Trang Trần Bình An

Trần Bình An là bút hiệu của anh Trần Trí Năng (Exryu 68, Kyushukodai). 
Anh Năng hiện đang sinh sống và làm việc tại Minesota - Hoa Kỳ.

< Cảm tưởng về thơ văn của Trần Bình An xin gởi về >

Nang Tri Tran, PhD, Presented with the Albert Nelson Marquis
Lifetime Achievement Award by Marquis Who's Who

Who's Who Lifetime Achievement

 

Khoa học Kỹ Thuật

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 35  - Tuyến và những thành phần khác trong não bộ

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 35  - Các thùy trong não bộ

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 34  - Ba vùng chính của não bộ

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 33 - T2* dùng trong cộng hưởng từ chức năng fMRI

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 32 - Chức năng đáp ứng huyết động học HRF

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 31 - Kết quả thực nghiệm về sự gia tăng của tín hiệu BOLD với hoạt động não

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 30 - Tại sao tín hiệu BOLD gia tăng với hoạt động của não? 

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 29 - Sinh nhật 75 tuổi của transistor

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 28 - Hiệu Ứng BOLD

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 27 - Lịch sử của sự phát triển cộng hưởng từ chức năng (fMRI)

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 26 : Sự khác nhau giữa CT và MRI

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 25 : Máy chụp cộng hưởng từ trên thị trường

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 24 : An toàn trong môi trường MRI

*   A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 23 : Độ an toàn của linh kiện y sinh  trong môi trường MRI

 *  A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 22 : Sự thiết đặt hệ thống chụp hình MRI trong bệnh viện

 *  A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 21 : Tính không đồng nhất của từ trường trong MRI

*  A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 20 :  Chất tương phản dùng trong MRI

*  A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 19 :  Hình trọng T1, T2 và mặt cắt trong hình MR

*  A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 18 :  Những tính chất liên quan đến hình ảnh trong MRI

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 17 :  Những đặc tính khác liên quan đến tính siêu dẫn

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 16 :  Nobel Prizes liên quan đến chất siêu dẫn

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 15 : Nam Châm Có Tính Siêu Dẫn Dùng Trong MRI

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 14 :  Sự Tranh Luận Quanh Giải Nobel Về MRI

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 13 : Tản mạn về giải Nobel về MRI

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 12 : Chụp Cộng Hưởng Từ (Magnetic Resonance Imaging)

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 11 - Máy chụp CT với Bộ Cảm Biến Màn Hình Phẳng Tích Hợp

*  A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 10 : Máy chụp CT với Bộ Cảm Biến Màn Hình Phẳng Ghép Nối

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 9  -   CT Đa Lát Cắt vs CT Đơn Lát Cắt

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 8  - Một Số Kỹ Thuật Chính Trong Máy Chụp CT

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 7  - Sự Tiến Bộ của Máy Chụp CT Trong Gần Năm Thập Niên Qua

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 6  - Godfrey Hounsfield và Sự Phát Minh Máy Chụp Cắt Lớp Vi Tính (CT)

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 5  - Bộ Cảm Biến Tích Hợp Dùng Cho Cả Fluoroscopy và Radiography

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 4  - Integrated Radiation Detector - Bộ Cảm Biến Tích Hợp- Một Cấu Trúc Mới

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 3 - Digital Breast Tomosynthesis - Chụp Cắt Lớp Tuyến Vú Kỹ Thuật Số

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 2  -  Digital Mammography - Chụp X-Quang Tuyến Vú Kỹ Thuật Số

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 1  -  Telemedicine - Công nghệ Chẩn bệnh từ xa

* A series of articles on “Research Misconduct in Science & Technology” - Part 2 : Tản mạn về sự thăng trầm của Bell Labs

* A series of articles on “Research Misconduct in Science & Technology” - Part 1 : Tản mạn về sự gian lận trong khoa học

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 19: Tản mạn về giải thưởng Nobel

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 18 : Tản mạn về Đông

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 17 : Tản mạn về Enrico Fermi và quê hương của Columbus

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 16 : Trường hợp “Kangaroo Court” đối với Oppenheimer   

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 15 : Thảm Kịch của Robert Oppenheimer  

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 14 : Chuyện tình của Richard Feynman

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 13 : Richard Feynman và phi thuyền không gian Challenger

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 12 : Richard P. Feynman

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 11 :  Vai trò then chốt của người Mỹ gốc Do Thái trong Manhattan Project

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 10 :  Manhattan Project

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 9 : Phân Hạch Nguyên Tử  

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 8 : Lise Meitner: Một nhà Khoa học Nhân bản

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 7 : CCDs

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 6 : Michael Francis Tompsett và Imaging CCD

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 5 : Williard S Boyle và George E Smith và Imaging CCD

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley - Part 18 :“Silicon Valley” và định hướng phát triển công nghiệp vi mạch tại Việt Nam

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 4  : Harvey Fletcher: một nhà khoa học đáng kính

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 3  : GS Robert Millikan: một nhà khoa học chân chính?

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 2  : Robert Noyce: Hai lần “hụt” giải Nobel về vật lý

* A series of articles on “Nobel Prizes in Science & Technology” - Part 1 : Giải Nobel Vật Lý 2014

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley - Part 17 : Bài diễn văn của Steve Jobs ở lễ tốt nghiệp của Stanford

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley - Part 16 : Russel và Sigurd Varian

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley - Part 15 : Hewlett Packard

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley - Part 14 : Shuji Nakamura

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 13:   Fred Terman

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 12:   Stanford Industrial Park

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 11:  Địa thế của vùng Silicon Valley

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 10 : Gordon Moore

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 9 : Robert Noyce

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 8 : Những đóng góp kỹ thuật then chốt của  Fairchild  Semiconductor

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 7 : Fairchild Semiconductor

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 6 : The Fairchild Eight

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” –Part 5 : William Shockley

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” - Part 4 :  Shockley Semiconductor

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” - Part 3 : Thành tích nghiên cứu của Bell Labs  

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” - Part 2 : Vài nét về Bell Labs

* A series of articles on “Microelectronics and Silicon Valley” - Part 1 : Phía sau sự phát minh transistor ở Bell Labs

* Blue lighting technology with   LEDs và LDs : Phương pháp ngưng đọng hơi hóa học metalô- organô (metalorganic chemical vapor deposition hay MOCVD)- Part II

* Phương pháp ngưng đọng hơi hóa học metalô- organô (Metalorganic Chemical Vapor Deposition - MOCVD) - Part I

Phương pháp ngưng đọng hơi  hóa học bằng plasma (PECVD)

* Blue lighting technology with LEDs and LDs - phần V - Phương pháp ngưng đọng hơi hóa học bằng nhiệt

* Blue lighting technology with LEDs and LDs - phần IV - Thị trường của MOCVD

* Blue lighting technology với  LEDs và LDs – phần III - Cơ cấu hoạt động

* Blue lighting technology with LEDs và LDs :  Phần II– Multi quantum wells

* Đi -ốt phát quang (LEDs) và  laze đi- ốt (LDs) – phần I

* Hiện tượng Nakamura

* Plasma trong việc chế tạo màng mỏng

* Thế giới cực mỏng của Thin Films

* Chất khí : Một thành phần quan trọng trong việc chế tạo màng mỏng

* Triển Vọng Phát Triển Nguồn Điện Gió Tại Việt Nam

* Photovoltaic (PV) Technologies and Solar Electricity in Viet Nam  - Kỹ Thuật Về Pin Mặt Trời và Sự Xử Dụng Của Hệ Thống Năng Lượng Này Tại Việt Nam

* ZNO IN THE DEVELOPMENT OF THIN FILM SOLAR CELLS - Proceedings of IWNA 2011, November 10-12, 2011, Vung Tau, Vietnam

Thơ Văn

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 43  - Haiku về Koyasan

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 42  - Haiku về thành phố Sakai

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 41  - Haiku về rặng núi Rokko

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 40  - Haiku về bến cảng Osaka

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 39  - Haiku về Osaka những ngày mới đến

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 38  - Haiku về giả từ Kyushu

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 37  - Haiku về rặng núi Aso

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 36  - Haiku về thành phố Kunisaki

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 35  - Haiku về thành phố Beppu

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 34  - Haiku về thành phố Kagoshima

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 33  -  Valentine’s Day: Haiku về tình yêu

* Đặc San Tết Quý Mão : Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 32  -  Hẻm núi Takachihokyo

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 31  -  Haiku về thành phố Nagasaki

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 30  -  Haiku về Sasebo

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 29  - Haiku về Itoshima

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 28  - Haiku về Yanagawa  

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 27  - Haiku về Yahata

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 26  - Haiku về Wakamatsu

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 25  - Haiku về Kokura

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 24  - Haiku về Tobata

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 23  -  Haiku về thành phố Fukuoka

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 22  -  Haiku về Miyajima

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 21  - Haiku về Hiroshima

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 20 : Haiku về Iwakuni

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 19 : Haiku về con phố Hagi

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 18 : Haiku về Shimonoseki

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 17 : Những bài thơ Haiku về khu phố Moji  

* Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 16 : Kitakyushu 75: Lời giã từ cho một thành phố

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 15 : Moji- Shimonoseki

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 14 - Có những vần thơ : Kyushu 74

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 13 - Thành phố Nagasaki  

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 12 - Vài dòng về thành phố Kagoshima

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 11 - Về thăm lại xóm quê

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 10 -Có những vần thơ : Kyushu 73

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 9 - Có những vần thơ : Kyushu 70-72

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 8 - Kỷ niệm 80 năm trận Trân Châu Cảng 

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 7 - Động Đất và Sóng Thần Tohoku 2011

* “Đi Theo Vạt Nắng”- Phần 6 -  University of Hawai’i East-West Center

* “Đi Theo Vạt Nắng”- Phần 5 -  Chùm Thơ Về Mẹ

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 4 - Koko Head

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 3 - Honolulu Marathon

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 2 - Vài khu phố  ở O’ahu

* “Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 1 - Bãi biển ở O’ahu

* Câu chuyện về dòng sông Mississippi

* Ký ức tuổi học trò

* Tết Kỷ Hợi: Nói chuyện tình yêu

* Hoạt cảnh mùa đông     -      Tìm Về

* Ngày Hội Ngộ

* Tháng Giêng Mùa Đông

 * Lại Một Năm Nữa Cho Đời Thêm Vui

* Một chuyến đi xa

* Tôi về

* Biển và Tôi

* Tháng sáu trong lòng quê hương

* Căn gác xưa

* Nắng

* Quê Hương. Tôi Về  

 * Một Đêm Trong Lòng Quê Hương

* Việt Nam Quê Hương Tôi

* Mùa Thu Lá Đổ

* Biển Trắng

* Biển Mẹ

* Thân Tôi : Hạt Bụi   

* Thu bên hồ Superior  

* Cali tháng bảy ta về  

* Tạp cảm   
(Tặng những em nhỏ phải theo cha mẹ tha phương cầu thực ở Shanghai)

* Lệ Ðắng  

* Tập những bài thơ ngắn  

* Thương Em Từ Thưở Bên Người  

* Liên Khúc Forsythia  

* Tiễn Mẹ

* Lửa cháy đỏ vòm trời xanh New York

* Thành phố nhỏ một thời nuôi tôi lớn

* Vui buồn cái thuở đi về bên nhau

* Hai mươi năm rồi một thoáng qua

* Thân phận

* Người đi trống vắng lá vàng bên song

* Ngày em về

* SAMADHI

* Tình Thu

* Rồi một ngày

* Quê Nghèo

* Kitakyushu Tên Một Thành Phố   

* Giới thiệu tập thơ [ My Journey ]  

Author's Introduction   

Cám ơn đời ta sống tròn bao năm - A thank-you note