Lệ ắng

Lệ đắng.
Giọt lệ đời
Ly c ph đen
Chiều cuối phộ  

Lệ nhỏ
Mi kh
Từng giọt buồn
Rả rch
Dấu chn đau  

Lệ trắng
m su.
Ngồi bn nhau
Nhn sao băng
Trước ng .  

Tiếc một kiếp đời
ể lệ Buồn
Lệ đắng
Nỗi đau su .  

                        Trần Bnh An