Người i Trống Vắng L Vng Bn Song

Người về. Ta về. Cng về.
Người đi. Năm thng buồn gh.
Sn ga chiều nay trống vắng
L vng cnh nhỏ bn song. 

Người về. Ta về. Buồn lng.
Cn g đu nữa m mong?
Xa nhau tnh buồn dĩ vng
Thng năm nặng bước chn hoang. 

Người về. Ta về. Tnh sầu.
Chiều về. Nắng vội tan mau .
Gặp nhau rồi xa nhau mi
Nhn theo. Khi thuốc. Thở Di. 

            Osaka 1975

            Trần Bnh An

 

 

[Trở về