Nắng

Nắng đổ thật nhiều
Nắng đổ thật tươi
Nắng trong nụ cười
Nắng rộn tim ti

Nắng mt cuộc đời.
Giọt nắng xanh tươi
Ly c ph đắng
Đậm đ nỗi vui

Nắng về hm nay
Buổi sng nơi ny
Đn nắng Si Gn
Lng say. Ngất ngy

Hưởng trọn pht ny
Đời vui hm nay
Uống nắng Si Gn
Từng ngụm.  Ti say

Si Gn  2007
Trần Bnh An