Ma Thu L Đổ

"..... L đổ
Rừng thu
Thnh thang.
Cnh vỡ
Điệu thu
Mnh mang.
Ma thu
Minnesota
Rộn rng.
Tnh thu
Dịu dng
Tỏa hương
Khắp nẻo đng ....."
TBA

Ma thu l a vng. Thu l đổ
Hng cy xao xuyến sợi giăng nắng tnh
Mắt em tuổi vừa mới lớn
Mơ cuộc đơi mộng ước đẹp xinh.

Trời thu my trắng, vng. Thu lửa đỏ
Hồng đi chim ht chuyền nhau lời ca
Hn hoan đn cho ngy mới
Gi nhịp nhng rộn bước chn xa.

Hồn thu ngy ngất say. Ma thu tới
Bn nhau. Chn trần dẫm l thu vng
Xạt xo tiếng thu vang vọng
Hương thu diệu dng. Điệu thu ngn vang.

Tnh thu lưu luyến đậm. Hơi n i
Mơn man theo ln khi lam ban chiều
Long tan theo dng tm sự
Ngỡ ngng. Bng hong. Thắm mu thời gian.

Điệu thu nh.e trổi khc. Ma thu tới
Nhịp nhng. Diệu dng. Mơn man hồn say
Hn hoan lng vươn tay rộng
Đn thu trở về. Tnh nồng mnh mng.

Trần Bnh An