại đây đă có dịp hân hạnh tiếp đón BS Nguyễn Ư Đức và phu nhân. Thay mặt cho anh em exryu khắp nơi, chúng tôi đă cám ơn BS đă chia sẻ nhiều bài viết hữu ích về sức khoẻ cho gia đ́nh Exryu nói riêng và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới nói chung. Sau khi tham quan một vài thắng cảnh của Seattle, Exryu Seattle đă cùng dùng cơm tối với BS và phu nhân. Mời các anh chị cùng xem vài h́nh ảnh trong buổi tiếp đón này.

 

 

100_7991.jpg image by ERCT         100_7992.jpg image by ERCT

 

Đón BS và phu nhân tại phi trường SeaTac

 

100_7996.jpg image by ERCT     100_7994.jpg image by ERCT     100_7995.jpg image by ERCT

 

Ăn sáng tại Phở Ḥa Renton

 

100_7998.jpg image by ERCT     100_7997.jpg image by ERCT     100_8000.jpg image by ERCT     100_7999.jpg image by ERCT

 

Thăm Japanese Garden của Seattle

 

100_8021.jpg image by ERCT     100_8024.jpg image by ERCT          100_8029.jpg image by ERCT

 

 

 

100_8001.jpg image by ERCT     100_8005.jpg image by ERCT     100_8035.jpg image by ERCT     100_8042.jpg image by ERCT

 

 

 

 

 

          100_8044.jpg image by ERCT100_8070.jpg image by ERCT100_8051.jpg image by ERCT

 

Thăm Public Market

 

100_8066.jpg image by ERCT          100_8053.jpg image by ERCT     100_8068.jpg image by ERCT

 

 

100_8067.jpg image by ERCT

 

 

 

100_8071.jpg image by ERCT     100_8073.jpg image by ERCT     100_8074.jpg image by ERCT

 

Thăm HelpingLink. một tổ chức của công đồng người Việt tại Seattle

 

 

IMG_9167.jpg image by ERCT     IMG_9166.jpg image by ERCT     IMG_9168.jpg image by ERCT

 

Dùng cơm tối tại nhà anh Trần Thanh Việt

 

IMG_9171.jpg image by ERCT     IMG_9172.jpg image by ERCT

 

Bên trái là anh Giang, thân hữu của BS Nguyễn Ư Đức
Bên phải là anh Vơ Kim Chuyễn (70, Meisei). (Anh Ngô Duy Cường đi vacation nên vắng mặt)

 

 

 

100_8090.jpg image by ERCT          100_8087.jpg image by ERCT

 

Thăm nhà một thân hữu

 

100_8099.jpg image by ERCT     100_8102.jpg image by ERCT     100_8103.jpg image by ERCT     100_8100.jpg image by ERCT

 

 

 

100_8110.jpg image by ERCT     100_8117.jpg image by ERCT     100_8111.jpg image by ERCT     100_8112.jpg image by ERCT